6.1 Een wereldeconomie

Tijd van regenten en vorsten: H6
Tijd van regenten en vorsten 
1 / 20
next
Slide 1: Slide
geschiedenisVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Tijd van regenten en vorsten: H6
Tijd van regenten en vorsten 

Slide 1 - Slide

https://www.mijnstem.nl/Kampen/#!/
Met de stemhulp kunnen inwoners ontdekken welke partij hen het beste past en wat de standpunten van de partijen zijn.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Kenmerkende Aspecten 
6.1 Wereldwijde handeslcontacten,handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
6.2 De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek.
6.3 Het streven van vorsten naar absolute macht.
6.4 De Wetenschappelijke revolutie. 

Slide 4 - Slide

6.1 Een wereldeconomie
VOC
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).
Opgericht in 1602

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Kapitalisme (staat in je boek)
Rijke kooplieden

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Welke twee voordelen had de oprichting van de VOC (voor de oprichters)
A
Veiligheid, verlies werd gedeeld door de aandelen.
B
Eindelijk kwamen er specerijen naar de Nederlanden.
C
Driehoekshandel en daarmee slavenhandel kon worden gestart
D
Geen nationale concurrentie, later zelfs monopolie.

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Video

WIC (1621)
  • WIC: West-Indische Compagnie
  • Handel in West-Afrika en Amerika
  • Driehoekshandel

Slide 11 - Slide
VOCWIC

Slide 12 - Drag question

Westen
Oosten

VOC
WIC
Handelskapitalisme
Factorij

Slide 13 - Drag question

Welke (tijds)volgorde is juist?
A
VOC - WIC - Oostzeehandel
B
Oostzeehandel - VOC - WIC
C
Oostzeehandel - WIC - VOC
D
VOC - Oostzeehandel - WIC

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Video

Waarom word de overzeese handel uit de 17de eeuw ook wel 'een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis' genoemd?

Slide 16 - Open question


Een stelling: 
De VOC stuurde een strafexpeditie naar de Banda-eilanden omdat het monopolie van de VOC werd bedreigd.

Is deze stelling goed of fout? Leg je antwoord uit
Gebruik de bron

Slide 17 - Open question

Kenmerkend aspect: wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
Verduidelijk het kenmerkend aspect van deze paragraaf met een zelfgekozen voorbeeld, leg je voorbeeld uit.

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Link

Klaar? Basiskennisvragen 6.2
https://maken.wikiwijs.nl/100768/07_1_VOC_WIC_wereldhandel_en_slavernij_h45#!page-3227461

Slide 20 - Slide