Thema Ecologie b3 Kringlopen + herhaling b2

Producent
 Consument
Reducent
Voedingsstoffen maken
Resten afbreken tot mineralen
Voedingsstoffen gebruiken
1 / 28
next
Slide 1: Drag question
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3,4

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Producent
 Consument
Reducent
Voedingsstoffen maken
Resten afbreken tot mineralen
Voedingsstoffen gebruiken

Slide 1 - Drag question

Maak een voedselketen met dit voedselweb met 4 schakels

Slide 2 - Open question

Hoeveel organismen zitten er in de langste keten
A
4
B
5
C
6
D
7

Slide 3 - Quiz

Welke voedingsstoffen heeft de eerste schakel van een voedselketen nodig?
A
An-organische stoffen voor de verbranding
B
Organische stoffen voor de verbranding
C
An-organische stoffen voor de fotosynthese
D
Organische stoffen voor de fotosynthese

Slide 4 - Quiz

Afvaleters
Consumenten
Reducenten

Slide 5 - Drag question

De producenten in de voedselketen leggen door fotosynthese zonne-energie vast in energierijke organische stoffen
A
juist
B
onjuist

Slide 6 - Quiz

In welke schakel van de voedselketen is de hoeveelheid energierijke stoffen het grootst? Waardoor?
A
1e, doordat het aantal individuen het grootst is
B
1e, doordat uit elke schakel energie verdwijnt uit de voedselketen
C
2e, doordat het aantal individuen het grootst is
D
2e, doordat in elke schakel energie wordt opgenomen

Slide 7 - Quiz

kringloop
voedselketen
voedselweb

Slide 8 - Drag question

Slide 9 - Slide

de voedselketen wordt
A
suikerriet --> kever --> reuzenpad -->vogel
B
suikerriet --> reuzenpad --> kever --> reptiel
C
suikerriet <-- kever <-- reuzenpad <-- reptiel
D
suikerriet --> reuzenpad --> kever --> vogel en reptiel

Slide 10 - Quiz

Thema Ecologie
Basisstof 2 Herhaling Voedselrelaties
Basisstof 3 Kringlopen

Slide 11 - Slide

Doelstellingen
1. Je kunt uitleggen hoe voedselketens een voedselkringloop worden;
2. Je kunt uitleggen hoe de kringloop van fotosynthese en verbranding zijn  verbonden met de koolstofkringloop;
3. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen;

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

In het filmpje ontbrak een belangrijke schakel in de voedselketen. Welke?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Slide

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof ==> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 16 - Slide

Voedselkringloop
Koolstofkringloop

Slide 17 - Slide

Koolstofkringloop

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

In de koolstofkringloop wordt door veel organismen stoffen verbrand. Welke organismen in de koolstofkringloop doen aan verbranding? Meerdere antwoorden mogelijk.


A
planten
B
dieren
C
schimmels
D
bacteriën

Slide 22 - Quiz

In de koolstofkringloop worden dode dieren afgebroken tot anorganische stoffen. Door welke groep wordt dat gedaan?
A
Producenten
B
Reducenten
C
consumenten
D
Afvaleters

Slide 23 - Quiz

Wat geven dieren in de koolstofkringloop door aan bacteriën en schimmels?
A
Afgevallen blaadjes
B
Verbranding
C
Dode resten en uitwerpselen
D
Fotosynthese

Slide 24 - Quiz

Pijl 1 geeft aan dat koolstofdioxide wordt opgenomen door producenten. Bij welk proces verbruiken producenten koolstofdioxide? Welke andere stof wordt hierbij ook verbruikt?
A
Proces= Fotosynthese Andere stof = Zuurstof
B
Proces = Verbranding Andere stof= zuurstof
C
Proces = Fotosynthese Andere stof = water
D
Proces= Verbranding Andere stof= water

Slide 25 - Quiz

Zijn in de kringloop producenten, consumenten of reducenten afgebeeld?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten
D
Producenten, consumenten en reducenten

Slide 26 - Quiz

Hier staat een deel van de koolstof-kringloop schematisch getekend.

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video