Casus - Operation Icefish (Basisschool)

SEA SHEPHERD CASUS
OPERATION ICEFISH
1 / 14
next
Slide 1: Slide
Social scienceEngels+1BasisschoolGroep 5-8

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 20 min

Introduction

Beschrijving Deze casus past bij de 3 lessen over illegale visserij (IUU) De casus gaat over Sea Shepherds campagne Operation Icefish, gericht tegen illegale stropers die bij Antarctica op zeebaars jagen.

Instructions

Instructie
Deze casus past bij de 3 lessen over illegale visserij (IUU) De casus gaat over Sea Shepherds campagne Operation Icefish, gericht tegen illegale stropers die bij Antarctica op zeebaars jagen.

Tijd: 20 minuten

Contact: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021


Items in this lesson

SEA SHEPHERD CASUS
OPERATION ICEFISH

Slide 1 - Slide

Inleiding
Deze les is gemaakt door Sea Shepherd. De Sea Shepherd Conservation Society is opgericht in 1977 om de oceanen en het leven in zee te beschermen. Sea Shepherd is wereldwijd actief en voert directe acties uit tegen tal van zaken die de oceanen bedreigen. Eén van Sea Shepherds missies is een einde te maken aan illegale visserij.

Wat je al weet...
Wat je gaat leren...
Actie vereist!

Test jouw kennis
Klik op de afbeelding
Bekijk de video

Slide 2 - Slide

Tijdens deze les gebruiken we de volgende symbolen om leeractiviteiten en acties aan te duiden.
Operation Icefish
Targeting the fleet of Antarctica and Patagonian Toothfish poachers.
Operation Icefish - Gericht op de vloot van Antarctica en Antarctische zeebaars-stropers. 

Slide 3 - Slide

Operatie Icefish
Tijdens de campagnes tegen de walvisjacht in Antarctica kwam Sea Shepherd ook vaak illegale vissersschepen tegen. Een aantal beruchte illegale vissersvloten jagen daar op Patagonische en Antarctische zeebaars. Deze soorten zijn zwaar overbevist. Er zijn daarom strenge regels over hoeveel van deze vis er gevangen mag worden.

Slide 4 - Video

 Handhaven waar niemand anders dat doet
Operation Icefish was de eerste campagne in zijn soort. Met deze campagne wilde Sea Shepherd met hun directe acties ingrijpen tegen illegale visserij bij Antarctica, waar niemand anders de wet handhaaft.

Het doel van de campagne was de illegale vissers te lokaliseren, bewijs van hun illegale acties vastleggen, hen te rapporteren en confronteren. De bemanning van Sea Shepherd ging ook op zoek naar illegale visnetten om die in beslag te nemen, waarbij innovatieve directe actie tactieken werden gebruikt om een leegte van wetshandhaving op te vullen die werd uitgebuit door illegale tandvis exploitanten.

Geen enkel land en geen enkele andere organisatie ziet er in dit gebied op toe dat de regels en wetten gehandhaafd worden. Sea Shepherd wilde deze leegte opvullen en proberen met een zogenaamd burgerarrest de stropers aan te houden. Bij een burgerarrest is het een gewone burger in plaats van de politie of andere autoriteit die een wetsovertreder aanhoudt.

Laat dit filmpje zien (1.40 min) waarin meer verteld wordt over de campagne:

https://www.youtube.com/watch?v=t5NgZa_WIo4
CCAMLR
Convention for the Conservation of Antarctic Marine Life Resources.  CCAMLR gives fishing vessels licenses to fish and sets strict limits on the species and amount they are allowed to catch.

In 2014 six poachers were located in this area.

CCAMLR

Convention for the Conservation of Antarctic Marine Life Resources.  CCAMLR geeft vissers vergunningen om te vissen en stelt strikte limieten voor de soorten en de hoeveelheid die ze mogen vangen.

In 2014 werden in dit gebied zes stropers gesignaleerd. 

Slide 5 - Slide

CCAMLR
Het visgebied rond Antarctica wordt gecontroleerd door een organisatie genaamd CCAMLR.

Dat staat voor de Convention for the Conservation of Antarctic Marine Life Resources, de organisatie voor de instandhouding van het zeeleven bij Antarctica).

De CCAMLR geeft vergunningen af aan vissersschepen om in bepaalde gebieden te vissen en stelt strikte quota op voor.

Sea Shepherd ontdekte in 2014 zes schepen die door internationale autoriteiten werden gezocht voor illegale visserij in dit gebied.

