Herhaling SE 2

Kies je plek in het lokaal en ga meteen aan de slag:
 • Individueel:
  Tafel 1 + 2: Oefentoets LessonUp op laptop (examenvragen)
  Tafel 3 + 4: Doornemen hoofdstuk (LessonUp of video bekijken op laptop, samenvatting schrijven, enz.)
 • 2/3-tallen:
  Tafel 5 + 6: BINAS tabellen bestuderen en/of oefenen examenopgaven
1 / 57
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 57 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Kies je plek in het lokaal en ga meteen aan de slag:
 • Individueel:
  Tafel 1 + 2: Oefentoets LessonUp op laptop (examenvragen)
  Tafel 3 + 4: Doornemen hoofdstuk (LessonUp of video bekijken op laptop, samenvatting schrijven, enz.)
 • 2/3-tallen:
  Tafel 5 + 6: BINAS tabellen bestuderen en/of oefenen examenopgaven

Slide 1 - Slide

V4 - Thema 6
Mens en milieu
BINAS tabellen 93F-G

Slide 2 - Slide

Accumulatie

Slide 3 - Slide

Koolstofkringloop

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Stikstofkringloop

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Versterkt broeikaseffect

Slide 8 - Slide

Eutrofiëring

Slide 9 - Slide

 • Ecosysteemdiensten
 • Bemesting, eutrofiëring
 • Bodembewerking, chemische en biologische bestrijding, accumulatie, bio-industrie en biologische veeteelt
 • Duurzaamheid, koolstofkringloop, stikstofkringloop
 • Versterkt broeikaseffect, klimaatsverandering
 • Natuurbehoud, natuurbeheer, natuurontwikkeling

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Herhaling V5-T5: Kies je plek in het lokaal en ga meteen aan de slag:
 • Individueel:
  Tafel 1 + 2: Oefentoets LessonUp (examenvragen)
  Tafel 3 + 4: Doornemen hoofdstuk (LessonUp of video bekijken, samenvatting schrijven, enz.)
 • 2/3-tallen:
  Tafel 5 + 6: BINAS tabellen bestuderen en/of oefenen examenopgaven (geen laptop)

Slide 12 - Slide

V5 Thema 5
Planten
BINAS tabellen: 72, 81, 91

Slide 13 - Slide

Groei
 • Delingen in meristeem toppen van stengels en wortels (groeipunten) zorgen voor lengtegroei
 • Diktegroei: cambium
 • Celstrekking en celspecialisatie één van twee dochtercellen stamcel in meristeem

Slide 14 - Slide

Houtvaten en bastvaten
 • Houtcellen maken secundaire celwanden van cellulose en lignine, dwarswanden verdwijnen
 • Bastvaten krijgen openingen tussen cellen, celkernen verdwijnen

Slide 15 - Slide

Sapstroom
 • Houtvaten (xyleem): anorganisch - water en zouten 
 • Bastvaten (floeem): organisch - water en assimilatieproducten (glucose)

Slide 16 - Slide

Watertransport wortelcellen
 • Bij kurkbandjes actief transport mineralen via celmembraan
 • Hoge osmotische waarde in centrale cilinder
 • Osmose naar centrale cilinder
 • Kurkbandjes verhinderen terugstromen water
 • Water in houtvat stijgt --> worteldruk

Slide 17 - Slide

Waterpotentiaal
 • Verplaatsing van water (MPa)
 • Osmotisch potentiaal wordt negatiever met meer opgeloste stoffen
 • Drukpotentiaal wordt positiever met hogere turgordruk
 • Water beweegt van hoog naar laag waterpotentiaal

Slide 18 - Slide

Stijgende sapstroom
 • Cohesie en adhesie samen grotere kracht dan zwaartekracht
 • Water wordt omhoog getransporteerd

Slide 19 - Slide

Houtvaten
 • Watertransport door verschil waterpotentiaal door verdamping, water aangevuld door capillaire werking (verdampingsstroom)
 • Huidmondjes kunnen sluiten om verdamping tegen te gaan
 • In zomer vooral verdamping, in lente vooral worteldruk

Slide 20 - Slide

Bastvaten
 • Bevat vooral suiker
 • Variabele richting sapstroom, van suikerbron naar plek waar suiker nodig is of opgeslagen wordt

Slide 21 - Slide

Voortplantingsorganen plant
Zelfbestuiving en kruisbestuiving

Slide 22 - Slide

Auxine
 • Licht vermindert aanmaak auxine
 • Auxineconcentratie lager aan belichte zijde
 • Belichte zijde groeit langzamer
 • Stengeltop groeit richting licht
 • Auxine door zwaartekracht in onderkant stengel, waardoor deze naar boven groeit
 • In wortel andersom

Slide 23 - Slide

Fototropie
Geotropie

Slide 24 - Slide

 • Bouw planten
 • Meristemen, groeipunten
 • Houtvaten en bastvaten, cambium, jaarringen
 • Transport door houtvaten en bastvaten, capillaire werking, worteldruk, waterpotentiaal
 • Huidmondjes
 • Assimilatie en dissimilatie, beperkende factor
 • Geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting, bestuiving, bevruchting, stekken, enten, weefselkweek
 • Auxine, fototropie en geotropie, ethyleen

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

V5 Thema 1
Regeling
BINAS tabellen: 88, 89

Slide 27 - Slide

Kies op welke manier je V5-T2 wil herhalen:
 • Individueel:
  - Oefentoets LessonUp (examenvragen)
  - Doornemen hoofdstuk (LessonUp of video bekijken op laptop, samenvatting schrijven, enz.)
 • 2/3-tallen:
  - BINAS tabellen bestuderen en/of oefenen examenopgaven

Slide 28 - Slide

Examentip
Hormonen, prikkels, impulsen, zenuwcellen en zenuwen zijn niet hetzelfde. Een hormoon verplaatst zich door het bloed. Een zintuigcel wordt geprikkeld, daardoor ontstaat een impuls in een zenuwcel. Zenuwcellen liggen gebundeld in zenuwen. 

