Kraammodule_les 2

Verloskundige zorg Nederland
Gezonde leefwijze zwangere
Foetale ontwikkeling
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Verloskundige zorg Nederland
Gezonde leefwijze zwangere
Foetale ontwikkeling

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Vorige week

Opdracht expertgroep?
Vragen kraammodule?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Overzicht presentaties

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen

Je kunt benoemen hoe professionele verloskundige zorg in Nederland geregeld is thuis en in het ziekenhuis.
Je kunt het belang van een gezonde leefwijze voor de zwangere benoemen
Je kunt de ontwikkelingsstadia van een foetus benoemen


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Kunnen zwangeren kiezen tussen de zorg van een verloskundige of van een gynaecoloog?
Ja
Nee

Slide 5 - Poll

This item has no instructions

Hoeveel procent van de vrouwen beviel in 2019 thuis, wat denk jij?
A
4.8%
B
12.7%
C
33.6%
D
61.2%

Slide 6 - Quiz

In 2019 vond het merendeel van de bevallingen in het ziekenhuis plaats
Vrouwen met een ongecom­pliceerde zwangerschap bevallen in Nederland in principe in de eerste lijn. Dat wil zeggen onder begeleiding van een verloskundige of huisarts, thuis, in een polikliniek of geboortecentrum. In 2019 bevielen 161.720 vrouwen (Perined, 2020). Van hen beviel 27,3% in de eerste lijn en 72,7% in de tweede lijn. Een overdracht naar de tweede lijn (in een ziekenhuis) is noodzakelijk als er sprake is van complicaties of een verhoogd risico op complicaties. Een tweedelijnsbevalling is ook noodzakelijk als de vrouw, in overleg met haar verloskundige, gynaecoloog en anesthesioloog, kiest voor pijnstilling met behulp van een epidurale ruggenprik of een pomp die door de vrouw zelf bediend wordt. In de periode 2000-2019 is het aandeel vrouwen dat bevalt in de eerste lijn gedaald (van 36,6% naar 27,3%) en in de tweede lijn gestegen (van 63,0% naar 72,7%) (Perined, 2020).
Hoe is de verloskundige zorg geregeld in Nederland?


1ste lijns-zorg
2de lijns-zorg
3de lijns-zorg
kraamzorg post partum

Slide 7 - Slide

1st lijn;
verloskundige zorg door verloskundige thuis, geboortecentrum, kraamhotel, ziekenhuis (poliklinisch) -> Géén medische indicatie
2de lijn:
Verloskundige zorg in perifeer ziekenhuis i.v.m. een medische indicatie door klinisch verloskundige, gynaecoloog of evt. door arts assistent 
3de lijn:
Verloskundige zorg in academisch ziekenhuis i.v.m. high risk indicatie door gynaecoloog of evt. arts assistent.
Er zijn 12.7% zwangeren die thuis bevallen.

Wat denk je dat het totale percentage zwangeren is die bij de verloskundige in de 1ste lijn bevallen?
A
62.3%
B
49.3%
C
18.3%
D
27.3%

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

(Klinisch) verloskundige
Eerstelijns verloskundige zorg:
    Verloskundige praktijk 
    Risico inschatting; eerstelijns of doorsturen naar tweedelijns. Kan je voorbeelden noemen?
    Proces verloskundige zorg. Weet je wanneer de verloskundige zorg afgerond wordt? 
   
Klinisch verloskundige zorg:
   Verloskamers
   Polikliniek
   Op afdeling voor zorg kraam en (low risk) zwangeren
Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Gynaecologische zorg
Zorg voor zwangere, een bevallende vrouw, een kraamvrouw mét medische indicatie. 

Kan je voorbeelden noemen?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Kraamverzorgende
- assisteren thuisbevalling
- observeren, signaleren, rapporteren       gezondheid moeder en pasgeborene
- geven van voorlichting en advies
- (aanleren) verzorging pasgeborene
- adviseren en hulp bieden bij borst/   flesvoeding
- luisterend oor
- licht huishoudelijk werk/ waarborgen     hygiëne 
- zorg en aandacht voor overige gezinsleden 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Weetje


Nederlandse bevalcultuur is immaterieel erfgoed
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/page/3821/de-nederlandse-thuisbevalcultuur 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkeling foetus en gezonde leefwijze zwangere


De manier waarop een zwangere leeft, eet en beweegt heeft invloed op de zwangerschap

Slide 13 - Slide

  •  Foliumzuur (vitamine B11) slikken
  •  Gezond en gevarieerd eten
  •  Regelmatig bewegen
  •  Medicijnen: altijd overleggen met je (huis)arts
NIET
 Roken
 Alcohol drinken
 Drugs gebruiken

Voeding:
Lever en leverproducten; eet geen lever en beleg niet meer dan een boterham per dag met producten die gemaakt zijn van lever zoals paté, leverworst of Hausmacher. Lever bevat veel vitamine A wat zeer schadelijk voor de baby kan zijn.
Rauw vlees; eet geen rauw vlees zoals carpaccio of filet américain. Dit geeft een verhoogde kans op de toxoplasma waardoor je het risico op toxoplasmose
Zachte kazen; zachte kaassoorten van ongepasteuriseerde rauwe melk kunnen schadelijk zijn voor jouw ongeboren baby vanwege het risico op de listeriabesmetting .
Drop; drop bevat de stof glycyrrhizine die de bloeddruk kan verhogen.
Teveel koffie; drink niet meer dan twee tot maximaal drie koppen koffie per dag. De
 voor de baby.

Kan je voorbeelden benoemen waar een zwangere wat betreft levenswijze rekening mee moet houden?

Slide 14 - Mind map

bewegen
voeding
alcohol/ roken
gebit
medicijnen
seksualiteit
schadelijke stoffen
straling
vakanties
vitamines
werken

Ontwikkeling van een foetus Film (3.42 min)

Film voor thuis (12.15 min.): https://www.youtube.com/watch?v=0HrQWCqykD0

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Wanneer begint de ontwikkeling van de hersenen?
A
1 - 2 weken
B
3 - 5 weken
C
6 - 8 weken
D
9 - 11 weken

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer het embryo 8 weken is:
A
is het embryo 3 cm en heeft het bloedvat- en zenuwstelsel zich verder ontwikkeld
B
Is het embryo 6 cm en heeft het bloedvat- en zenuwstelsel zich verder ontwikkeld
C
is het embryo 3 cm en kan gezien worden wat het geslacht is
D
is het embryo 6 cm en kan gezien worden wat het geslacht is

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Bij hoeveel weken zijn spieren volledig ontwikkeld?
A
10 - 11 weken
B
12 - 13 weken
C
18 - 20 weken
D
14 - 17 weken

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Weet je nog welke ontwikkeling een foetus al heeft doorgemaakt tot 21 weken?

Slide 21 - Mind map

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk

Voorbereidend doorlezen:
H2 Zwangeren: §3 en H2 §4

Maken:
Verwerking zwangeren begeleiden en verplegen: opdracht 1  


Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Volgende week: Normaal verloop zwangerschap
Prenatale zorg

Slide 24 - Slide

This item has no instructions