Formules Excel

Formules Excel
Excel is een rekenprogramma. 
Het programma kan 
zelf berekeningen uitvoeren.
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Intersectoraal D&PMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 3,4

This lesson contains 25 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Formules Excel
Excel is een rekenprogramma. 
Het programma kan 
zelf berekeningen uitvoeren.

Slide 1 - Slide

Om te beginnenTip: je kunt de naam van de cellen typen, maar je kunt ze ook 
selecteren met de muis.

Slide 2 - Slide

Optellen en aftrekken 
= B1+B2+B3+B4+B5 <enter>   
Handig: de geselecteerde cellen in je formule 
hebben hetzelfde kleurtje als op je werkblad.

of een snellere manier bij b.v. een grote lijst
= SOM(B1:B5) <enter> De dubbele punt betekent 
hier tot en met

Aftrekken: = C1-C2-C3-C4-C5 <enter>Slide 3 - Slide

Vermenigvuldigen     
Bij het vermenigvuldigen moet je gebruik maken van het * teken.
Werkwijze:
• Klik op de cel waar het antwoord weergegeven moet worden.
(In het voorbeeld hiernaast: D4).
• Typ het volgende in: =B4*C4
• Klik op <enter>


Slide 4 - Slide

Functie gemiddelde    
Het berekenen van een gemiddelde kan op meerdere manieren.
Manier 1:
• Klik op de cel waar het antwoord weergegeven moet worden.
(In het voorbeeld hiernaast: B10).
• Typ het volgende in: =(B5+B6+B7+B8+B9)/5
• Klik op <enter>


Slide 5 - Slide

 =icoontje voor ‘Functie invoegen’

Slide 6 - Slide

Functie minimum  
De functie minimum geeft als resultaat het kleinste 
getal in een lijst met waarden.
• Klik op de cel waar het antwoord weergegeven moet 
worden. (In het voorbeeld hiernaast: B11).
• Klik op het icoontje voor ‘Functie invoegen’
• Kies de functie MIN (of: minimum)
• Zorg dat het cellenbereik goed staat (B5:B9)

Slide 7 - Slide

Functie maximum 
De functie maximum geeft als resultaat het 
grootste getal in een lijst met waarden. 
• Klik op de cel waar het antwoord weergegeven moet 
worden. (In het voorbeeld hiernaast: B12).
• Klik op het icoontje voor ‘Functie invoegen’
• Kies de functie MAX
• Zorg dat het cellenbereik goed staat (B5:B9)

Slide 8 - Slide

BTW of korting berekenen

In Excel is het heel eenvoudig om de BTW of korting te berekenen. 
Maar voordat je kunt uitrekenen wat er wordt gevraagd, lees je eerst de theorie door!

Slide 9 - Slide

Korting / BTW berekenen
Vergeet het % teken niet!

Slide 10 - Slide

 BTW berekenenVergeet het % teken niet!

Slide 11 - Slide

BTW
Prijs exclusief 
BTW

Slide 12 - Slide

BTW
Prijs inclusief
BTW

Slide 13 - Slide

Sorteren

Slide 14 - Slide

Filteren

Slide 15 - Slide

Grafieken maken 1


Selecteer de gegevens waarvan 
je een grafiek wilt maken, b.v.:

Slide 16 - Slide

Grafieken maken 2

Slide 17 - Slide

Grafieken maken 3

Slide 18 - Slide

Grafieken maken 4 - grafiektitel

Slide 19 - Slide

Grafieken maken 5 - astitel

Slide 20 - Slide

Grafieken maken 6 - legenda

Slide 21 - Slide

SNELTOETSEN

Slide 22 - Slide

SNELTOETSEN

Slide 23 - Slide

Tabelranden

Slide 24 - Slide

Oefening baart kunst!

Slide 25 - Slide