Eigen regie

Module 'Eigen regie en zelfredzaamheid'
1 / 13
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 13 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Module 'Eigen regie en zelfredzaamheid'

Slide 1 - Slide

Planning
05feb: Opstart module + kwaliteit van leven meten
12feb: Kwaliteit van leven/ Zelfredzaamheidsradar
19feb: Voorjaarsvakantie
26feb: Ecogram maken
04mrt: Draagkracht-last mantelzorgers
11mrt: Analyseren tot een advies
18mrt: Technologie bij eigen regie
25mrt: Werken aan deelopdrachten en ruimte voor feedback
01apr: 2e Paasdag
08apr: Oefenen adviesgesprek
15apr: THEMAWEEK

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
 • Je stelt je vragen over de module-opdrachten
 • Je beschrijft het begrip zelfregie (eigen regie) en illustreert dit met voorbeelden uit jouw praktijk
 • Je kent het begrip zelfredzaamheid en benoemt hoe je dit stimuleert bij jouw cliënt groep.
 • Je kent het begrip samenredzaamheid en kunt benoemen hoe je dit in de praktijk uitvoering aan geeft.
 • Je formuleert een eigen mening over het ondersteunen bij eigen regie van cliënten
 • Je kent methoden die er op gericht zijn om de zelfregie en zelfredzaamheid te ondersteunen / stimuleren

Slide 3 - Slide

Eindopdracht
De cliënt heeft passende ondersteuning ontvangen bij het voeren van de regie over zijn eigen leven aansluitend op zijn eigen draagkracht met inzet van naastbetrokkenen en/of mantelzorgers indien van toepassing. 

Slide 4 - Slide

Verduidelijken
Wat is passende ondersteuning?
Waaruit bestaat regie over het eigen leven?
Wat is draagkracht?

Voorbeeld: school

Slide 5 - Slide

Producten
 • Deelopdracht 1: Verslag kwaliteit van leven 
 • Deelopdracht 2: Gespreksverslag zelfredzaamheid
 • Deelopdracht 3: Ecogram
 • Deelopdracht 4: Advies met feedback
 • Beoordeling werkbegeleider 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Link

Slide 8 - Video

Zelfredzaamheid =
Het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg.

Letterlijk: Jezelf kunnen redden
Wie kan zich hier HELEMAAL
zelf redden?

 

Slide 9 - Slide

Zelfregie
Zelfregie (zeggenschap over je eigen leven en ondersteuning) is een belangrijk onderdeel van zelfredzaamheid.

Slide 10 - Slide

Samenredzaamheid
Het met elkaar redden noemen we ook wel samenredzaamheid, of zelfmanagement van cliënten, hun mantelzorgers en familie. Samenredzaamheid betekent niet dat we als professionals aan de kant toekijken, of pas aan de slag gaan als die samenredzaamheid is uitgeput.

Slide 11 - Slide

Lesdoelen behaald?
Je beschrijft het begrip zelfregie (eigen regie) en illustreert dit met voorbeelden uit jouw praktijk
Je kent het begrip zelfredzaamheid en benoemt hoe je dit stimuleert bij jouw cliënt groep.
Je formuleert een eigen mening over het ondersteunen bij eigen regie van cliënten.
Je kent het begrip samenredzaamheid en kunt benoemen hoe je dit in de praktijk uitvoering aan geeft.
Je kent methoden die er op gericht zijn om de zelfregie en zelfredzaamheid te ondersteunen / stimuleren

Slide 12 - Slide

Voorbereiden deelopdracht 1
Neem een bestaand instrument om de kwaliteit van leven bij één cliënt te 'meten'

Verwerk de gegevens in een verslag


Slide 13 - Slide