B11: Rijke leeromgeving: Vernieuwingsonderwijs

Pedagogisch handelen 1
Traditionele- en moderne onderwijsvernieuwers
1 / 12
next
Slide 1: Slide
PedagogiekHBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Pedagogisch handelen 1
Traditionele- en moderne onderwijsvernieuwers

Slide 1 - Slide

Vandaag
Traditionele onderwijsvernieuwers
Moderne onderwijsvernieuwers
Vervolg PH1

Slide 2 - Slide

Traditionele onderwijs-
vernieuwers

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Slide

Traditionele onderwijsvernieuwers
Het traditioneel vernieuwingsonderwijs is de verzamelnaam voor de vernieuwde onderwijs-vormen die ontstonden aan het begin van de 20e eeuw. Al deze concepten namen afstand van het mechanische, klassikale onderwijs en gingen uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van elk individuele kind. Ook speelt de leefwereld van het kind een grote rol.

Slide 5 - Slide

Traditionele onderwijsvernieuwers
 • Daltononderwijs
 • Freinetonderwijs
 • Jenaplanonderwijs
 • Montessori onderwijs
 • Vrijeschool

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Link

Moderne onderwijsvernieuwers
 •  OGO
 • Scholen voor natuurlijk leren
 • Unit-onderwijs
 • EGO
 • Democratische scholen 
 •  iPad scholen

Slide 8 - Slide

Daltononderwijs
Freinetonderwijs
Jenaplanonderwijs
Montessori onderwijs
Vrijeschool
 OGO
Scholen voor natuurlijk leren
Unit-onderwijs
EGO
Democratische scholen
 iPad scholen

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Ik weet wat er van me verwacht wordt voor het aantonen van het onderdeel rijke leeromgeving
010

Slide 11 - Poll

Vervolg module

Periode 4: Werkbijeenkomsten + vragen stellen

Vragen over ontwikkelingspsychologie: mail deze even van te voren

Slide 12 - Slide