Wetten en regelgeving VT

Wetten en regelgeving 
Verpleeg- verzorgingshuizen
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Wetten en regelgeving 
Verpleeg- verzorgingshuizen

Slide 1 - Slide

Wat is het verschil tussen een verpleeg en verzorgingshuis
?

Slide 2 - Open question

Verschil

Slide 3 - Slide

Indicatie en financiering
WLZ
WMO
PGB
CIZ
CAK

Slide 4 - Slide

WLZ Aanvraag
 • WLZ (wet langdurige zorg) intensieve zorg
 •  Langdurige zorg
 • CIZ (centrum  indicatiestelling zorg) Vergoed meeste kosten voor verblijf/dagbehandeling
 • Eigen bijdrage
 • CAK(centraal administratie kantoor) incasseert eigen bijdrage
 • Particuliere zorg valt niet onder WLZ daarvoor deel PGB (persoonsgebonden budget
 • Respijtzorg (vervangen mantelzorg) via CIZ

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

WMO Aanvraag
 • WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Zo lang mogelijk thuis wonen
 • Aanvragen bij de gemeente
 • Kortdurend verblijf en dagopvang
 • Eigen bijdrage
 • Respijtzorg (vervangen mantelzorg) via gemeente bij WMO

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Kwaliteitszorg
-(WLZ)Verplicht: zorgplanbespreking (z.s.m. na opstarten zorg)
* Zorgvrager moet zich er op voor kunnen bereiden
* Mantelzorg, met toestemming zv, altijd aanwezig
* Evt gebruik cliëntondersteuner
-Cliëntenraad (WMCZ wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)
- Klachtenregeling

Slide 10 - Slide

Klachtenregeling
- Met zorgverlener zelf bespreken
- Klachtenfunctionaris
-Klachtencommissie (verplicht)
-Geschillencommissie zorginstellingen
- Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
- Landelijk meldpunt zorg
(Wkkgz, wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)


Slide 11 - Slide

Wzd (Wet zorg en dwang)
 • Onvrijwillige opname of behandeling

Slide 12 - Slide