4.3 Kan het sneller en beter?

1 / 11
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

§ 4.3 Kan het sneller en beter?
Leerdoelen:
  • Je weet wat technologische ontwikkelingen zijn
  • Je weet het verschil tussen mechanisatie en automatisering
  • Je weet wat arbeidsproductiviteit is
  • Je weet hoe de arbeidsproductiviteit kan toenemen
  • Je weet hoe je de afschrijving van een kapitaalgoed berekent

Slide 2 - Slide

Wat zijn technologische ontwikkelingen?

Slide 3 - Mind map

§ 4.3 Kan het sneller en beter?
Door onderzoek en experimenten beschikken we over nieuwe kennis van de techniek en nieuwe uitvindingen. Dit noem je technologische ontwikkelingen


Je ziet de gevolgen hiervan in het leven van alledag terug. Telefoons die steeds meer kunnen, zelfrijdende auto’s, e-bikes, betalen met je telefoon en ga zo maar door.

Slide 4 - Slide

§ 4.3 Kan het sneller en beter?
Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om gemakkelijker te produceren. Daarbij onderscheiden we:
  • Mechanisatie: machines nemen het zware werk van mensen over.

  • Automatisering: computers en computerprogramma’s sturen de productie aan.
Slide 5 - Slide

Bekijk de afbeelding. Is er op deze afbeelding sprake van mechanisatie, van automatisering of van beide?
A
Mechanisatie
B
Automatisering
C
Beide

Slide 6 - Quiz

Slide 7 - Video

§ 4.3 Kan het sneller en beter?


Mechanisatie en automatisering helpen mee om de arbeidsproductiviteit te vergroten. Dat betekent dat de hoeveelheid producten die een werknemer kan maken in een bepaalde tijd groter wordt.


Slide 8 - Slide

§ 4.3 Kan het sneller en beter?
In een bedrijf slijten machines en andere kapitaalgoederen geleidelijk. Door het gebruik worden ze ieder jaar minder waard. Deze jaarlijkse waardevermindering van een kapitaalgoed noem je afschrijving


Afschrijving per jaar = aanschafprijs : aantal gebruiksjaren

Slide 9 - Slide

Noa koopt voor € 35.100 een nieuwe bedrijfsauto. De auto gaat negen jaar mee. Hoeveel is de afschrijving per jaar?

Slide 10 - Open question

§ 4.3 Kan het sneller en beter?
Aan de slag!
Maken van de opdrachten van § 4.3
Slide 11 - Slide