BPV oriëntatie I

BPV oriëntatie 
1 / 16
next
Slide 1: Slide
BouwkundeMBOStudiejaar 1,4

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

BPV oriëntatie 

Slide 1 - Slide

Inhoud
In deze presentatie wordt het volgende behandeld:
- Wanneer ga je op stage
- Bij welke bedrijven zou je stage kunnen lopen
- Ervaringen van studenten
- Zoeken naar een erkend leerbedrijf
- Logboek bijhouden
- Oefenopdracht
(de stageopdrachten worden in een volgende presentatie uitgelegd)

Slide 2 - Slide

Wanneer ga je op stage?

Slide 3 - Slide

Bij welke bedrijven zou je stage kunnen lopen?

Slide 4 - Mind map

Type stagebedrijven
Er zijn veel verschillende bedrijven waar je stage zou kunnen lopen.
- Bouwbedrijf/aannemer
- Architectenbureau
- Tekenbureau 
- Gemeente
- Woningstichting
- Constructiebureau
- Adviesbureau (bouwfysisch/bouwregelgeving/bouwtechniek)

Slide 5 - Slide

Ervaringen van studenten
Huidige tweedejaars studenten 
Huidige derdejaars studenten
Buitenlandse stage

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Zoeken op stagemarkt
Een bedrijf waar je stage wil lopen moet erkend zijn. Je zoekt erkende leerbedrijven op stagemarkt.nl

- Zoeken op crebo nummer van de opleiding (25870) 
- Zoeken op locatie met plaats en postcode
- Zoeken op bedrijfsnaam

- Per bedrijf kun je de contactgegevens vinden 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link

Logboek
Zorg dat je de komende weken tijdens het zoeken naar stagebedrijven een logboek bijhoudt. 
- Welke bedrijven heb je benaderd? 
GA NIET ZITTEN WACHTEN OP ÉÉN BEDRIJF! SCHRIJF MEERDERE BEDRIJVEN AAN! 
- Wie heb je gesproken? (noteer naam en contactgegevens)
- Wat heb je afgesproken? 
- Heb je vervolgafspraken gemaakt? (terugbellen, sollicitatiebrief + CV sturen e.d.)

Je begeleidend SLB docent zal vragen om dit logboek!! Dit kan een Word of in Excel bijgehouden worden. Bewaar het logboek in je SLB map. Maak een aparte submap BPV. 
Zorg dat je de map deelt met de SLB docent.

Slide 15 - Slide

Oefenopdracht
- Bij welk type bedrijf zou je in het tweede leerjaar stage willen lopen?
- Zoek op stagemarkt.nl twee bedrijven die jou aanspreken.
- Noteer de contactgegevens.
- Bezoek de internetsite van de bedrijven.
- Aan welke projecten wordt momenteel gewerkt?
- Kun je via de site solliciteren op een stageplaats? 

Slide 16 - Slide