Kwaliteitszorg les 2

Kwaliteitszorg, wet en regelgeving 

Leerjaar 3


1 / 15
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1,3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Kwaliteitszorg, wet en regelgeving 

Leerjaar 3


Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma 
- Herhaling vorige les(sen)
- WKKGZ
- AVG
- WMCZ


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Herhaling leerjaar 1 en 2

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wie is er verplicht zich te registreren binnen de Wet BIG?
A
Iedereen die een opleiding volgt binnen de zorg
B
Alleen niveau 3 - verzorgende
C
Alleen niveau 4 verpelegkundige

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

De WGBO stelt richtlijnen voor
A
De rechten en plichten van de cliënt
B
De rechten en plichten van de zorgverlener
C
De rechten en plichten van de vertegenwoordigers
D
De rechten en plichten van mensen die niet onder de Wet BIG vallen

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

WKKGZ
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

In deze wet, die geldt vanaf 1 januari 2016, wordt
vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet 
gebeuren als personen klachten hebben over de zorg. 

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?
* Een betere en snelle aanpak van klachten
* Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
* Cliënt krijgt sterkere positie
* Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

AVG
Algemene verordening gegevensbescherming 
In deze wet, die sinds 25 mei 2018 van toepassing is, is vastgelegd dat zorgverleners/ organisaties zorgvuldig om moeten gaan met privacygevoelige informatie zorgvragers. Zorgorganisaties mogen alleen medische gegevens verwerken en gebruiken met toestemming van zorgvragers. 

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of dit op de juiste 
manier worden uitgevoerd.  
Wanneer mag je wel gegevens gebruiken?
* bij medische noodzaak

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Een organisatie mag van cliënten ...
A
Alles van de cliënt vragen
B
hetgeen vragen wat te maken heeft met de nodige zorg.
C
alleen hetgeen dat wettelijk is verplicht
D
Alleen hetgeen de cliënt wil vrijgeven

Slide 10 - Quiz

Mogen wel voor meerdere doelen uitvragen, maar dan moet het wel goedgekeurd zijn door De Autoriteit Persoonsgegevens.
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)  vluchtelingen of asielzoekende cliënten

Kan een cliënt geheimhouding aanvragen?
A
Ja, dit kan je aangeven bij de politie
B
Nee, dat kan nooit
C
Ja, dit kan je aanvragen bij de Gemeente
D
Ja, dit moet je aanvragen bij speciale instanties

Slide 11 - Quiz

- Basisregistratie Personen (BRP).
Wanneer is dat handig?
Als niet-overheidsinstanties niet alle gegevens van jou mogen bekijken. Bv: Blijf van mijn Lijf – huis.
Je reden hoef je niet te vertellen tijdens het aanvragen 
WMCZ
Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling

De wet beschrijft een aantal adviesbevoegdheden voor cliëntenraden.

In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook familieleden van cliënten.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

De cliëntenraad heeft recht op
A
Overleg en adviezen geven
B
Informatie
C
beïnvloeden van bestuur
D
enquête

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Einde van de les 
Huiswerkopdracht: 
Werk de wetten die we vandaag behandeld hebben, uit voor je eigen zorgorganisatie.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions