Discriminatie verkennen | Stories that Move

Discriminatie verkennen
1 / 14
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMiddelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 4-6Studiejaar 1-4

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

In deze werkvorm denken leerlingen na over hoe discriminatie plaatsvind, wie daar verantwoordelijk voor is en welke mogelijke acties je zou kunnen ondernemen als je getuige of slachtoffer bent van discriminatie. Dit doen ze aan de hand van de verhalen van twee jongeren die te maken hebben met discriminatie. Door vragen en oefeningen gaan de jongeren hun eigen reacties na.

Instructions

VO kerndoelen: 36, 37, 43
MBO: politiek-juridische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie

Tips: Bekijk van tevoren zelf eerst de twee video’s

Stories that Move is een gratis online tool voor onderwijs over diversiteit en discriminatie, op basis van echte verhalen en ervaringen van jongeren. Deze les kun je gebruiken als kennismaking met de werkwijze van Stories that Move. Ben je enthousiast geworden neem dan een kijkje op: www.storiesthatmove.org en maak een gratis account aan. Met een account heb je toegang tot alle video’s en werkvormen van Stories that Move.

Instructions

Items in this lesson

Discriminatie verkennen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

In deze les maak je kennis met twee jongeren die te maken hebben gehad met discriminatie:
Je onderzoekt wie er eigenlijk verantwoordelijk zijn voor discriminatie en bespreekt wat je hier zelf tegen zou kunnen doen.
Tyrell
Priscilla
&

Slide 2 - Slide

Korte lesbeschrijving voor de leerling.
Waar denk je aan bij het woord: DISCRIMINATIE?

Slide 3 - Mind map

Activeer de voorkennis van de leerlingen. Laat ze woorden invullen die bij hen opkomen als zij aan (verschillende vormen van) discriminatie denken.

Bespreek de antwoorden en laat leerlingen samenhang zoeken tussen de verschillende antwoorden. Sleep deze bij elkaar. Kennen je leerlingen al verschillende vormen van discriminatie?

Een aantal die je kunt benoemen:
 • Racisme: discriminatie tegen mensen met een zwarte huidskleur
 • Discriminatie tegen LHBTIQ+
 • Discriminatie tegen moslims
 • Antisemitisme: discriminatie tegen Joden
 • Discriminatie tegen Roma/Sinti
 • Discriminatie tegen mensen van Aziatische afkomst
Een ongelijke behandeling op basis van iemands afkomst, religie, geslacht, seksualiteit of handicap.
Discriminatie

Slide 4 - Slide

Korte defenitie van discriminatie voor de leerling. Dit zorgt ervoor dat iedereen vanuit dezelfde benadering van het woord de les start.

Slide 5 - Video

Bekijk de video van Tyrell waarin hij vertelt hoe hij reageerde toen hij racistische opmerkingen van klasgenoten kreeg op school. Leerlingen die dit overkomen voelen zich in zo’n situatie vaak machteloos, wat het moeilijk maakt voor slachtoffers om zich uit te spreken.
Kies één woord dat jouw gevoel uitlegt bij dit verhaal

Slide 6 - Mind map

Bespreek de ingevoerde antwoorden en laat leerlingen samenhang zoeken tussen de verschillende antwoorden. Sleep deze eventueel bij elkaar.
Vaak zijn leerlingen geneigd direct een oordeel of analyse over het verhaal te geven, de bedoeling van deze opdracht is om stil te staan bij wat het persoonlijke verhaal met hen doet. 

Vraag de leerlingen één woord dat hun gevoel omschrijft bij het zien van het filmpje op te schrijven.

Slide 7 - Video

Bekijk de video van Priscilla waarin ze vertelt over een racistische opmerking die naar haar en een vriend wordt gemaakt op het station door een voorbijganger. Een groepje verderop die dit horen, grijpen in en komen op voor Priscilla en haar vriend.
Kies één woord dat jouw gevoel uitlegt bij dit verhaal

Slide 8 - Mind map

Bespreek de ingevoerde antwoorden en laat leerlingen samenhang zoeken tussen de verschillende antwoorden. Sleep deze eventueel bij elkaar.

Vaak zijn leerlingen geneigd direct een oordeel of analyse over het verhaal te geven, de bedoeling van deze opdracht is om stil te staan bij wat het persoonlijke verhaal met hen doet. Vraag de leerlingen één woord dat hun gevoel omschrijft bij het zien van het filmpje op te schrijven.

Noem een verschil tussen de verhalen van Tyrell en Priscilla

Slide 9 - Open question

Bespreek een aantal antwoorden.

Een verschil dat je kunt benoemen tussen de verhalen van Priscilla en Tyrell:
 • Bij Priscilla wordt er ingegrepen door een omstander / bij Tyrell grijpt niemand in.
 • Priscilla voelt zich hierdoor gesteund.
 • Tyrell op school door klasgenoten, Priscilla op het station door voorbijgangers.

Noem een overeenkomst tussen de verhalen van Tyrell en Priscilla

Slide 10 - Open question

Bespreek een aantal antwoorden.

Een overeenkomst die je kunt benoemen tussen de verhalen van Priscilla en Tyrell:
 • Beide worden gediscrimineerd op grond van hun afkomst.
 • Beide ervaren de discriminatie als choquerend en naar.
Kies voor het verhaal van Tyrell of Priscilla en beantwoord de volgende vragen:
1. Hoe wordt de persoon als ‘anders’ gezien en door wie?
2. Welk oordeel wordt er over de persoon gegeven?
3. Herken je iets in dit verhaal?
Bespreek in tweetallen

Slide 11 - Slide

Laat leerlingen in tweetallen de voorgestelde vragen bespreken.

Moet je altijd ingrijpen wanneer
je discriminatie ziet gebeuren?
Ja
Nee

Slide 12 - Poll

Vraag een aantal leerlingen om hun antwoord toe te lichten.

Let op! Er is geen goed of fout. Het gaat erom dat de verschillende handelingsperspectieven voor slachtoffers en getuigen van discriminatie worden uitgewisseld. 
Csaba
Ik voel me rot wanneer 
mensen iets zeggen
wat niet waar is 
over mensen zoals ik.

Slide 13 - Slide

Sluit af met de foto en quote van Csaba. Optioneel kun je met de leerlingen de quote van Csaba bespreken. Wat zou hij bedoelen?
Wil je meer weten over hoe discriminatie werkt
en hoe het het leven van jongeren beïnvloedt?
Ga naar www.storiesthatmove.org
leerpad Discriminatie verkennen

Slide 14 - Slide

Een mogelijk vervolg op deze les is het doen van Leerpad 2: Discriminatie verkennen in de Stories that Move toolbox. Maak kennis met meer jongeren om te leren over hoe discriminatie werkt en hoe het hun leven heeft beïnvloed.

Neem een kijkje op www.storiesthatmove.org en maak een gratis account aan. Met een account heb je toegang tot alle video’s en werkvormen van Stories that Move.