Les 4

Les 4: Hallo docent!
第四课:老师好!
1 / 31
next
Slide 1: Slide
ChineesMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Les 4: Hallo docent!
第四课:老师好!

Slide 1 - Slide

课程内容 
Les 3:
 • HW nakijken: opdracht 1, 6, 7
Les 4:
 • Nieuwe woordjes doornemen
 • Karakters schrijven: 们,老师,学生,您
 • Dialogen
 • Oefenen voor het mondeling: dialoog

Slide 2 - Slide

作业  Huiswerk
 • Blz. 三十九 en 四十一

 • opdracht 1
 • opdracht 6
 • opdracht 7

Slide 3 - Slide

生词   Nieuwe woorden
 • Les 4

 • Blz. 四十七


Slide 4 - Slide

写字   Karakters schrijven
Blz. 五十三 en 五十四 
 • 老师
 • 学生
 • 您                          
                                        
                                        GEEN MASSAPRODUCTIE!

Slide 5 - Slide

写字    Karakters schrijven
Blz. 五十三 en 五十四
 • 们,老师,学生,您

 • Al klaar? ➔ Maak opdracht 1 t/m 4 (blz. 五十一)
                         
timer
15:00

Slide 6 - Slide

对话   Dialogen
 • Blz. 四十八 • Nazeggen
 • Vertalen + in tweetallen uitspraak oefenen (10 min)
 • Aantal koppels doen voor
timer
8:00

Slide 7 - Slide

口试    Mondeling
Vrijdag 17 maart
MO over les 3 en 4:
       1.  Dialoog uit je hoofd opzeggen (tweetallen)
       2. Drie vragen beantwoorden
➞ zie Classroom voor dialogen + vragenlijst én audio!

Wat moet je kennen?
 • Getallen + woordjes les 1 t/m 4: pinyin-Nederlands & Nederlands-pinyin
 • Grammatica les 1 t/m 4

Slide 8 - Slide

Oefenen voor MO: dialoog
 • Vorm tweetallen
 • Kies 1 van de 2 dialogen op Classroom uit
 • Verdeel de rollen
 • Oefenen maar!    ➞ let op uitspraak, tonen, ritme

Slide 9 - Slide

作业    Huiswerk
Woensdag 15 maart
 • Karakters schrijven: 们,老师,学生,您  (blz. 53-54)
 • Opdracht 1 t/m 4 maken (blz. 51)
 • Mondeling: dialoog uit je hoofd leren

Slide 10 - Slide

Les 4: Hallo docent!
第四课:老师好!

Slide 11 - Slide

课程内容 
Les 4:
 • Grammatica bespreken + oefenen
 • Opdrachten maken + nakijken
 • Oefenen voor MO: vragen beantwoorden

Slide 12 - Slide

语法    Grammatica
Blz. 四十九
Bijvoeglijk naamwoorden en 是
 • NOOIT 是 + bijvoeglijk naamwoord!

 • Het woordje 'zijn' zit namelijk al verstopt in het bijv.nw
 • Bijvoorbeeld: 美 = mooi / mooi zijn     ➞    她是美 of 她很美?

Slide 13 - Slide

Vertaal: 'Jullie zijn leerlingen.'
A
你们是学生。
B
你们学生。

Slide 14 - Quiz

Vertaal: 'Jij bent mooi.'
A
你是美。
B
你很美。

Slide 15 - Quiz

Vertaal: 'China is groot.'
A
中国很大。
B
中国是大。

Slide 16 - Quiz

Vertaal: 'Hij is een Nederlander.'
A
他是荷兰人。
B
他荷兰人。

Slide 17 - Quiz

Vertaal: 'De docent is niet oud.'
A
老师不是老。
B
老师不老。

Slide 18 - Quiz

老师
学生

Slide 19 - Drag question

语法    Grammatica
Blz. 四十九
Toonsverandering 不 
 • Originele toon van 不 is bù (4e toon)

 • 不 + 1e, 2e, 3e toon  = (4e toon)
 • 不 + 4e toon                = (2e toon)
 • Wǒ bú shì Zhōngguórén.    Tā bù hǎo.     Tā bú jiào Noah.

Slide 20 - Slide

做练习    Zelf werken
Blz. 五十二
 • opdracht 8


timer
4:00

Slide 21 - Slide

做练习    Zelf werken
Blz. 五十一 en 五十二
 • opdracht 1 t/m 5
Al klaar? ➔ Maak opdracht 7 (blz. 五十二)

timer
20:00

Slide 22 - Slide

口试    Mondeling
Vrijdag 17 maart
MO over les 3 en 4:
       1.  Dialoog uit je hoofd opzeggen (tweetallen)
       2. Drie vragen beantwoorden
➞ zie Classroom voor dialogen + vragenlijst én audio!

Wat moet je kennen?
 • Getallen + woordjes les 1 t/m 4: pinyin-Nederlands & Nederlands-pinyin
 • Grammatica les 1 t/m 4

Slide 23 - Slide

Oefenen voor MO: vragen
 • Bekijk de vragen 1 t/m 20 op Classroom
 • Beantwoord de vragen: 
       ➞ schrijf je antwoorden op achterin je boek (pinyin)

 • Oefen in tweetallen: de een stelt een vraag, de ander geeft antwoord. Draai vervolgens de rollen om.

Slide 24 - Slide

作业    Huiswerk
Vrijdag 17 maart
 • Leren voor MO! ➔ dialoog uit je hoofd leren
                                       ➔ vragen beantwoorden oefenen
 • Werkboek checken: je levert deze tijdens de les in voor cijfer

Slide 25 - Slide

Mondeling les 1-4
口试

Slide 26 - Slide

口试   Mondeling
MO wordt afgenomen per tweetal op de gang

De rest van de klas werkt RUSTIG uit het boek:
 • Werkboek checken (aan het einde van de les inleveren)
 • Schrijven van karakters les 3 & 4 oefenen
 • Blz. 一百二十六 t/m 一百三十三: verrijkingstof les 1 t/m 4

Slide 27 - Slide

宾果 ! BINGO!
Blz. 四十二
 • Schrijf in elk vakje een woord in karakters uit les 1 t/m 4
       ↳ geen getallen!
 • De docent noemt een aantal woorden op
 • Wie heeft als eerste een volle kaart??

Slide 28 - Slide

宾果 ! BINGO!

Slide 29 - Slide

写字   Karakterkwartier
mandarijn-leren.nl

Karakters les 3 en 4
timer
15:00

Slide 30 - Slide

Vertaal naar karakters:
 1. Hoe gaat het?
 2. Uit welk land kom jij?
 3. Ik kom uit Nederland.
 4. Is hij Chinees?
 5. Ik vind Amerika helemaal niet leuk.
 6. Vindt zij China leuk? 

Slide 31 - Slide