Module 1 les 16 gezonde school

1 / 26
next
Slide 1: Slide
module 1MBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Terugblik
Voorbereiding op stage gehad.
Hoe heb je dit in de praktijk terug gezien?

Slide 2 - Slide

Gezonde school
Wat weet je al?
eigen BPV
eigen basisschool
wat is het?

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Hoe gaan we dat doen?
  • We starten gezamelijk -> 15 minuten
  • Vervolgens gaan jullie in groepjes de informatie over een gezonde school bekijken -> 30 minuten
  • Samen bekijken we dan de opdracht die jullie in groepjes gaan uitvoeren -> 5 minuten
  • Jullie gaan in groepjes een folder ontwerpen over een  gezonde leefstijl -> 60 minuten

Slide 7 - Slide

Gezonde school!
Waar denk je dan aan?

Slide 8 - Mind map

Stellingen t.a.v. voeding
1: Het is niet belangrijk dat jij als oa-er weet wat gezonde voeding is. Het is immers geen taak van de oa-er om kinderen en hun ouders voor te lichten en bij te sturen als dat nodig is.
2: ‘Je bent wat je eet’. Maar je gezondheid wordt niet alleen door je voeding bepaald.
3: Niet ontbijten kan zorgen voor een overgewicht op jonge leeftijd en een kans op een tekort aan vitamines en mineralen
4: Kinderen hebben een uitgesproken voorkeur als het om smaak gaat voor zoet en zout
timer
3:00

Slide 9 - Slide

Aan de slag in groepjes:
Bekijk de filmpjes (uitgedeeld in LessonUp, hiervoor moet je inloggen) en beantwoord de kijkvragen.

Slide 10 - Slide

Filmpje!
Na het bekijken van het filmpje beantwoord je de vraag:
Wat hoort er nog meer bij een gezonde school behalve gezonde voeding en beweging?

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Filmpje!
Aan de slag in groepjes:
Bekijk het filmpje en bespreek daarna de volgende vragen:
* welke onderdelen zag je in het plan van aanpak?
* licht toe of je zaken uit het plan van aanpak herkende vanuit jouw eigen ervaring op de basisschool

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Plan van aanpak
Op de volgende dia zie je een afbeelding van de aspecten voor een gezonde school

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Opdracht:
Bekijk de 2 websites:
2: https://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl
Noteer wat jullie conclusies zijn en bespreek deze aansluitend met een andere groep.

Slide 17 - Slide

Voorbereidende activiteiten voor het maken van de folder

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Samen: werkwijze workshop
Zie ook het ik-boek voor inhoud en vormgeving folder.

Slide 20 - Slide

Opdracht: Folder samenstellen 
6 kolommen
Kolom 1: Titel van de folder, bedenk een pakkende titel voor de folder. Denk o.a. aan aansprekende/pakkende kopjes met stukjes inhoud van de folder, aansprekende afbeelding. Denk aan kleurgebruik en lettertype en gebruik enkel relevante afbeeldingen. Prikkel de lezer om jouw folder te willen lezen!
Kolom 2 en 3: N.a.v. het bekijken van de filmpjes met achtergrond en info over de gezonde school wordt een samenvatting van het belang van, en de uitleg over een gezonde school weergegeven.
Filmpjes:
Websites:
https://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl/voor-leerkrachten/ (website gezonde school van de toekomst met achtergrond gezonde school en antwoorden op vragen omtrent gezonde school)

Slide 21 - Slide

Opdracht: Folder samenstellen 
6 kolommen

Kolom 4: Bekijk via deze link https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx de site van het voedingscentrum en leg in deze kolom uit wat de schijf inhoudt.
Kolom 5: Bedenk zelf een gezonde traktatie voor kinderen van de basisschoolleeftijd op basis van de schijf van 5! De traktatie moet natuurlijk gezond zijn maar ook visueel aantrekkelijk zijn voor kinderen Tip: kijk eventueel op pinterest voor ideeën. 
 De student maakt een recept van de bedachte traktatie (benodigdheden en stapsgewijze beschrijving hoe de traktatie uit te voeren, stappenplan) Deze stappen kunnen in foto’s worden vastgelegd en opgenomen in kolom 5 samen met het recept én (indien mogelijk) een foto van het uiteindelijke resultaat.
Kolom 6: Beschrijving van extra beweegmomenten. In deze kolom beschrijf je zoveel mogelijk extra beweegmomenten gedurende een lesdag voor kinderen op de basischool. Denk aan energizers tussen lessen door of zoek naar mogelijkheden om te bewegen tijdens lesmomenten, bewegend leren (Tip: zoek op internet/you tube/pinterest met de zoekterm bewegend leren, energizers, pauzespellen etc.)


Slide 22 - Slide

Deze vragen heb ik nog of hier wil ik meer over weten.

Slide 23 - Open question

Ik kan een informatieve folder maken over een gezonde leefstijl.
0100

Slide 24 - Poll

Feedback: dit vond ik van de les (denk aan werkvormen, werken in groepjes, via LessonUp)

Slide 25 - Open question

afsluiting en vooruitblik
CBL: verder werken aan de folder

Slide 26 - Slide