Periode 1 en 2: B, Planten en dieren en hun samenhang.

Welkom klas HB3S
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welkom klas HB3S

Slide 1 - Slide

Je hebt geen laptop nodig!

Slide 2 - Slide

Overzicht onderwerpen
* ecosystemen
* aanpassingen van organismen aan hun omgeving
* bouw van planten

Slide 3 - Slide

Leerdoelen les B1: Ecosystemen
Na deze les weet jij:
- wat een ecosysteem is,
- het verschil tussen een individu, populatie en leefgemeenschap is,
- herken je voedselrelaties in een voedselweb en voedselketen,
- weet je wat de begrippen producenten, consumenten en reducenten inhouden.

Slide 4 - Slide

Introductie
In en om de sloot leven planten en dieren samen.
Maar zonder water geen sloot….
Ook de temperatuur en de aanwezigheid
zonlicht spelen een rol!
Welke factoren vind jij belangrijk voor de omgeving waar jij leeft?

Slide 5 - Slide

Biotische en abiotische factoren
Welke factoren hebben invloed op organismen?
Organismen - alles wat leeft of heeft geleefd.
Verschillende organismen in dezelfde omgeving hebben invloed op elkaar.
De invloeden uit de levende natuur noem je biotische factoren.

Bekijk deze afbeelding goed.
Hier komt een vraag over! 

Slide 6 - Slide

Welke biotische factoren zie je in deze dia?
A
de lucht
B
de bomen
C
de eekhoorntjes
D
het hert

Slide 7 - Quiz

Biotische en abiotische factoren
De abiotische factoren bepalen mee welke organismen er in een bepaalde omgeving leven.
Abiotische factoren (niet levend):
- grondsoort
- temperatuur
- wind
- water
- zonlicht

Slide 8 - Slide

Welke abiotische factoren zijn voor ijsberen belangrijk?
A
een soortgenoot
B
de temperatuur
C
water
D
voedsel (vis)

Slide 9 - Quiz

Ecosysteem
Alle organismen in een bepaald gebied +
de  abiotische factoren samen noem je een  ecosysteem.

 

Slide 10 - Slide

Producenten, consumenten, reducenten
Producenten zijn altijd planten:
zij maken als enige hun eigen voedsel.
Consumenten zijn dieren die planten eten
of dieren die dieren eten.
Reducenten zijn bacteriën en schimmels.
Zij breken planten en resten van dieren af tot mineralen.

Slide 11 - Slide

Voedselrelaties
Alle organismen die in een bepaald gebied samen leven, noem je een levensgemeenschap.
Binnen een levensgemeenschap heb je verschillende populaties.
Ook zijn er dieren die liever alleen leven.
Zij leven als individu.
Welk dier is in de afbeelding het individu?
Kan dit dier ook tot een populatie behoren?


Slide 12 - Slide

Zie je op de afbeelding een individu,
een populatie of
een levensgemeenschap?
A
individu
B
populatie
C
levensgemeenschap
D

Slide 13 - Quiz

Voedselrelaties
Wie eet wie?


Slide 14 - Slide

Voedselrelaties
Een voedselketen begint altijd met planten!
Deze planten noem je producenten.
Producenten worden gegeten door dieren die planten eten. Deze dieren noemen consumenten .
Binnen de voedselketen geef je met een     
aan welk organisme wordt gegeten door…..
De afvaleters ruimen de resten van planten
en dieren op.

Slide 15 - Slide

Producent
Consument
Reducent
Afvaleter

Slide 16 - Drag question

Voedelketen en voedselweb
voedselketen                                               voedselweb

Slide 17 - Slide

Filmpje voedselketen
In het filmpje zie je o.a. gras, een zebra en een leeuw.
Vertel na het filmpje wie de producent en wie de consument  is.

Slide 18 - Slide

Peter ziet een boomstronk met
daarop een paddenstoel.
Een paddenstoel is het
voortplantingsorgaan van een schimmel.
A
een producent
B
een consument
C
een reducent
D
een producent en een consument

Slide 19 - Quiz