BS 1.4 De mens

BS3 (mavo)
BS4 (havo/vwo) 
De mens
1 / 30
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

BS3 (mavo)
BS4 (havo/vwo) 
De mens

Slide 1 - Slide

Wat is de juiste volgorde bij de gedaanteverwisseling van een vlinder?
A
ei, pop, rups, vlinder
B
pop, ei, rups, vlinder
C
ei, vlinder, pop, rups
D
ei, rups, pop, vlinder

Slide 2 - Quiz

Hoe ademen kikkervisjes?
A
kieuwen
B
longen
C
kieuwen en huid
D
longen en huid

Slide 3 - Quiz

Een ander woord voor metamorfose is ..
A
verbouwing
B
gedaantewisseling
C
ontwikkelfase
D
levenscyclus

Slide 4 - Quiz

Wat is de volgorde van de ontwikkelingsstadia van een
vlinder?
A
ei-pop-rups-imago
B
imago-pop-rups-ei
C
ei-rups-pop-imago
D
rups-pop-imago-ei

Slide 5 - Quiz

Welk dier heeft GEEN verandering (metamorfose) bij het groter worden?
A
Rups
B
Giraf
C
Lieveheersbeestje
D
Kikkervisje

Slide 6 - Quiz

Wat is metamorfose?
A
als jonge dieren een andere lichaamsbouw en levenswijze hebben dan volwassen dieren
B
als jonge en volwassen dieren steeds groter en zwaarder worden
C
als bestaande organen hun functie steeds beter gaan vervullen

Slide 7 - Quiz

Leerdoelen BS4
  • Je kan de verschillende typen ontwikkeling bij de mens beschrijven
  • Je kan de levensfasen van de mens noemen met de leeftijden en kenmerken

Slide 8 - Slide

Je leest ,....
bladzijde 34, 35 en 36 (havo/ vwo)
bladzijde 28 en 29 (mavo)
timer
5:00

Slide 9 - Slide

Ontwikkeling bij mensen
3 typen ontwikkeling:
  1. Lichamelijke ontwikkeling: veranderingen in je lichaam
  2. Motorische ontwikkeling: leren van bewegingen
  3. Geestelijke ontwikkeling: ontwikkeling van verstand, gevoelsleven en persoonlijkheid


Slide 10 - Slide

LICHAMELIJKE ONTWIKKELING 
Veranderingen in de bouw van je lichaam

Slide 11 - Slide

Motorische ontwikkeling
Je leert bepaalde bewegingen

Slide 12 - Slide

Geestelijke ontwikkeling
Het verstand, het gevoelsleven en de 
persoonlijkheid ontwikkelen zich.

Slide 13 - Slide

De levensfasen van een mens

Slide 14 - Slide

Levensfasen mens

Slide 15 - Slide

baby (0 tot 1,5 jaar)
snelle groei,
eerste groeispurt

Slide 16 - Slide

Peuter (1,5 tot 4 jaar)
leren lopen, praten, bewegen
Motorische ontwikkeling

Slide 17 - Slide

Kleuter (4 tot 6 jaar)
beeldscherm gebruiken
fietsen
met andere kinderen spelen

Slide 18 - Slide

schoolkind (6 tot 12 jaar)
leren lezen
leren schrijven 
leren rekenen

Slide 19 - Slide

Puber (12 tot 16 jaar)
Tweede groeispurt
sterke lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
voortplantingsorganen werken
borsten ontwikkelen
gevoelens veranderen
nadenken over jezelf

Slide 20 - Slide

Adolescent (16 tot 21 jaar)
Zelfstandig proberen te zijn

Slide 21 - Slide

volwassene (21 tot 67 jaar)
geheel zelfstandig

Slide 22 - Slide

Bejaarde (boven 67 jaar)
Lichamelijke problemen
Hulp nodig

Slide 23 - Slide

 En nu aan de slag!
BS4:Je maakt opdracht 1 t/m +9 (havo/ vwo)
BS3: Je maakt opdracht 1 t/m +8 (mavo)


timer
15:00

Slide 24 - Slide

Noem de 3 typen ontwikkeling van de mens:

Slide 25 - Open question

Geef een voorbeeld van lichamelijke ontwikkeling bij een mens

Slide 26 - Open question

Wat wordt er bedoeld met de lichamelijke ontwikkeling?
A
De ontwikkeling van de hersenen
B
De ontwikkeling van het lichaam
C
De ontwikkeling van je eigen ik en het omgaan met anderen
D
De ontwikkeling van je contacten

Slide 27 - Quiz

Wat wordt er bedoeld met de geestelijke ontwikkeling?
A
De ontwikkeling van de hersenen
B
De ontwikkeling van het lichaam en de motoriek
C
De ontwikkeling van je eigen ik en de omgang met anderen
D
De ontwikkeling van je motoriek

Slide 28 - Quiz

Evaluatie Leerdoelen BS4
  • Je kan de verschillende typen ontwikkeling bij de mens beschrijven
  • Je kan de levensfasen van de mens noemen met de leeftijden en kenmerken

Slide 29 - Slide

En nu aan de slag!
Je maakt opdracht 1 t/m 9
Biologiepagina - oefenen
timer
15:00

Slide 30 - Slide