Het historisch referentiekader

DE PREHISTORIE
1 / 13
next
Slide 1: Mind map
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes.

Items in this lesson

DE PREHISTORIE

Slide 1 - Mind map

HET OUDE
NABIJE OOSTEN

Slide 2 - Mind map

DE KLASSIEKE
OUDHEID

Slide 3 - Mind map

DE MIDDELEEUWEN

Slide 4 - Mind map

DE NIEUWE TIJD

Slide 5 - Mind map

DE NIEUWSTE TIJD

Slide 6 - Mind map

DE EIGEN TIJD

Slide 7 - Mind map

Prehistorie
Oude nabije oosten
Klassieke oudheid
Middeleeuwen
Nieuwe tijd
Nieuwste tijd
Eigen tijd

Slide 8 - Drag question

Welke historische gebeurtenis koppel je aan het jaar 800 voor Christus?
A
Het ontstaan van de landbouw
B
Het ontstaan van het schrift
C
Homeros schrijft de Ilias en de Odyssee
D
De val van het West-Romeinse Rijk

Slide 9 - Quiz

Welk jaartal koppel je aan de start van de middeleeuwen?
A
800 voor Christus
B
476 na Christus
C
1453 na Christus
D
500 na Christus

Slide 10 - Quiz

Welke mijlpaal in de geschiedenis koppel je aan het jaartal 3500 voor Christus?
A
Het ontstaan van de landbouw
B
De vorming van het Romeinse Rijk
C
Het ontstaan van het schrift
D
Het uitsterven van de dino's

Slide 11 - Quiz

In welke eeuw eindigt de nieuwe tijd?
A
16de eeuw
B
17de eeuw
C
18de eeuw
D
19de eeuw

Slide 12 - Quiz

Welk Frans begrip verwijst naar de continuïteit tussen middeleeuwen en nieuwe tijd?

Slide 13 - Open question