les 1 normale zwangerschap

Les 1:  Introductie 
           Kraam kind 

1 / 28
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 4

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Les 1:  Introductie 
           Kraam kind 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Zwangeren
normale zwangerschap

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

noem zwangerschapsverschijnselen

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

controles zwangerschap

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

wat kun je onderzoeken met een vlokkentest?
A
ligging van baby
B
hartfunctie van kindje
C
erfelijke ziektes
D
ernstige afwijkingen

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

wat betekent Gravida?
A
aantal zwangerschappen
B
darmfunctie van vrouw
C
hoe zwaar het kindje weegt
D
darmfunctie van kind

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

            Wat is de volgorde van een zwangerschap en bevalling?
Innesteling
Embryo
Ontsluiting
Uitdrijving
Nageboorte

Slide 14 - Drag question

This item has no instructions

Ontwikkeling van een foetus Film (3.42 min)

Film voor thuis (12.15 min.): https://www.youtube.com/watch?v=0HrQWCqykD0

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Wat is de foetale periode?

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions

De meldcode helpt professionals bij vermoeden van
A
Kindermishandeling
B
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
C
Huiselijk geweld en kindermishandeling
D
fysiek geweld van ouders naar kinderen

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Informatiebron
ZorgPad:
Opleiding: MBO VP niveau 4
Collectie: branches 4
Thema: kraam, kind en jeugdigen hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 11

Vandaag:
Hoofdstuk 1: kraam, kinderen en jeugdigen in het ziekenhuis
Hoofdstuk 2: zwangeren 


Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Professionele zorg rondom verloskunde 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

voor wie kies jij: een verloskundige of een gynaecoloog
0100

Slide 20 - Poll

This item has no instructions

Hoeveel procent van de vrouwen beviel in 2019 thuis, wat denk jij?
A
4.8%
B
12.7%
C
33.6%
D
61.2%

Slide 21 - Quiz

In 2019 vond het merendeel van de bevallingen in het ziekenhuis plaats
Vrouwen met een ongecom­pliceerde zwangerschap bevallen in Nederland in principe in de eerste lijn. Dat wil zeggen onder begeleiding van een verloskundige of huisarts, thuis, in een polikliniek of geboortecentrum. In 2019 bevielen 161.720 vrouwen (Perined, 2020). Van hen beviel 27,3% in de eerste lijn en 72,7% in de tweede lijn. Een overdracht naar de tweede lijn (in een ziekenhuis) is noodzakelijk als er sprake is van complicaties of een verhoogd risico op complicaties. Een tweedelijnsbevalling is ook noodzakelijk als de vrouw, in overleg met haar verloskundige, gynaecoloog en anesthesioloog, kiest voor pijnstilling met behulp van een epidurale ruggenprik of een pomp die door de vrouw zelf bediend wordt. In de periode 2000-2019 is het aandeel vrouwen dat bevalt in de eerste lijn gedaald (van 36,6% naar 27,3%) en in de tweede lijn gestegen (van 63,0% naar 72,7%) (Perined, 2020).
Hoe is de verloskundige zorg geregeld in Nederland?


1ste lijns-zorg
2de lijns-zorg
3de lijns-zorg
kraamzorg post partum

Slide 22 - Slide

1st lijn;
verloskundige zorg door verloskundige thuis, geboortecentrum, kraamhotel, ziekenhuis (poliklinisch) -> Géén medische indicatie
2de lijn:
Verloskundige zorg in perifeer ziekenhuis i.v.m. een medische indicatie door klinisch verloskundige, gynaecoloog of evt. door arts assistent 
3de lijn:
Verloskundige zorg in academisch ziekenhuis i.v.m. high risk indicatie door gynaecoloog of evt. arts assistent.
(Klinisch) verloskundige
Eerstelijns verloskundige zorg:
    Verloskundige praktijk 
    Risico inschatting; eerstelijns of doorsturen naar tweedelijns. Kan je voorbeelden noemen?
    Proces verloskundige zorg. Weet je wanneer de verloskundige zorg afgerond wordt? 
   
Klinisch verloskundige zorg:
   Verloskamers
   Polikliniek
   Op afdeling voor zorg kraam en (low risk) zwangeren
Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Gynaecologische zorgZorg voor zwangere, een bevallende vrouw, een kraamvrouw mét medische indicatie. 
Kan je voorbeelden noemen?

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

prenatale zorg
  • bloedonderzoek
  • urineonderzoek
  • bloeddruk
  • groei baarmoeder
  • prenatale screening; o.a. echo 

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Link

This item has no instructions

Zelf aan de slag
Zoek in groepjes van 3-4 het volgende uit 15 min.

- Wat is de reden waarom kinderen in de zorg niet benaderd moeten worden als kleine volwassenen?
- Wat wordt er bedoeld met een PSIE-screening bij zwangeren en waarom wordt dit gedaan? 
- Wat gebeurt er bij een rhesus antagonisme?

Slide 28 - Slide

This item has no instructions