§3.4 Het onderwijs: een wondermiddel? 2022

§3.4
Het onderwijs een wondermiddel?
1 / 22
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

§3.4
Het onderwijs een wondermiddel?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Je kunt de invoering van de leer- en kwalificatieplicht verklaren aan de hand van de theorie van De Swaan.

Je kunt drie tegenstellingen in de samenleving, die een beroep doen op de verbindende functie van de verzorgingsstaat, benoemen en een standpunt innemen over de wenselijkheid van overheidsbeleid daaromtrent.

Je kunt een standpunt innemen over de manier waarop de verheffende en verbindende functie van de verzorgingsstaat worden ingevuld door het onderwijs.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn de vier functies van de verzorgingsstaat?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Ik vind naar school gaan leuk
A
helemaal mee eens
B
mee eens
C
mee oneens
D
helemaal mee oneens

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Waarom hebben we onderwijs?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

burgerschapsonderwijs
basis- en middelbare scholen zijn verplicht om hun leerlingen 'burgerschap' bij te brengen. Maar wat dit precies is staat nauwelijks omschreven in de wet
Maatschappelijk vormende functie
(progressief en conservatieve opvatting)

Kwalificerende functie
Conservatief: gaat om socialiseren. De docent is de deskundige die de leerlingen vertelt wat ze moeten leren.
Progressief: individualiseren. De leerling helpen ontplooien tot de mens die zij/hij wil zijn.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wanneer ben je volgens jou een 'goede burger'

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Ik vind dat ze school niet verplicht zouden moeten stellen
A
helemaal mee eens
B
mee eens
C
mee oneens
D
helemaal mee oneens

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Zonder startkwalificatie (diploma) zou je naar school moeten tot je 21e jaar
A
eens
B
oneens

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Slide 10 - Link

alleen laten zien als er genoeg tijd is, anders volstaat wel tot min 6.10 krijg je het beeld van de discussie wel
ik ben het eens met het besluit van de rechter
A
ja
B
nee

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

hervorming van het onderwijs is noodzakelijk
A
eens
B
oneens

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

De Swaan
Door industrialisering kregen fabrieken meer behoefte aan geschoold personeel. Het werk werd namelijk ingewikkelder
 zodat lezen en schrijven een must werd.
(fordisme)


De verzorgingsstaat is volgens de theorie van De Swaan te verklaren vanuit zelfbehoud van de elite.
leerplicht
vanaf 1901 geldt in Nederland de leerplicht die stelt dat kinderen vanaf 6 jaar tot 12 onderwijs moeten volgen
zie ook de vorige lessonup voor een uitgebreidere behandeling van De Swaan. Onder andere: interdepententie, externe effecten en collectieve actieprobleem

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Functies verzorgingsstaat
1) verheffen (tegengaan sociale ongelijkheid door onderwijs)
2) verbinden (sociale cohesie)
verzorgen en verzekeren zijn ook functies van de verzorgingsstaat maar worden niet direct met onderwijs nagestreefd

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Sociale tegenstellingen
ARM/ RIJK
JONG/OUD
MAN/VROUW
MIGRATIEACHTERGROND
JA/NEE

Slide 15 - Slide

Sociale tegenstellingen zorgen voor sociale ongelijkheid en dat wordt duidelijk in de kansen die mensen krijgen binnen de samenleving

Slide 16 - Video

This item has no instructions

de verzorgingsstaat faalt als het verschil arm rijk nooit verdwijnt
A
eens
B
oneens

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Slide 18 - Link

This item has no instructions

Slide 19 - Link

This item has no instructions

Heeft de verheffende functie van het onderwijs wel zin als je vervolgens geen baan krijgt?
A
ja
B
nee

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Functies verzorgingsstaat
1) verheffen (tegengaan sociale ongelijkheid)
2) verbinden (sociale cohesie)
3) verzorgen (zorg)
4) verzekeren (sociaal vanget)

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Maken
Zie planner

Slide 22 - Slide

This item has no instructions