24 maart - Ped/B 5.5 Een passende aanpak voor ieder kind

1 / 13
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Vorige les
DCO 5.4
-Basisonderwijs (BAO)
-Speciaal Basisonderwijs (SBO)
-(Voortgezet) Speciaal Onderwijs (VSO)
-Clusterscholen
-Wet Passend Onderwijs

Slide 2 - Slide

Doel
Aan het eind van deze les heb je kennis gemaakt met een aantal manieren waarop je om zou kunnen gaan met bijzonder gedrag van kinderen in je groep en ben je hier praktisch mee bezig geweest.

Slide 3 - Slide

Een passende aanpak voor ieder kind
- signaleren van bijzonder gedrag
-signaleren van een bijzondere ontwikkeling
-bespreken met collega's
-observeer
-wat heeft dit kind nodig (onderwijsbehoefte)
-betrek ouders/deskundigen

Slide 4 - Slide

Belangrijke taken
Bedenk: je kunt niet alles!
Wat kun je wel:
-bieden van een veilige basis
-begeleiden van ontwikkelings- en leerachterstanden
(-helpen bij lastige thuissituaties)
-omgaan met storend en opvallend gedrag

Slide 5 - Slide

Wat is een veilige basis?
-zorg dat je te vertrouwen bent -> doe wat je zegt (=veilig)
-positieve omgeving -> fouten maken mag!
-positieve houding -> échte aandacht voor elk kind.
-duidelijke afspraken

Denk preventief (hoe voorkom je problemen)

Slide 6 - Slide

Klassenmanagement
-zorg dat je alles op orde hebt (goede voorbereiding!)
-vast dagritme
-informatie (woorden en beelden)
-bewegingsmogelijkheden
-afwisseling
-prikkelarme omgeving
-afgestemde leerstof
-rustige plek

Slide 7 - Slide

Zorg dat je ook zelf op up to date blijft!
Blijf altijd een lerende houding houden.

Slide 8 - Slide

Opdracht
- bekijk/lees de site van Tea Adema. https://teaadema.nl/
Wat staat er aan relevante informatie op voor jou.
-voor je stageplek?
-voor je toekomstige werk?
-voor je eigen ontwikkeling?

timer
15:00

Slide 9 - Slide

Vertel in 5 woorden
Wat sprak je aan op de site
van Tea Adema?

Slide 10 - Mind map

Opdracht dagritme kaarten
Opdracht:
Bezoek de site: https://www.sclera.be/nl/vzw/home

Maak voor je stagegroep een dagdeel in picto's
timer
15:00

Slide 11 - Slide

Hoe ziet jouw dagdeel eruit?

Slide 12 - Open question

Volgende keer:

Hfst 5.5 - Een passende aanpak voor ieder kind - blz 170-177

Leren voor de toets - 14 april
- hfst 7 Profielboek Gespecialiseerd pedagogisch Medewerker Pedagogiek. Blz 256- 313
-hfst 5 Basisboek Didactiek, Communicatie en Organisatie.  
Blz 138-181

Slide 13 - Slide