H2 machtsverbanden

H2: Verbanden blz 75
Wat gaan we doen?
 • Uitleg 2.1: Machten/machtverbanden
 • Uitleg 2.2: wortelverbanden.
 • Uitleg 2.3: exponentiele verbanden
 • Maken huiswerk zie Magister.me
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H2: Verbanden blz 75
Wat gaan we doen?
 • Uitleg 2.1: Machten/machtverbanden
 • Uitleg 2.2: wortelverbanden.
 • Uitleg 2.3: exponentiele verbanden
 • Maken huiswerk zie Magister.me

Slide 1 - Slide

Let goed op bij -tekens en haakjes.

Slide 2 - Slide

Machtsverbanden.

inhoud etalagemodel = 20 x vergrotingsfactor3

In de formule staat een macht --> daarom is het een machtsverband.

Bij een formule met een machtsverband kun je een grafiek tekenen.
Deze grafiek noem je een vloeiende kromme.

Slide 3 - Slide

Teken de grafiek van de formule:

h = 10 + 0,8t2,5          
t = tijd in uren, h = hoogte in meters

Aanpak:
 • Maak een tabel en vul verschillende waarden voor t in.
 • Teken de punten in een assenstelsel.
 • Teken een vloeiende lijn door de punten.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Wortelverbanden.


In deze formule zie je een wortel-teken. Daarom is dit een wortelverband.

Bij een wortelverband kun je een grafiek tekenen. De grafiek is een vloeiende kromme.

Slide 6 - Slide

Exponentieel verband

Slide 7 - Slide

Weektaak week 37
H2.1 opg: 1,2,3,4,7,8 (huiswerk van vorige week)


Wortelverbanden: blz 75         H2.2 opg: 11 t/m 15 + 19,20,21

Exponentiele verbanden: blz 82  H2.3 opg: 24,26,27,31,32,33 

Slide 8 - Slide

Lineair verband
Een lineair verband herkennen
(Tabel en grafiek tekenen bij een lineair verband)

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Oefensom 34

Slide 11 - Slide

H2: Verbanden (PTA)
Wat gaan we doen?
 • Uitleg 2.4 exponentiele groei en procenten
 • Maken huiswerk zie Magister.me

Slide 12 - Slide

Oefensom 39

Slide 13 - Slide

H2.4: Verbanden (PTA)
Wat gaan we doen?
 • Uitleg 2.4 exponentiele groei en procenten
 • Maken huiswerk zie Magister.me

Slide 14 - Slide

2.4 Exponentiële groei en procenten
formule exponentiële groei:
aantal = begingetal * groeifactor 
tijd 
Hoe bereken je de groeifactor?

Slide 15 - Slide

2.4 Exponentiële groei en procenten

toename  =  3% 

Je start met 100:
 100  + 3  = 103 

Dan deel je weer door 100:
  103 : 100 = 1,03


Hoe bereken je de groeifactor?

Slide 16 - Slide

2.4 Exponentiële groei en procenten
formule exponentiële groei:
aantal = begingetal * groeifactor 
tijd 

Slide 17 - Slide

Groeifactor bij afname

Slide 18 - Slide

Weektaak week 38
Maken blz 91:
Les 1: H2.4 maken opdr 35,36,37,39
Les 2+3: H2.4 maken opdr 40,41, 44,48, 49, 50, 54, 55, 56, 57
Les 4+5: 2.5: trainen op examenniveau

Slide 19 - Slide

H2: Verbanden (PTA)
Lesdoel:
Ik kan rekenen met halveringstijd en verdubbelingstijd

Ik ken alle doelen van Hoofdstuk 2

Slide 20 - Slide

H2.4: Verbanden (PTA)
Lesdoel:
Ik kan rekenen met halveringstijd en verdubbelingstijdSlide 21 - Slide

Bespreken opdr 49

Slide 22 - Slide

Bespreken opdr 52

Slide 23 - Slide

Weektaak week 38
Maken blz 91:
Les 1: H2.4 maken opdr 35,36,37,39
Les 2+3: H2.4 maken opdr 40,41, 44,48, 49, 50, 54, 55, 56, 57
Alles online nakijken

Les 4+5: 2.5: trainen op examenniveau

Slide 24 - Slide

H2: Verbanden (PTA)
Les 1 : H2 opgave 34,35,38,39,43,45
Les 2+3: H2 opgave 46,48,51,52,54 + D-toets H2 + nakijken
Les 4+5: Herhaling H 2

Maandag 27 sept weektaak afhebben!! 
Niet af, maandagmiddag terugkomen en afmaken!

Slide 25 - Slide