Formules Excel Merletcollege

excel formules Merletcollege
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Dienstverlening en ProductenMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 26 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

excel formules Merletcollege

Slide 1 - Slide

Werken met Excel
Excel is een rekenprogramma. 
Het programma kan 
zelf berekeningen uitvoeren. 

Hoe handig is dat!!

Slide 2 - Slide

Om te beginnen

Slide 3 - Slide

Niet vergeten!     
Een Excel-formule begint altijd met     
Klaar met de formule? 
Na ENTER voert Excel de berekening uit
         
      Dus:              < formule>                   

Slide 4 - Slide

erbij en eraf    les - 1
Gebruik bij het optellen van korte lijsten 
of verschillende cellen deze formule. 
Ga op de cel staan (hier B10) waar 
het antwoord, de som van alle getallen 
moet komen en gebruik deze formule:
Erbij:
= B4+B5+B6+B7+B8   
Eraf:
=B5-B6-B7-B8  

Slide 5 - Slide

erbij en eraf - 1
In plaats van de celnaam te typen, kun je ze ook 
met je linker muisknop één voor één selecteren
Handig, want de geselecteerde cel krijgt 
dezelfde kleur als de celnaam. 

Deze manier kun je ook gebruiken als de getallen b.v. niet onder elkaar staan (b.v. tel alle subtotalen bij elkaar op).

Slide 6 - Slide

erbij en eraf - 2
Gebruik  bij het optellen van lange lijsten 
van getallen die onder elkaar staan
deze kortere formule, dat scheelt tijd.  
Ga op de cel staan waar het antwoord, de som 
van alle getallen, moet komen 
en gebruik deze formule:
=som(B5:B9)   

Het hoeft niet met hoofdletters, dat doet Excel vanzelf :-)Het hoeft niet met hoofdletters, dat doet Excel vanzelf :-)

Slide 7 - Slide

keer    * 
Je wilt uitrekenen hoeveel 37 keer 9  is.  
Vermenigvuldigen  in Excel doe je zo:
Ga op de cel staan (hier D4
waar het antwoord moet 
komen en gebruik 
deze formule:
=som(B5:B9)   

Slide 8 - Slide

Functie gemiddelde - 1 
In Excel is dit het deelteken:    /
Om het gemiddelde te berekenen 
tel je alles bij elkaar op en deel je het 
door het aantal dagen. 

Je kunt deze formule gebruiken:
=(B5+B6+B7+B8+B9)/5  


Slide 9 - Slide

Functie gemiddelde - 2
Ga op de cel staan waar het antwoord, 
het gemiddelde moet komen. 

Gebruik deze korte formule, 
die je kent van optellen: 
=gemiddelde(B5:B9) 

Het hoeft niet met hoofdletters, dat doet Excel vanzelf :-)

Slide 10 - Slide

Functie minimum  
De functie minimum geeft als resultaat het kleinste 
getal in een lijst met waarden.
• Klik op de cel waar het antwoord weergegeven moet 
worden. (In het voorbeeld hiernaast: B11).
• Klik op het icoontje voor ‘Functie invoegen’
• Kies de functie MIN (of: minimum)
• Zorg dat het cellenbereik goed staat (B5:B9)

Slide 11 - Slide

Functie maximum 
De functie maximum geeft als resultaat het 
grootste getal in een lijst met waarden. 
• Klik op de cel waar het antwoord weergegeven moet 
worden. (In het voorbeeld hiernaast: B12).
• Klik op het icoontje voor ‘Functie invoegen’
• Kies de functie MAX
• Zorg dat het cellenbereik goed staat (B5:B9)

Slide 12 - Slide

BTW of korting berekenen
In Excel is het heel eenvoudig om de BTW of korting te berekenen. 
Het % teken doet namelijk het werk!

Maar voordat je kunt uitrekenen wat er wordt gevraagd, 
lees je eerst de theorie door!

Slide 13 - Slide

 BTW of korting berekenen
Gebruik dezelfde
teken als bij
vermenigvuldigen: *

BTW  of korting
berekenen in ExceL 
is eenvoudig, maar 
vergeet nooit
het %-teken!
(zie kolom D hiernaast)


Slide 14 - Slide

 BTW berekenen
Prijs exclusief = 100 %
Prijs inclusief BTW = 121 %  (of 109%)
BTW = 21 % -   (9%-)

Slide 15 - Slide

BTW uit de prijs berekenen

De prijs inclusief BTW is 
altijd meer dan 100%. 
Dit komt omdat de prijs 
van een product 100% is 
plus de BTW van 9% of 21%.
Dus: 
Prijs inclusief BTW = 121 % 
BTW = 21 % - 
Prijs exclusief = 100 %        

Slide 16 - Slide

Tabelranden

Slide 17 - Slide

Sorteren
  • alfabetisch
  • op nummer

Slide 18 - Slide

Filteren

Slide 19 - Slide

Grafieken maken 1


Selecteer de gegevens waarvan 
je een grafiek wilt maken, b.v.:

Slide 20 - Slide

Grafieken maken 2

Slide 21 - Slide

Grafieken maken 3

Slide 22 - Slide

Grafieken maken 4 - grafiektitel

Slide 23 - Slide

Grafieken maken 5 - astitel

Slide 24 - Slide

Grafieken maken 6 - legenda

Slide 25 - Slide

Oefening baart kunst!

Slide 26 - Slide