H1.4 De mens

H1.4 De mens
1 / 32
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

H1.4 De mens

Slide 1 - Slide

Zet de namen van de onderdelen van de bruine boon op de juiste plekken.
Zaadhuid
Zaadlob
Poortje
Navel

Slide 2 - Drag question

Groei of ontwikkeling?
Het maken van een zaadje bij de plant
A
Groei
B
Ontwikkeling

Slide 3 - Quiz

Is dit een voorbeeld van groei of ontwikkeling?

A
Groei
B
Ontwikkeling

Slide 4 - Quiz

Wat is metamorfose?
A
als jonge dieren een andere lichaamsbouw en levenswijze hebben dan volwassen dieren
B
als jonge en volwassen dieren steeds groter en zwaarder worden
C
als bestaande organen hun functie steeds beter gaan vervullen

Slide 5 - Quiz

Wat is de juiste volgorde bij de gedaanteverwisseling van een vlinder?
A
ei, pop, rups, vlinder
B
pop, ei, rups, vlinder
C
ei, vlinder, pop, rups
D
ei, rups, pop, vlinder

Slide 6 - Quiz

Hoe ademen kikkervisjes?
A
kieuwen
B
longen
C
kieuwen en huid
D
longen en huid

Slide 7 - Quiz

Een ander woord voor metamorfose is ..
A
verbouwing
B
gedaantewisseling
C
ontwikkelfase
D
levenscyclus

Slide 8 - Quiz

Wat is de volgorde van de ontwikkelingsstadia van een
vlinder?
A
ei-pop-rups-imago
B
imago-pop-rups-ei
C
ei-rups-pop-imago
D
rups-pop-imago-ei

Slide 9 - Quiz

Welk dier heeft GEEN verandering (metamorfose) bij het groter worden?
A
Vlinder
B
Mier
C
Lieveheersbeestje
D
Kikkervisje

Slide 10 - Quiz

Ontwikkeling bij mensen
3 typen ontwikkeling:
  1. Lichamelijke ontwikkeling: veranderingen in je lichaam
  2. Motorische ontwikkeling: leren van bewegingen
  3. Geestelijke ontwikkeling: ontwikkeling van verstand, gevoelsleven en persoonlijkheid


Slide 11 - Slide

LICHAMELIJKE ONTWIKKELING 
Veranderingen in de bouw van je lichaam

Slide 12 - Slide

Motorische ontwikkeling
Je leert bepaalde bewegingen

Slide 13 - Slide

Geestelijke ontwikkeling
Het verstand, het gevoelsleven en de 
persoonlijkheid ontwikkelen zich.

Slide 14 - Slide

Levensfasen mens

Slide 15 - Slide

Vastleggen groei
- Vanaf baby ben je regelmatig gemeten en gewogen.
- Groei gaat vaak niet geleidelijk, maar met groeispurts.
-Organismen groeien op volwassen leeftijd niet meer, soms krimpen ze!

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Onderzoek -practicum 7 (p.76)
- We gaan de klas opmeten en je schrijft de lengtes op in 2 tabellen op je stencil.
- Reken de gemiddeldes (jongens en meisjes en iedereen samen) ook uit.
- Lees het stencil goed door en voer de opdrachten uit.

Slide 18 - Slide

baby (0 tot 1,5 jaar)

Slide 19 - Slide

Peuter (1,5 tot 4 jaar)

Slide 20 - Slide

Kleuter (4 tot 6 jaar)

Slide 21 - Slide

schoolkind (6 tot 12 jaar)

Slide 22 - Slide

Puber (12 tot 16 jaar)

Slide 23 - Slide

Adolescent (16 tot 21 jaar)

Slide 24 - Slide

Volwassene (21 tot 67 jaar)

Slide 25 - Slide

Bejaarde (boven 67 jaar)

Slide 26 - Slide

Noem de 3 typen ontwikkeling van de mens:

Slide 27 - Open question

Geef een voorbeeld van lichamelijke ontwikkeling bij een mens

Slide 28 - Open question

Wat wordt er bedoeld met de lichamelijke ontwikkeling?
A
De ontwikkeling van de hersenen
B
De ontwikkeling van het lichaam
C
De ontwikkeling van je eigen ik en het omgaan met anderen
D
De ontwikkeling van je contacten

Slide 29 - Quiz

Wat wordt er bedoeld met de geestelijke ontwikkeling?
A
De ontwikkeling van de hersenen
B
De ontwikkeling van het lichaam en de motoriek
C
De ontwikkeling van je eigen ik en de omgang met anderen
D
De ontwikkeling van je motoriek

Slide 30 - Quiz

Huiswerk
Nakijken §1.3
Leren §1.4
HAVO maken opgave 1 t/m 8
VWO maken opgaven 1 t/m 10

Slide 31 - Slide

Evaluatie Leerdoelen H1.4
  • Je kan de verschillende typen ontwikkeling bij de mens beschrijven
  • Je kan de levensfasen van de mens noemen met de leeftijden en kenmerken

Slide 32 - Slide