Voorlichting

Voorlichting geven
1 / 41
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Voorlichting geven

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen

- Je kunt benoemen wat het belang is van preventie
- Je kunt benoemen wat het belang is van voorlichting geven
- Je hebt geoefenden met het stappenplan

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doel van voorlichting, advies
 Het doel is altijd om de kwaliteit van het bestaan van de cliënt te verbeteren, in stand te houden of verslechtering tegen te gaan. 

Voorlichting is gericht op het overdragen van informatie en het vergroten van kennis.
Advies dan gaat het om deskundige suggesties en raad, passend bij een individuele vraag. 
Instructie geef je aanwijzingen en tips bij het uitvoeren van een handeling.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Gezondheidsbevorderaar 
Je hebt ervoor gezorgd dat de zorgvrager begrijpelijke voorlichting of advies heeft gekregen met als doel de zelfredzaamheid te behouden of te vergroten. ,

Waar nodig ondersteun je de voorlichting of het advies met een demonstratie. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Link

This item has no instructions

Wat wordt er bedoelt met voorlichting geven?
A
Het geven van informatie over specifieke onderwerpen
B
Informatie geven met als doel dat cliënten/naasten deskundiger worden
C
Informatie geven waardoor cliënten/naasten zelfstandiger worden
D
Alle antwoorden zijn juist

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Primaire voorlichting is gericht op het opsporen en behandelen van ziekte?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Preventie is gezondheidsproblemen voorkomen en gezond gedrag stimuleren..
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Preventie
 • Primaire preventie: je zorgt ervoor dat de ziekte zich niet ontwikkelt 
 • Secundaire preventie: opsporing van ziekte nog voordat de ziekteverschijnselen zich openbaren
 • Tertriaire preventie: er bestaat een ziekte en er zijn verschijnselen. Je wilt de gevolgen van de ziekte beperken.

Slide 9 - Slide

Primaire preventie is het voorkomen van een ziekte, bijvoorbeeld is vaccineren of ASA gebruiken om een CVA te voorkomen of een ondersteuningscursus om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen, griep, soa's, aanpakken risicofactoren 

Secundaire preventie is opsporing van een ziekte nog voordat de ziekte verschijnselen zich openbaren, denk daarbij aan gehoorscreening bij baby's of baarmoederhalskanker of vroeg ontdekken van DM2 tijdens CVRM controle

Tertiaire preventie is het verminderen van de negatieve gevolgen van een ziekte. bijvoorbeeld een tweede hart of herseninfarctvoorkomen  --> kan ook bij secundaire preventie horen, zie zo ook bij ketenzorg
Hielprik voor baby's is een voorbeeld van..
A
secundaire preventie
B
primaire preventie
C
tertiaire preventie

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Wisselligging geven is een voorbeeld van...
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 11 - Quiz

Primair: Je voorkomt decubitus
Een borstonderzoek is een voorbeeld van...
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 12 - Quiz

Secundair:
Je spoort een ziekte in een vroeg stadium op en gaat deze dan behandelen 
Pilgebruik zijn voorbeelden van Secundaire preventie..
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

Onjuist:
Primaire preventie: is het voorkomen van ziekte. Je neemt de ziekteoorzaken of risicofactoren weg voor het krijgen van een aandoening.
Waar is tertiaire preventie op gericht?
A
Voorkomen van ziekte
B
Vroeg ontdekken van ziekte of afwijking
C
Herhaling van ziekte voorkomen

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Voorbeeld tertiaire preventie is.....
A
Instrueren hoe bloedsuiker zelf te meten.
B
Pfizer vaccinatie
C
Darm onderzoek.
D
Voorlichting geven over roken.

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

De fasen die iemand doorloopt bij informatie verwerking zijn..
A
open staan, luisteren, willen en doen
B
open staan, begrijpen, willen en doen
C
open staan, luisteren, begrijpen en doen
D
luisteren, begrijpen, willen, voor doen

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Voorlichting fase

1. Openstaan
2. Begrijpen
3. Willen
4. Doen

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Voorlichtingspijl
1. Open staan   
2. Begrijpen
3. Willen
(Kunnen)
4. Doen
(Blijven doen)

Slide 18 - Slide

Open staan, begrijpen, willen, doen en blijven doen zijn de 5 pijlers. Hier gaan we volgende week mee verder. 