Slide 29 - Slide

Homeostase
 • In stand houden dynamisch evenwicht
 • Uitwendig en inwendig milieu
 • Regelkring
 • Normwaarde
 • Negatieve en positieve terugkopppeling

Slide 30 - Slide

Hormoon-receptorcomplex
Second-messenger

Slide 31 - Slide

Regeling hormonen

Slide 32 - Slide

Eilandjes van Langerhans
 • a-cellen produceren glucagon en B-cellen produceren insuline
 • Door insuline meer glucosetransporteiwitten in celmembraan
 • Glucose in cellen omgezet naar glycogeen en opgeslagen
 • Insuline stimuleert omzetting glucose naar vetten en eiwitten

Slide 33 - Slide

Neuron
 • Impulsen ontvangen en doorgeven
 • Dendriet ontvangt impulsen
 • Axon geleidt impulsen van cellichaam af
 • Axon eindigt in synaps, spleet tussen uiteinde neuron en doelwit
 • Cellichamen alle neuronen in of vlak bij CZS

Slide 34 - Slide

Synaps

Slide 35 - Slide

Soorten neuronen
 • Impulsen ontvangen en doorgeven
 • Dendriet ontvangt impulsen
 • Axon geleidt impulsen van cellichaam af
 • Axon eindigt in synaps, spleet tussen uiteinde neuron en doelwit
 • Cellichamen alle neuronen in of vlak bij CZS

Slide 36 - Slide

Zenuwcellen en zenuwen

Slide 37 - Slide

Reflexboog

Slide 38 - Slide

Natrium-kaliumpomp
 • In neuron cytoplasma negatief geladen vergeleken met buitenkant neuron
 • Rustpotentiaal -70 mV
 • Buiten meer Na+ dan K+, in cytoplasma meer negatieve ionen
 • Gehandhaafd door actief transport natrium-kaliumpomp

Slide 39 - Slide

Impulsgeleiding

Slide 40 - Slide

Skeletspieren

Slide 41 - Slide

Myofibril
Sarcomeer

Slide 42 - Slide

Contractie

Slide 43 - Slide

 • Homeostase, regelkring, normwaarde, positieve en negatieve terugkoppeling
 • Hormoonklieren, hormonen
 • Perifeer zenuwstelsel, zenuwcellen en zenuwen, gliacellen, 
 • Animaal en autonoom zenuwstelsel
 • Centraal zenuwstelsel, hersenen, ruggenmerg
 • Reflexboog, parasympatisch en orthosympatisch deel zenuwstelsel
 • Natrium-kaliumpomp, impulsgeleiding, saltoire impulsgeleiding, neurotransmitters, summatie
 • Spierweefsel, skeletspieren, contractie, houding en beweging

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Video

V5 Thema 2
Waarneming en gedrag
BINAS tabel: 87C

Slide 46 - Slide

Kies op welke manier je V5-T2 wil herhalen:
 • Individueel:
  - Oefentoets LessonUp (examenvragen)
  - Doornemen hoofdstuk (LessonUp of video bekijken, samenvatting schrijven, enz.)
 • 2/3-tallen:
  - BINAS tabellen bestuderen en/of oefenen examenopgaven

Slide 47 - Slide

Accomoderen

Slide 48 - Slide

Verziend en bijziend
 • Hoornvlies en ooglens breken licht
 • Bolle lenzen convergeren licht, holle lenzen divergeren licht

Slide 49 - Slide

Pupilreflex

Slide 50 - Slide

Staafjes en kegeltjes
Pigmenten

Slide 51 - Slide

Diepte zien

Slide 52 - Slide

Sleutelprikkel
Supranormale prikkel

Slide 53 - Slide

Leerprocessen
 • Gewenning
 • Inprenting
 • Imitatie
 • Conditionering (trial and error, geconditioneerde reflex en beloning)
 • Inzicht

Slide 54 - Slide

Sociaal gedrag
 • Balts
 • Territoriumgedrag
 • Conflictgedrag
 • Rangorde
 • Staten (insecten)

Slide 55 - Slide

 • Interne en externe prikkels, adequate prikkels, receptoren
 • Onderdelen oog, accomoderen, verziend en bijziend, pupilreflex, staafjes en kegeltjes, diepte zien
 • Gedragssyteem en gedragsketen, ethogram en protocol
 • Motivatie, periodieke invloeden, sleutelprikkels, supranormale prikkels
 • Leerprocessen (gewenning, inprenting, imitatie, conditionering, inzicht)
 • Sociaal gedrag (balts, territoriumgedrag, conflictgedrag, rangorde, staten)
 • Gedrag bij mens, aangeboren en aangeleerd gedrag

Slide 56 - Slide

Slide 57 - Video