The Thunder - notorious toothfish poacher.
Chased from Antarctica to Africa over 110 days
by Sea Shepherd's Bob Barker.
De Thunder - beruchte zeebaarsstroper.
In 110 dagen achtervolgd van Antarctica naar Afrika door Sea Shepherd's Bob Barker. 

Slide 6 - Slide

De Thunder
Een van deze illegale vissersschepen was de beruchte Thunder. Het Sea Shepherd schip de Bob Barker vond de Thunder en achtervolgde de illegale vissers maar liefst 110 dagen lang, een record voor de langste achtervolging op zee, van Antarctica tot vlak voor de kust van Afrika.

De achtervolging eindigde toen de kapitein van de Thunder zich uiteindelijk realiseerde dat het hem niet zou lukken de haven te halen met zijn lading illegaal gevangen vis, en hij besloot uiteindelijk zijn eigen schip te laten zinken.

Slide 7 - Video

Kieuwnetten
De netten die deze stropers gebruiken zijn verboden. Ze gebruiken kieuwnetten, een soort net waarin alle zeedieren die er langs zwemmen in vastraken. Ze vangen dus niet alleen de soort vis waar ze op jagen, ook andere vissen, krabben en zelfs kwallen raken verstrikt in deze netten.

Tijdens de Operation Icefish van 2014/2015 haalde de bemanning van Sea Shepherd 3 kieuwnetten binnen die waren achtergelaten door de Thunder.
De totale lengte van deze 3 netten was ongeveer 72 kilometer.

Laat dit filmpje zien (1.12 min) waarin je ziet hoe het eerste kieuwnet binnen wordt gehaald door de bemanning van de Sam Simon.

https://www.youtube.com/watch?v=_ZWp1exeKdo&list=PLx1pnhQVtbbDuRexL88-dZM1YrXVc9Bza&index=20

Slide 8 - Video

Het zinken van de Thunder
Na een achtervolging van 110 dagen door de Bob Barker, zond de Thunder plotseling een noodoproep dat het schip aan het zinken was.

De Bob Barker moest de stropers toen te hulp komen. Toen de hele bemanning van de Thunder in hun reddingsboten zat, gingen een aantal Sea Shepherds aan boord van het zinkende schip om het te onderzoeken. Ze ontdekten dat alle luiken in het schip geopend waren zodat het schip zodat er overal water binnenkwam en het schip snel zou zinken.

De kapitein van de Thunder had het schip dus opzettelijk laten zinken. Hij wist dat ze de haven niet zouden halen zonder direct gevolgd te worden door Sea Shepherd. Dan zou hun illegale visvangst direct bij de autoriteiten bekend worden. Door de Thunder tot zinken te brengen hoopten de stropers al het bewijs voor illegale visserij te vernietigen.

Laat dit filmpje zien(1.52 min) waarin je de noodoproep van de Thunder ziet en hoe het schip zinkt.

https://www.youtube.com/watch?v=SQ71Y_g116A&list=PLx1pnhQVtbbDuRexL88-dZM1YrXVc9Bza&index=12

Slide 9 - Video

Samenvatting van de campagne Operation Icefish
Operation Icefish duurde in totaal twee jaar. In die twee jaar is het Sea Shepherd gelukt ook de andere illegale zeebaarsvissers op te sporen. De ‘Bandit 6’, de zes beruchte schepen van stropers die rond Antarctica zeebaars vingen, zijn allemaal opgepakt.

In dit filmpje (3.37 min) zie je een samenvatting van de campagne.

https://www.youtube.com/watch?v=b9feHiXBrTM&list=PLx1pnhQVtbbDuRexL88-dZM1YrXVc9Bza&index=2

Noem de namen van 3 illegale vissersschepen die bij Antarctica op zeebaars jaagden.

Slide 10 - Open question

Vraag
Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via de LessonUp app of bespreek het in de klas.

“Noem de namen van 3 van de 6 illegale vissersschepen die bij Antarctica op zeebaars jaagden.”

Waarom liet de bemanning van de Thunder hun schip zinken?

Slide 11 - Open question

Vraag
Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via de LessonUp app of bespreek het in de klas.

“Waarom liet de bemanning van de Thunder hun schip zinken?”


Schrijf drie dingen op die je hebt geleerd
van deze les.

Slide 12 - Open question

Wat heb je geleerd?
Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via de LessonUp app of bespreek het in de klas.

“Schrijf drie dingen op die je hebt geleerd van deze les.”  

Was er iets dat je niet begreep?

Slide 13 - Open question

Was er iets dat je niet begreep?
Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via de LessonUp app of bespreek het in de klas.

“Was er iets dat je niet begreep?”

www.seashepherdglobal.org

Slide 14 - Slide

This item has no instructions