PDO - Les 3

PDO

Pedagogiek/Onderwijskunde
Boek: Didactiek, communicatie en organisatie

Blok 3
Les 3
1 / 28
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

PDO

Pedagogiek/Onderwijskunde
Boek: Didactiek, communicatie en organisatie

Blok 3
Les 3

Slide 1 - Slide

Pedagogisch werk: beide boeken nodig
Didactiek, organisatie en Communicatie:
Hoofdstuk 2:  Materiaal en omgeving

Opvoeding en Ontwikkeling:
Hoofdstuk 5: Creatieve ontwikkeling

 

Slide 2 - Slide

Toetsing
Digitale toets
+ opdrachten 
             =
Cijfer PDO blok 3

Slide 3 - Slide

Programma
Terugblik
Lesdoel
2.4 & 2.5
Herhaling opdracht
Afsluiting

Slide 4 - Slide

Terugblik § 2.3 + § 2.4
Vragen leerstof?
Vragen opdrachten?
Vragen opdracht --> eind van de les herhaling

Slide 5 - Slide

Hoe kunnen dagritmematerialen
kinderen structuur bieden?

Slide 6 - Mind map

Waarom is spel zo
belangrijk voor kinderen?

Slide 7 - Mind map

Kinderen spelen met alles, dus ook met (1) gebruiksvoorwerpen, (2) huishoudelijke voorwerpen en (3) open materialen.
Noem van alle drie één voorbeeld.

Slide 8 - Open question

Inhoud van vandaag
2.5 Inrichten van ruimtes
2.6 Ruimte afstemmen op de doelgroep

Slide 9 - Slide

Lesdoelen
 • Je ontdekt hoe je ruimtes praktisch inricht maar je denkt daarbij ook na over veiligheid en doelstelling van ruimte

 • Je leert hoe je de ruimte kunt afstemmen op elke leeftijdsfase en behoeften van de kinderen.

Slide 10 - Slide

Hoe is jouw stageklas ingericht?
In rijen
In groepjes
Het wisselt regelmatig
Anders

Slide 11 - Poll

2.5 Inrichten van ruimtes
 • Multifunctionele ruimte:
meubilair en materialen flexibel gebruiken
 • Verticale groep
verschillende leeftijden in een groep 
 • Naar buiten kijken: 
contact met de buitenwereld 
 • Buitenruimte:
  uitdagend en veilig 

Slide 12 - Slide

2.5 Inrichten van ruimtes
De weg vinden:
 • markers
 • cognitieve kaart
 • grenzen

Door markers en duidelijke grenzen kunnen kinderen een cognitieve kaart van de ruimte maken.
Hoe wordt hier op jouw stageschool mee omgegaan?

Slide 13 - Slide

2.5 Inrichten van ruimtes
Multifunctionele ruimtes: IKC → veel verschillende functies
 • school
 • BSO
 • kinderdagverblijf
 • peuterspeelzaal

→ meubilair en materialen moeten flexibel te gebruiken zijn
→ opendeurenbeleid

Slide 14 - Slide

2.5 Inrichten van ruimtes
Verzorg- en leeractiviteiten
Belangrijk is:
zelf doen en autonomie


De toiletten, kranen, zeep en handdoekjes in de toiletten van de onderbouw hangen lager.

Slide 15 - Slide

2.5 Inrichten van ruimtes
Buitenruimtes 
 • uitdagend
 • kinderen stimuleren tot bewegen en ontdekken
 • rustige hoekjesInrichting:
speeltoestellen - neutraal materiaal - route - ondergrond
https://www.leraar24.nl/69606/veilig-en-fijn-buitenspelen-in-de-pauze-zo-regel-je-dat/

Slide 16 - Slide

2.5 Inrichten van ruimtes
Kwaliteit en veiligheid
 • Kwaliteitseisen
 • Gemeente houdt toezicht
 • Waarschuwing of boete
 • Eisen zijn in de wet vastgelegd

Slide 17 - Slide

2.6 Ruimte afstemmen op de doelgroep
0 tot 1 jaar: rust of prikkelen


 • Te veel prikkels maken baby’s onrustig
 • Hoeveelheid afleiding beperken
 • Moet veilig actief kunnen bewegen
 • Zachte ondergrond
 • Stevig meubilair om zich aan op te trekken

Slide 18 - Slide

2.6 Ruimte afstemmen op de doelgroep
1 tot 2 jaar: veilig bewegen


 • Leren lopen, klimmen, glijden, springen en stampen
 • Samen bewegen
 • Willen alles zelf doen
 • Ook behoefte aan bevestiging en oogcontact

Slide 19 - Slide

2.6 Ruimte afstemmen op de doelgroep
2 tot 4 jaar: alles zelf pakken


 • Plekken nodig om rustig te zitten
 • Ruimte nodig om lekker te bewegen
 • Behoefte om zelf in te richten
 • Willen graag ‘groot’ zijn en meehelpen
 • Behoefte aan vrijheid maar ook aan beschutting

Slide 20 - Slide

2.6 Ruimte afstemmen op de doelgroep
4 tot 6 jaar: zelfstandig spelen


 • Ruimte nodig om te spelen met constructiemateriaal
 • Afgeschermde plaatsen, zoals een poppenhoek
 • Ruimte om vrij te spelen
 • Buitenruimte om volop te bewegen

Slide 21 - Slide

2.6 Ruimte afstemmen op de doelgroep
6 tot 9 jaar: werken met elkaar


 • Ruimte om met elkaar samen te werken
 • Ook ruimte om alleen te werken
 • Ruimte om alleen of samen flink te bewegen
 • Behoefte aan vrije keuze bij activiteiten

Slide 22 - Slide

2.6 Ruimte afstemmen op de doelgroep
9 tot 12 jaar: onderzoeken en de wereld in


 • Zoektocht naar eigen identiteit en eigenheid
 • Veel behoefte aan bewegingsruimte
 • Maar ook veel behoefte aan ontspanningsruimte
 • Behoefte aan buitenruimte: voetbal of ander spel

Slide 23 - Slide

2.6 Ruimte afstemmen op de doelgroep
12 tot 21 jaar: een eigen weg zoeken

 • Ruimte voor eigen initiatief
 • Behoefte aan meedenken

Wanneer zou jij je helemaal thuis voelen in een klaslokaal? Wat zou je veranderen?

Slide 24 - Slide

Hoe tevreden ben jij met de inrichting van jouw stageklas?
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

Een mooi voorbeeld ter afsluiting

Slide 26 - Slide

Ideale klaslokaal
 • Opdracht staat in Cum Laude
 • Lees de opdracht goed
 • Digitaal of op papier

 • Inleverdatum:  vrijdag 5 maart

Heb je al een beeld van een ideaal klaslokaal?

Slide 27 - Slide

Aan de slag...
Leerstof/theorie:
Goed doorlezen: § 2.5 + § 2.6
en herhalen leerstof: § 2.1 t/m § 2.4 

Maken:
• Werkboek: Theorievragen § 2.5 + § 2.6
• Evt. afmaken de theorievragen
hoofdstuk 2 
• Opdracht ‘Het ideale
klaslokaal’

Volgende week: Boek opvoeding en ontwikkeling!!

Slide 28 - Slide