Grammar check

Welcome to English class
1. Sit down
2. Grab your book and laptop
3. Log in on Lessonup.app
1 / 14
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welcome to English class
1. Sit down
2. Grab your book and laptop
3. Log in on Lessonup.app

Slide 1 - Slide

Write down the ordinal number in full:
tweede

Slide 2 - Open question

Write down the ordinal number in full:
vijftiende

Slide 3 - Open question

Write down the ordinal number in full:
dertigste

Slide 4 - Open question

Schrijf de 7 dagen van de week in het Engels op

Slide 5 - Open question

Grammar time
Open your book on page 161

Slide 6 - Slide

Have got
Have got = hebben
Je gebruik de vorm have got bij bijna alle persoonlijke voornaamwoorden, behalve he, she en it.
I have got a pen.
She has got a pen.
They have got a pen.

Slide 7 - Slide

Have got
Ontkennend: have not got / haven't got
has not got / hasn't got

I haven't got a pen.
She hasn't got a pen.
They haven't got a pen.

Slide 8 - Slide

Have got
Vragend: Have of has vooraan in de zin, daarna het persoonlijke voornaamwoord en daarna got.

Have I got a pen?
Has she got a pen?
Have they got a pen?

Slide 9 - Slide

Laura .... a brand new bike.
A
have got
B
has got

Slide 10 - Quiz

Dewy and Mike both ..... blue eyes.
A
have got
B
has got

Slide 11 - Quiz

Lisa ..... a dog.
A
haven't got
B
hasn't got

Slide 12 - Quiz

Maak de zin vragend:
I have got a unicorn.

Slide 13 - Open question

Work work work
- Do exercises 40 
- Learn vocab 2.4 E-N + N-E
- Learn phrases writing + speaking Je doet voorstellen en maakt afspraken
HOMEWORK Thursday 15 December:
- exercises 40 
- Learn vocab 2.4 E-N + N-E

Slide 14 - Slide