Voorlichting keuzedelen 2021-2022

1 / 26
next
Slide 1: Slide
VoedingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quiz, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Opleiding opbouw
Opbouw opleidingen

Slide 2 - Slide

KeuzedelenDe student moet er twee kiezen!

Slide 3 - Slide

Facilitair medewerker keuzedelen 
 • Arbo 
 • Digitale vaardigheden
 • Duurzaamheid
 • Persoonlijk profileren

Slide 4 - Slide

Facilitair medewerker keuzedelen 
Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening:
 •  Hulpverlening bij incidenten (EHBO en BHV).
 • Preventie (Risico-inventarisatie & -evaluatie)
 • Je leert  consequent en nauwkeurig te werken volgens de voorgeschreven procedures.
 • Je leert actief en constructief mee te werken aan het realiseren van verbeteringen.


Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Facilitair medewerker keuzedelen 
Digitale vaardigheden basis:
 • Je kan veilig digitaal werken
 • Het bedienen van opslagmedia
 • Kennis van digitale basisprogramma’s zoals Office, Excel en Word en andere software
 • Beheer en gebruik van social media
 •  Je kan documenten opstellen, stelt documenten samen, voegt onderdelen toe en voegt deze samen


Slide 7 - Slide

Facilitair medewerker keuzedelen 
Duurzaamheid
 • Je leert wat er precies wordt bedoeld met het begrip duurzaamheid;
 • Je ontdekt hoe duurzaam je zelf leeft
 • Maken van eigen verbeterpunten op het gebied van duurzaamheid
 • Je leert hoe je als persoon en als medewerker kunt bijdragen aan een duurzame maatschappij.
 • Je doet onderzoek naar duurzaamheid in jouw stagebedrijf.

Slide 8 - Slide

Facilitair medewerker keuzedelen 
Persoonlijk profileren
 • Je word je bewust van jouw talenten en drijfveren
 • Je leert jouw kwaliteiten beter en bewuster in te zetten
 • Je leert beter samen te werken
 • Je leert hoe je jouw ideeën kan vertellen
 • Je leert hoe je met jouw kennis en kunde kan bijdragen aan de maatschappij

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Helpende zorg en welzijn keuzedelen
 • Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn
 • Helpende plus
 • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening
 • Persoonlijk profileren 

Slide 11 - Slide

Helpende zorg en welzijn keuzedelen
Doorstroom naar niveau 3 Zorg & Welzijn:
 • Voorbereiding op niveau 3, waar de taken diverser zijn en in een hoger tempo   worden aangeboden;
 • Verbeteren en oefenen van leer- en schrijfvaardigheden die nodig zijn voor   niveau 3;
 • Inhoudelijke verdieping reguliere lesstof van de opleiding;
 • Uitzoeken van mogelijkheden voor opleidingen op niveau 3 / 4.

Slide 12 - Slide

 Helpende zorg en welzijn keuzedelen
Helpende plus (zorgstage verplicht) 
 • Je leert eenvoudige verzorgende vaardigheden, zoals het uitdelen van medicatie en het meten van vitale functies;
 • Je leert werken volgens protocollen
 • Verdiepende stof over ziektebeelden en anatomie nodig voor de  verpleegtechnische handelingen.
 •  Je leert afwijkingen bij de cliënt signaleren en
  daar adequaat mee om te gaan
 • Moeilijk keuzedeel

Slide 13 - Slide

 Helpende zorg en welzijn keuzedelen
Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening

- Hulpverlening bij incidenten (EHBO en BHV).
- Preventie (Risico-inventarisatie & -evaluatie)
- Je leert consequent en nauwkeurig te werken volgens de voorgeschreven procedures.
- Je leert actief en constructief mee te werken aan het
realiseren van verbeteringen.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

 Helpende zorg en welzijn keuzedelen
Persoonlijk profileren
 • Je word je bewust van jouw talenten en drijfveren
 • Je leert jouw kwaliteiten beter en bewuster in te zetten
 • Je leert beter samen te werken
 • Je leert hoe je jouw ideeën kan vertellen
 • Je leert hoe je met jouw kennis en kunde kan bijdragen aan de maatschappij

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Sport en recreatie keuzedelen
Lifeguard ​
 • Toezichthouder zwembad​;
 •  Draagt zorg voor de veiligheid van gasten, collega's en           zichzelf​;
 • Optreden als gastheer/gastvrouw;​ 
 • Schoonmaak, hygiëne en kwaliteit .
 • Stage verplicht in een zwembad
 • Examen op stage

Slide 18 - Slide

Sport en recreatie keuzedelen
Doorstroom naar niveau 3 sport & bewegen:

 • Voorbereiding op doorstroom naar de kwalificatie sport- en bewegingsleider op niv. 3​;
 • Verbeteren en oefenen van leer- en schrijfvaardigheden die nodig zijn voor niv. 3;​ 
 • Inhoudelijke verdieping op de reguliere lesstof van de opleiding;​ 
 •  Anatomie en trainingsleer;​ 

 • Doorstroom naar sport en bewegen niveau 3 zonder toelatingstest;​ 
 • Uitzoeken van mogelijkheden voor opleidingen op niveau 3/4​.

Slide 19 - Slide

Sport en recreatie keuzedelen
Leider sportieve recreatie (LSR)
 • Verzorgen recreatieve activiteiten
 • Themagericht werken
 • Inspelen op beleving en behoefte van de gast.
 • Stage op een camping of bij een recreatie bedrijf
 • Examen begeleiden van een activiteit (koningsspelen, op stage)

Slide 20 - Slide

Sport en recreatie keuzedelen
Sportspecialisatie basis nr 1 (Assistent fitness trainer):

 • Leren om lessen/trainingen in de fitness voor te bereiden;  
 • Onderdelen van deze lessen/trainingen uit te voeren;
 • Begeleiden van sporters;
 • Assisteren bij het afnemen van vaardigheidstoetsen;
 • Bij voldoende afronden van het keuzedeel bondsdiploma vanuit de fitnessbranche.
 • Voorkeur stage in de fitness
 • Examen:  theorie-examen

Slide 21 - Slide

Extra info keuzedelen
Een keuzedeel wordt gestart bij voldoende aanmeldingen.
De teammanager besluit hierover.

Tijdens de keuzedelen wordt met een online module gewerkt. 
Deze module staat op de boekenlijst. Iedere student is verplicht dit aan te schaffen.

Slide 22 - Slide

Hoe en waar kun je je keuze indienen?

 1. De student geeft zijn keuzes door in een gesprek met de  SLB 
 2. Aventus stelt de keuzes vast.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Hoe vond je de presentatie?

😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

Slide 26 - Slide