m&m 2122

1 / 31
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

aantasting:
natuurlijke ecosystemen verdwijnen oa om plaats te maken voor ruimte voor mensen (steden, fabrieken of landbouw) 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Merel zegt dat de mens van het milieu afhankelijk is voor voedsel
Iben zegt dat het milieu belangrijk is voor recreatie
Wie heeft/hebben gelijk?
A
Merel
B
Iben
C
Beiden
D
Geen

Slide 8 - Quiz

Je bedenkt drie manieren waarop de mens afhankelijk is van het milieu.
1 Het milieu levert voedsel.
2 Het milieu levert water.
3 Het milieu levert zuurstof.
Bij welke van deze manieren speelt fotosynthese een directe rol?
A
alleen bij 1 en 2
B
alleen bij 1 en 3
C
alleen bij 2 en 3
D
bij 1,2 en 3

Slide 9 - Quiz

Wat is uitputting?
A
dat is als je veel hebt gerend en je moe bent
B
dat is als de mens te veel stoffen uit het milieu onttrekt

Slide 10 - Quiz

Debby zegt dat de mens voor grondstoffen afhankelijk is van het milieu.
Jack zegt dat het milieu belangrijk is als plaats voor recreatie
A
alleen Debby heeft gelijk
B
Debby en Jack hebben geen gelijk
C
alleen Jack heeft gelijk
D
Debby en Jack hebben beiden gelijk

Slide 11 - Quiz

noem 2 oorzaken van milieuproblemen:

Slide 12 - Open question

Hoe veranderen mensen het milieu?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Accumulatie is ...
A
.. het ophopen van gifstoffen in het milieu
B
.. het afbreken van gifstoffen door het milieu
C
.. het afbreken van gifstoffen door een ziekteverwekker
D
.. het ophopen van gifstoffen in organismen

Slide 20 - Quiz

Accumulatie komt vooral voor bij prooidieren
A
juist
B
onjuist

Slide 21 - Quiz

Bij welk niveau is de accumulatie het grootste probleem?
A
producent
B
consument 1ste orde
C
consument 2de orde
D
consument 3de orde

Slide 22 - Quiz

Resistentie-ontwikkeling en accumulatie zijn kenmerken van
A
biologische gewasberscherming
B
chemische gewasbescherming

Slide 23 - Quiz

Je kunt manieren noemen waarop een optimale
productie van voedsel kan worden verkregen.

Slide 24 - Open question

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide