Functies van de verzorgingsstaat

'Verzorgingsstaat'
Functies van de verzorgingsstaat
1 / 21
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 40 min

Instructions

Maatschappijleer havo hoofdstuk 4.3 (Seneca)
'De verzorgingsstaat': Functies van de verzorgingsstaat

Items in this lesson

'Verzorgingsstaat'
Functies van de verzorgingsstaat

Slide 1 - Slide

This item has no instructionsAls je werkloos bent en een uitkering krijgt, mag je best stiekem geld bijverdienen zonder dat te melden. Zo behoud je je uitkering en heb je meer geld te besteden.
Machtsdilemma
Machtsdilemma
'Een samenleving inrichten'
'Een samenleving inrichten'
'Een samenleving inrichten'
Als je werkloos bent en een uitkering krijgt, mag je best stiekem geld bijverdienen zonder dat te melden. Zo behoud je je uitkering en heb je meer geld te besteden.
A
Eens
B
Oneens

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?
 • wat de verzorgingsstaat inhoudt
 • over de geschiedenis van de verzorgingsstaat
 • hoe de verzorgingsstaat is opgebouwd
 • hoe de verzorgingsstaat kan veranderen
 • wat voor verschillende wetten er horen bij de verzorgingsstaat
Terugblik vorige les

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
Ik leer...
 • wat de vier functies van de verzorgingsstaat zijn: verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden
 • wat de WRR is en doet
 • wat cohesie met de verzorgingsstaat te maken heeft

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

WRR
de Wetenschappelijke 
Raad voor de Regering is een instelling die de overheid advies geeft over ontwikkelingen in de samenleving op langere termijn

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Functies van de verzorgingsstaat
Verzorgen
Verzekeren
Verheffen
Verbinden
Mensen helpen in problemen 
Positief voor alle mensen in de samenleving

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Verzorgen
Eenzijdig
Van de ontvangers wordt niks terug verwacht
Verzekeren
Tweezijdig
Mensen betalen om hulp te ontvangen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructionsZou jij een onbekende helpen en een schoon shirt geven?
Machtsdilemma
Machtsdilemma
'Een samenleving inrichten'
'Een samenleving inrichten'
'Een samenleving inrichten'
Zou jij een onbekende helpen en een schoon shirt geven?
A
Ja
B
Nee

Slide 9 - Quiz

Verzekeren is tegenwoordig geregeld binnen een groep mensen die je niet kent, terwijl dat vroeger binnen gildes ontstaan is. Daar kenden mensen elkaar wel. 

In de verzekeringsfunctie van de verzorgingsstaat is het de overheid die verzekert. Dat is nog wel anders dan een inboedelverzekering bijvoorbeeld. 
Verheffen
Mensen kansen bieden om zinvol te kunnen leven.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wanneer is jouw leven zinvol? 
Wanneer is jouw leven zinvol?

Slide 11 - Mind map

Bijvoorbeeld als je rijk bent of veel vrienden hebt? Wat heb je nodig om dat te bereiken?
- Onderwijs misschien. Daarom zorgt de overheid dat kinderen naar school kunnen. 
- Misschien heb je het ook nodig om dezelfde taal te spreken om met mensen vriendschappen aan te gaan -> inburgeringscursus immigranten. 
Verbinden
Mensen voelen zich meer verbonden met elkaar

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Cohesie
Bindingen die mensen in een samenleving met elkaar hebben

Slide 13 - Slide

Binnen een land: natievorming. 
Leerplichtwet
Verzorgen
Verzekeren
Verheffen
Verbinden
Premie voor werkloosheidsuitkering
Vaderschapsverlof betaald door werkgevers en werknemers
De Nederlandse kernwaarden leren
Extreem hoge tandartskosten voor een kunstgebit betaald door de overheid  
Minder bezuiniging op theatergezelschappen

Slide 14 - Drag question

Koppel het voorbeeld aan de juiste functie van de verzorgingsstaat.
Wat zou de overheid moeten doen?
Verzorgen
Verheffen
Verbinden
Verzekeren

Slide 15 - Slide

Verplaats de afbeelding met de dame van functie naar functie. Bespreek wat de overheid in iedere functie van de verzorgingsstaat zou kunnen/moeten doen voor een speciaal type persoon (presenteer de dame als kwetsbaar of juist heel zelfstandig bijvoorbeeld).
Of bespreek wat het beste zou zijn in elke functie volgens leerlingen zelf. 

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Slide 17 - Link

Link naar achtergrondinformatie bij deze lesstof. De 'online portal' bij de Seneca lesmethode. 


Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 18 - Open question

This item has no instructionsWat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik deze les geleerd?
Ik leerde...
 • wat de vier functies van de verzorgingsstaat zijn: verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden
 • wat de WRR is en doet
 • wat cohesie met de verzorgingsstaat te maken heeft

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Einde van de les 'Functies van de verzorgingsstaat'
De volgende Seneca-les gaat over:
Politieke partijen & de toekomst van de verzorgingsstaat 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions