OSP - lesweek 3

Ondersteuningsplan
Les 3
1 / 23
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Ondersteuningsplan
Les 3

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les weet je wat de piramide van Maslow inhoudt en welke bijdrage het heeft aan het vaststellen van de behoefte
 • Aan het einde van de les weet je wat welke ontwikkelingsgebieden er in je ondersteuningsplan moet komen te staan
 • Aan het einde van de les weet je hoe je goede vragen kan stellen om aan informatie te komen
 • Aan het einde van de les weet je wat intercultureel vakmanschap is en hoe je het moet inzetten

Slide 2 - Slide

Programma
 • Terugblik vorige les
 • Theorie les 

Slide 3 - Slide

Onder welke recht valt het volgende: Om te achterhalen wat er in zijn/haar ondersteuningsplan staat kijkt de cliënt in zijn/haar dossier
A
Recht op inzage
B
Recht op privacy
C
Recht op toestemming
D
Recht op informatie

Slide 4 - Quiz

Valt ADD onder constante gegevens of variabele gegevens?
A
constante gegevens
B
variabele gegevens

Slide 5 - Quiz

Als begeleider heb je een geheimhoudingsplicht.
Onder welke recht valt dit?
A
Recht op informatie
B
Recht op privacy
C
Recht op informatie
D
Recht op inzage

Slide 6 - Quiz

Onder welke levensgebied/levensdomein valt het volgende: vragen waar cliënt energie/plezier uit haalt.
A
Zingeving
B
Dagbesteding
C
Psychisch functioneren

Slide 7 - Quiz

Theorie les 
Pak je aantekeningen/notities erbij

Slide 8 - Slide

Het ondersteuningsproces

Slide 9 - Slide

Stap 2 van ondersteuningsproces
Behoeften vaststellen
 • Piramide van Maslow

Slide 10 - Slide

Ontwikkelingsgebieden
Lichamelijke ontwikkeling    
 • Lichamelijke groei of achteruitgang   
 • Motorische ontwikkeling   
 • Zintuiglijke ontwikkeling   

Emotionele ontwikkeling en Sociale ontwikkeling  
 • Ontwikkeling in de omgang met anderen (empathie, inlevingsvermogen) 
 • Ontwikkeling in acceptatie van anderen (accepteren van gezag en invloed) 
 • Ontwikkeling van sociaal gedrag (begrip, openheid, aanpassen, helpen) 
 • Ontwikkeling van verantwoordelijkheden 
 • Houding in de groep 
 • Vriendschappen 
 • Identiteit 

Cognitieve ontwikkeling 
 • Verstandelijke ontwikkeling (niveau: Het leren, onthouden, het oplossen van problemen) 
 • Taalontwikkeling 
 • Ontwikkeling van denken en geheugen (afwijkingen, zoals ADHD)
 • Karakter/temperament 
Seksuele ontwikkeling 
 • Genegenheid
 • Relaties
 • Seksueel actief

ADL-ontwikkeling 
 • Zelfstandigheid 
 • Zelfredzaamheid
Ontwikkelingsgebieden

Slide 11 - Slide

De cliënt laat tijdens de groepsactiviteit zien dat hij de kleuren die hij gebruikt voor zijn kunstwerk kan herinneren.
Onder welke ontwikkelingsgebied valt dit?
A
Sociaal- emotioneel gebied
B
Cognitief gebied
C
Lichamelijk gebied

Slide 12 - Quiz

De cliënt laat tijdens een groepsactiviteit zien dat hij zijn pen op de juist manier vastpakt en het alfabet kan opschrijven. Onder welke ontwikkelingsgebied valt dit?
A
Fijne motoriek
B
Grove motoriek
C
Middelmatige motoriek

Slide 13 - Quiz

Wat is de bovenste laag van de Piramide van Maslow?
A
Behoefte aan waardering en erkenning
B
Behoefte aan sociaal contact
C
Zelfontplooiing
D
Lichamelijke behoeften

Slide 14 - Quiz

Meneer Broekman kan onder begeleiding twee keer in de week zijn kamer opruimen.
Onder welke laag van de piramide van Maslow valt dit?
A
Behoefte aan veiligheid en zekerheid
B
Behoefte aan waardering en erkenning
C
Zelfontplooiing
D
Behoefte aan sociaal contact

Slide 15 - Quiz

Tips voor het stellen van vragen ​:
 • Bedenk vooraf hoe je je vragen stelt. Jouw manier van vragen stellen bepaalt voor een belangrijk deel welke antwoorden je krijgt. Het is goed je daarvan bewust te zijn.​
 • Op gesloten vragen zoals: ‘Gaat het goed met je?’ krijg je vaak een kort ‘ja’ of ‘nee’ als antwoord. Maar op een open vraag zoals: ‘Hoe vind je dat het de afgelopen tijd is gegaan?’ krijg je vaak een uitgebreider antwoord.​
 • Cliënten hebben te maken met ziekte, handicap, beperkingen en teleurstelling. Door te vragen naar moeilijkheden of problemen kom je vaak terecht in een negatieve spiraal. Het is beter je te richten op de eigen kracht van de cliënt om problemen het hoofd te bieden: ‘Wat kun je, wat wil je, wat weet je?’

Slide 16 - Slide

Goed omgaan met diversiteit noem je ook wel intercultureel vakmanschap: Je hebt aandacht voor de diversiteit van mensen en culturen: bij collega’s, cliënten en jezelf.

Het is belangrijk dat je de kennis, houding en vaardigheden hebt om goed te kunnen communiceren en werken met cliënten uit verschillende culturele groepen. Belangrijk daarbij is:
 • cultureel bewustzijn;
 • culturele gevoeligheid;
 • kennis.

Slide 17 - Slide

Cultureel bewustzijn 
Je bent bewust van je eigen cultuur en waardesysteem.

Je stelt jezelf de volgende vragen:
 • Wie ben je en waar kom je vandaan?
 • Wat is jouw cultuur en culturele identiteit?
 • Heb je vooroordelen en gebruik je stereotypen? (Dit zijn uitspraken over groepen mensen zoals: ‘Nederlanders zijn gierig’ en ‘Friezen zijn stug’.)

Slide 18 - Slide

Interculturele gevoeligheid
Als begeleider heb je een:
 • nieuwsgierige houding
 • open houding
 • je toont respect voor andere culturen.

Je moet dus rekening houden met de:
 • levensbeschouwing
 • dagelijkse gewoonten
 • familiestructuur 
 • voedingsgewoonten van de cliënt

Hoe doe je dat?:
 • Luister en kijk zonder vooroordelen naar de mens achter het probleem, de ziekte of aandoening.
 • Wees nieuwsgierig naar hoe iemand in het leven staat.
 • Toon aandacht en stel vragen. 
 • Stel de cliënt op zijn gemak, zodat die zich vrij voelt om over zichzelf te vertellen en om zelf vragen te stellen.
 • Bouw een goede band op met zowel de cliënt als zijn familie

Slide 19 - Slide

Kennis
 • Je hebt kennis nodig van je eigen normen en waarden:  welke heb je zelf meegekregen vanuit je opvoeding en de cultuur waarin je bent opgegroeid
 • Daarnaast heb je kennis nodig van verschillende culturen en specifieke aandachtspunten. Je moet je kunnen inleven in de leefwereld van elke cliënt, ongeacht zijn achtergrond en afkomst.


Slide 20 - Slide

Onderzoek naar ondersteuningsplannen
In 2011 is onderzoek gedaan naar ondersteuningsplannen binnen de gehandicaptenzorg. Uit het onderzoek is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Een aantal van deze verbeterpunten kunnen jullie zien in het filmpje op de volgende sheet


Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Huiswerk voor les 4

Slide 23 - Slide