Thema 5 - regeling bs 5 + herhaling 1 t/m 4

Lesdoelen:

 1.  Je weet uit welke onderdelen de hersenen bestaan;
 2.  Je weet de functie van de verschillende onderdelen van de hersenen;
 3.  Je kunt het verschil tussen een bewuste reactie en een reflex uitleggen;
 4.  Je kunt de route van impulsen bij een bewuste reactie geven;
 5.  Je kunt de route van impulsen bij een reflex geven. 
Vandaag:


 • Checken huiswerk
 • Herhalen 
 • Uitleg basisstof 5 (interactief)
 • Herhalen/afsluiten
1 / 35
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo g, t, havoLeerjaar 3

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Lesdoelen:

 1.  Je weet uit welke onderdelen de hersenen bestaan;
 2.  Je weet de functie van de verschillende onderdelen van de hersenen;
 3.  Je kunt het verschil tussen een bewuste reactie en een reflex uitleggen;
 4.  Je kunt de route van impulsen bij een bewuste reactie geven;
 5.  Je kunt de route van impulsen bij een reflex geven. 
Vandaag:


 • Checken huiswerk
 • Herhalen 
 • Uitleg basisstof 5 (interactief)
 • Herhalen/afsluiten

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

 • Geleiden impulsen van zintuigen naar het centrale
   zenuwstelsel
 • Cellichamen liggen vlak bij het centrale zenuwstelsel

Gevoelszenuwcellen

Slide 3 - Slide

 • Geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar
   spieren/klieren
 • Cellichamen liggen in het centrale zenuwstelsel


Bewegingszenuwcellen

Slide 4 - Slide

 • Geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel
 • Liggen in het geheel in het centrale zenuwstelsel


Schakelcellen

Slide 5 - Slide

De richting van impulsen

Slide 6 - Slide

Ruggenmerg
Verbind zenuwen met de hersenen

Ligt in het wervelkanaal: Begint bij hersenstam, eindigt bij de lendenwervels

Slide 7 - Slide

Grijze en witte stof
Grijze stof: midden
Schakelcellen en cellichaam bewegingscellen

Witte stof: Zijkant
Uitlopers (isolerend laagje zorgt voor witte kleur)

Slide 8 - Slide

Zenuwen in ruggenmerg

Slide 9 - Slide

Bewuste reactie

Slide 10 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel

Slide 11 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel

Slide 12 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen

Slide 13 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING

Slide 14 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg

Slide 15 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg
 • bewegingszenuwcel

Slide 16 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier

Slide 17 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier
  REACTIE

Slide 18 - Slide

Reflexen

Slide 19 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


Slide 20 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel

Slide 21 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel

Slide 22 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam

Slide 23 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam
 • bewegingszenuwcel

Slide 24 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier

Slide 25 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier
  REACTIE

Slide 26 - Slide

 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier
  REACTIE

OOK een impuls naar de hersenen (trager, dus later bewustwording)
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier
  REACTIE
Bewuste reactie
Reflex

Slide 27 - Slide

Zorgt voor impulsgeleiding
Beschermd zenuwen in de rug
Geleid impulsen naar centraal zenuwstelsel
Onbewuste reactie op prikkel
Uitstulping van een zenuwcel
Geleid impulsen naar spier
Bundels van zenuwen in de rug
Reflex
Zenuwen
Uitloper
Gevoelszenuwcel
Bewegingszenuwcel
Ruggenmerg
Wervelkolom

Slide 28 - Drag question

Bekijk de afbeelding
Is dit een bewuste reactie
of een reflex?
A
Bewuste reactie
B
Reflex

Slide 29 - Quiz

Sofie ziet een snoepje en pakt deze.  Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde.
De appel is een prikkel.
De zintuigcellen in het oog zetten de prikkel om in impulsen.
Impuls gaat door een gevoelszenuwcel naar het ruggenmerg
Impuls gaat via schakelcellen naar de hersenen
Nieuw impuls gaat via schakelcellen naar het ruggenmerg
Impuls gaat via bewegingszenuwcellen naar de armspier

Slide 30 - Drag question

Zie je hier een bewuste reactie of een reflex?
A
bewuste reactie
B
reflex

Slide 31 - Quiz

Prikkel
Impuls
Elektrisch signaaltje
Geur
Licht
Wordt verwerkt door je hersenen
Gaat door je zenuwen
Invloed van het milieu

Slide 32 - Drag question

De biceps van Matthijs spannen zich aan. Via welke zenuwcel zal de impuls gekomen zijn die deze spieren activeerde?
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 33 - Quiz

Welke zenuwcel ligt helemaal in het centrale zenuwstelsel (CZ)?
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 34 - Quiz

Welk deel van de hersenen coördineren alle bewegingen?
A
Grote hersenen
B
Kleine hersenen
C
Hersenstam

Slide 35 - Quiz