Het stappenplan voor het geven van voorlichting bestaat uit ...... stappen
A
3
B
4
C
5
D
6

Slide 19 - Quiz

1. Probleemanalyse (PES)
2. Bepalen van gedragsfactoren
3. Doel stellen
4. Uitvoeren voorlichting/advies/instructie
5. Evaluatie
Stappenplan GVO
 1. Probleemanalyse (PES)
 2. Gedragsfactorenbepalen
 3. Voorlichting/instructiedoelen stellen
 4. Voorlichting/instructieactiviteit uitvoeren 
 5. Evalueren

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Voorlichting, advies en instructie
bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Inhoud aan laten sluiten op aanwezige kennis 
 • Verdeel informatie in kleine stukjes en herhaal 
 • Kies een voorlichtingsmethode die past bij de mogelijkheden van de cliënt
 • Vraag je goed af of je doel haalbaar is. 
 • Stem adviezen over het in stand houden of bevorderen af op mogelijkheid cliënt 
 • Merk gezondheid bevorderend gedrag op en versterk (dus: beloon) dit gedrag. 
 • Geef op een correcte manier voorlichting. 
 • Geef de cliënt een actieve rol bij voorlichting, advies en instructie. Laat hem/haar nadenken. 

Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen weerstand hebben als het gaat om adviezen van anderen. Er kan dus sprake zijn van een afwerende houding.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Noem hulpmiddelen die je kan inzetten bij het geven van voorlichting...

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Gesprekskaart voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Slide 29 - Slide

Sommige patiënten vinden het lastig om precies te vertellen of te vragen waar ze op dat moment mee zitten. Of weten niet goed welke onderwerpen ze waar en bij wie kunnen bespreken. Deze kaart helpt om onderwerpen bespreekbaar te maken. In het bijzonder zullen de patiënten die beperkt gezondheidsvaardig zijn hier baat bij hebben.

De onderwerpen die op de praatkaart staan afgebeeld zijn beweging, eten, alcohol, roken, gewicht, medicijnen, gezin, geld, werk, stress, sociale omgeving, bloeddruk, dagpatroon, slapen en drinken.

Slide 30 - Link

This item has no instructions

Opdracht 15 minuten
Jullie gaan in groepjes 15 minuten bij elkaar zitten, en ga met elkaar na, wanneer je wat van de theorie inzet in de praktijk.

Denk daarbij als vragen: maak je altijd een stappenplan? Wanneer zet je welk hulpmiddel in?

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Onderwerpen voorlichtibg

- Praktisch
- Gedrag
- Kennis

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Je geeft de zorgvrager informatie over specifieke onderwerpen.
Je geeft de zorgvrager deskundige suggesties en raad.
Je legt de zorgvrager iets uit en je doet voor hoe iets werkt.
Instructie
Advies
Voorlichting

Slide 33 - Drag question

Instructie --> Tandenpoetsen 
Advies --> Kleding keuze (weer) 
Voorlichting --> Voeding gezonde keuze

Slide 34 - Video

This item has no instructions

Wat voor voorlichting zag je zojuist?
Op welk ''onderwerp'' is het gericht?

Slide 35 - Open question

This item has no instructions

Slide 36 - Video

This item has no instructions

Opdracht 10 minuten
Zoek voor jezelf op wat micro, meso en macro niveau inhoudt en schrijf het voor jezelf op.

 

 Vergelijk het antwoord daarna met je buurman of buurvrouw. Komt het overeen? Bedenk met zijn tweeën hoe je voorlichting geeft op micro/meso en macroniveau 

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Micro- meso- macro niveau
Afstemmen op de volgende niveaus: 

 • Micro:  Het individu + de locatie/afdeling
 • Meso: De organisatie
 • Macro: Externe partners en overheid (maatschappij) 

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Voorlichten micro
Voorlichten meso
Voorlichten macro
Alcohol verbod tieners
Gericht op individuele hulpverlening 
Corona maatregelen die voor iedereen gelden

Slide 39 - Drag question

This item has no instructions

Opdracht 30 minuten
Ga gericht aan de slag met een zorgvrager waar je voorlichting, advies en of instructie zou kunnen toepassen (die hier behoefte aan heeft) of ga er over brainstormen samen met je medestudent. 

Neem het stappenplan door en werk deze stap voor stap voor jezelf uit.  
- Probleemanalyse aan de hand van de PES
- Doelen stellen aan de hand van SMART

Vraag feedback aan je medestudent op jouw uitgewerkte stappenplan

Slide 40 - Slide

Het examen wordt uitgevoerd bij cliënten en/of mantelzorgers. Niet aan collega’s
Je gaat voorlichting of advies geven aan een cliënt of diens vertegenwoordiger/naastbetrokkene. Met als doel het versterken van de eigen kracht en het behouden/vergroten van de zelfredzaamheid.
Denk daarbij aan bevorderen van een gezonde levensstijl, aandacht voor veiligheid, belang van hygiëne, gebruik van (technologische) hulpmiddelen, instrueren van een specifieke handeling

Einde van de les
Zijn er nog vragen?

Wat vonden jullie van de les?

Huiswerk volgende week.. 
Theorie psychiatrie (basis)

Slide 41 - Slide

This item has no instructions