6.3 Koolstofkringloop en stikstofkringloop

6.3 Koolstofkringloop en stikstofkringloop
1 / 36
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

6.3 Koolstofkringloop en stikstofkringloop

Slide 1 - Slide

Wat weet je nu al en wat nog niet?
checkvragen over voedselweb en kringloop

Slide 2 - Slide

Hoe wordt dit
genoemd?
A
Voedselketen
B
voedselweb
C
kringloop

Slide 3 - Quiz

In een voedselpiramide van biomassa is er energieverlies door ....
A
verbranding en voeding
B
fotosynthese en voeding
C
verbranding en onverteerbare stoffen
D
Fotosynthese en onverteerbare stoffen

Slide 4 - Quiz

Welke piramide hoort waar?
Piramides van Biomassa
Piramides van aantallen

Slide 5 - Drag question

Producent
 Consument
Reducent
Voedingsstoffen maken
Resten afbreken tot mineralen
Voedingsstoffen gebruiken

Slide 6 - Drag question

Wie is de producent?
A
Pissebed
B
Kat
C
Kastanjeboom
D
Egel

Slide 7 - Quiz

Wie zijn reducenten?
A
Planten en dieren
B
Dieren en schimmels
C
Schimmels en Planten
D
Bacteriën en Schimmels

Slide 8 - Quiz

Horen afvaleters bij producenten, consumenten of reducenten?
A
producenten
B
consumenten
C
reduceren

Slide 9 - Quiz

Welke afbeelding geeft een piramide van biomassa juist weer?
A
P
B
Q
C
R
D
D

Slide 10 - Quiz

Waar in de piramide vindt je de producenten?
A
PQR
B
P
C
S
D
Geen van allen

Slide 11 - Quiz

Waar in de piramide vindt je de reducenten?
A
S
B
PQR
C
Overal
D
Geen van allen

Slide 12 - Quiz

Afvaleters
Consumenten
Reducenten

Slide 13 - Drag question

De producenten in de voedselketen leggen door fotosynthese zonne-energie vast in energierijke organische stoffen
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quiz

In welke schakel van de voedselketen is de hoeveelheid energierijke stoffen het grootst? Waardoor?
A
1e, doordat het aantal individuen het grootst is
B
1e, doordat uit elke schakel energie verdwijnt uit de voedselketen
C
2e, doordat het aantal individuen het grootst is
D
2e, doordat in elke schakel energie wordt opgenomen

Slide 15 - Quiz

uitleg Leerdoelen 6.3 kringlopen:
6.3.1 Je kunt de koolstofkringloop beschrijven.
6.3.2 Je kunt de stikstofkringloop beschrijven.

Slide 16 - Slide

Een kringloop 
- Kringloop van bouwstenen van stoffen
- De bouwstenen gaan door een keten van organismen.
- Een zich herhalend proces. 

Slide 17 - Slide

Fotosynthese

Verbranding
De omzetting van stoffen
Stoffen worden andere stoffen

Slide 18 - Slide

We leren twee kringlopen
1. Koolstofkringloop 
2. Stikstofkringloop 

Tijdens deze kringlopen gaan bovenstaande van de ene stof over in de andere.

Slide 19 - Slide

1. Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar  koolstof 

Tijdens fotosynthese en verbranding gaat  koolstofdioxide van de ene stof over in de andere.

Dus van koolstofdioxide, naar glucose, naar koolstofdioxide

Slide 20 - Slide

koolstofkringloop
= Koolhydraten, vetten en eiwitten
= Koolhydraten, vetten en eiwitten
= reducenten
= producenten

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

2. Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat (stikstofrijke stof) op uit de bodem 
2. Dieren eten de planten en krijgen zo de eiwitten binnen. Dieren eten ook weer elkaar en geven door via de dierlijke eiwitten.
3. Dode resten en ontlasting (beide eiwitrijk)
4. Bacteriën zetten dit om in nitraat.
5. Nitraat wordt weer door planten gebruikt voor de groei (eiwitten voor nodig)

Slide 23 - Slide

Stikstofkringloop
Volg de pijlen, check of je in grote lijnen begrijpt wat er gebeurt.

Slide 24 - Slide

VRAGEN

Slide 25 - Slide

Koolstofkringloop
Koolstof in koolstofdioxide ( in de lucht)
koolstof in glucose
(producenten)
koolstof in plantaardige energierijke stoffen
koolstof in dierlijke energierijke stoffen
(consumenten)
Koofstof in energierijke stoffen
(reducenten)
verbranding
fotosynthese
Verbranding
verbranding

Slide 26 - Drag question

Kies de juiste pijlen om een voedselweb te maken

Slide 27 - Drag question

Maak een kloppende voedselketen

Slide 28 - Drag question

Is de koolstofkringloop in balans?
A
Ja, er komt evenveel CO2 in de lucht als dat er opgenomen wordt
B
Nee, er is teveel opname
C
Normaal gesproken wel, maar de mens is een verstorende factor

Slide 29 - Quiz

In de koolstofkringloop worden door veel organismen stoffen verbrand. Welke organismen in de koolstofkringloop doen aan verbranding?
A
planten
B
dieren
C
dieren en schimmels
D
zowel planten, dieren als schimmels

Slide 30 - Quiz

Hoe wordt in de voedselketens stikstof doorgegeven in de stikstofkringloop?
A
alleen als nitraat
B
alleen als ammoniak
C
alleen als koolhydraten
D
alleen als eiwitten

Slide 31 - Quiz

Wat neemt de plant op van de stikstofkringloop?
A
Ammoniak
B
Water
C
Glucose
D
Nitraat

Slide 32 - Quiz

Maak de reactievergelijking van verbranding kloppend.
+
+
  _______>
verbranding
koolstofdioxide
zuurstof
water
glucose

Slide 33 - Drag question

Deze twee stoffen ontstaan bij de fotosynthese:
Deze twee stoffen moet een plant opnemen voor de fotosynthese:
+
+
+
Licht
Water
Koolstof-dioxide
Glucose
Zuurstof

Slide 34 - Drag question

Producent
Consument
Reducent

Slide 35 - Drag question

maakwerk 6.3
blz. 85
1 t/m 7

Slide 36 - Slide