Marketing lesweek 5

1 / 21
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Terugblik
Wat heb je onthouden van de vorige les?
Log in met de code.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is een resultatenrekening?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

2. Hoe word een resultatenrekening ook wel genoemd?

Slide 4 - Open question

Winst & verlies rekening
Profit & Loss statement
Op welke manier wordt de jaarlijkse waardevermindering van de auto op de resultatenrekening verwerkt?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Bereken de solvabiliteit.

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Activa
Vaste activa:
Gebouw                                           € 200.000
Inventaris                                       €    75.000
Machines                                        € 100.000

Vlottende activa:
Voorraad                                        €   80.000
Debiteuren                                    €   45.000

Liquide middelen                       €    25.000
 
Bereken de current ratio
Passiva
Eigen vermogen:
Eigen vermogen                                € 150.000

Vreemd vermogen lang:
Hypothecaire lening                        € 200.000
Banklening                                           €   75.000

Vreemd vermogen kort:
Crediteuren                                         € 50.000
Rekening-courant                            €  50.000Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Activa
Vaste activa:
Gebouw                                           € 200.000
Inventaris                                       €    75.000
Machines                                        € 100.000

Vlottende activa:
Voorraad                                        €   80.000
Debiteuren                                    €   45.000

Liquide middelen                       €    25.000
 
Bereken de current ratio:
80.000 + 45.000 + 25.000 : 100.000 = 1,5
Passiva
Eigen vermogen:
Eigen vermogen                                € 150.000

Vreemd vermogen lang:
Hypothecaire lening                        € 200.000
Banklening                                           €   75.000

Vreemd vermogen kort:
Crediteuren                                         € 50.000
Rekening-courant                            €  50.000Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Op een resultatenrekening tref je niet aan
A
kosten
B
opbrengsten
C
eigen vermogen
D
winst- of verliessaldo

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Leerdoelen
  • Je legt het begrip rentabiliteit uit. 
  • Je beschrijft op welke wijze een bedrijf kan vaststellen  of het winstgevend is. 
  • Je berekent de winstgevendheid van een bedrijf. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Rentabiliteit
Naast de solvabiliteit en de liquiditeit is het van belang dat een bedrijf voldoende rendabel is. 

Door de rentabiliteit van een onderneming te berekenen weet je of een bedrijf voldoende winstgevend is. 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

REV (rentabiliteit eigen vermogen)
De REV geeft eigenlijk aan hoeveel rendement een aandeelhouder op zijn belegging kan maken.
Een REV van 10% betekent dat je voor elke euro die je in de onderneming stopt 10 cent verdiend.
Dit percentage kun je goed vergelijken met bijv. rente op spaarrekening. 
REV = nettowinst                       x 100%   
           gemiddeld eigen vermogen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Bereken REV
Het volgende is bekend: Het bedrijf heeft een nettowinst van € 40.000,-. De rentekosten bedroegen € 15.600,-. De rente op staatsleningen waren in dat jaar 2%. 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

REV
Je berekent eerst het gemiddeld eigen vermogen:
310.000 + (310.000 + 40.000) : 2 = 330.000

REV: 40.000 : 330.000 x 100% = 12,12%

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

RTV (rentabiliteit totale vermogen)
nettowinst + betaalde rente x 100% = RTV
gemiddeld totale vermogen


Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Bereken RTV
Het volgende is bekend: Het bedrijf heeft een nettowinst van € 40.000,-. De rentekosten bedroegen € 15.600,-. De rente op staatsleningen waren in dat jaar 2%. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

RTV
Eerst bereken je het gemiddelde totale vermogen:
580.000 + 600.000 : 2 = 590.000

40.000 + 15.600 : 590.000 x 100% = 9,42%
Is er voldoende rendement behaald op het totale vermogen?

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

RVV (rentabiliteit vreemd vermogen)
Rentabiliteit van vreemd vermogen verschaffers (dus bijv. banken, leningen bij andere bedrijven)

Voor het bedrijf is een laag RVV gunstig.  
betaalde rente  x 100% = RVV
gemiddelde vreemd vermogen

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Bereken RVV
Het volgende is bekend: Het bedrijf heeft een nettowinst van € 40.000,-. De rentekosten bedroegen € 15.600,-. De rente op staatsleningen waren in dat jaar 2%. 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Bereken RVV
Eerst bereken je het gemiddeld vreemd vermogen:
270.000 + 250.000 : 2 = 260.000

15.600 : 260.000 x 100% = 6,00%
Dit betekent dat je gemiddeld 6% rente betaald over het vreemd vermogen. 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Verwerken 
  • Opdracht 8 uit het boek
  • Opdrachten op It's Learning. 
  • Opdrachten dienen uiterlijk donderdag ingeleverd te worden. 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions