Les 3

Sportleider als Begeleider
Nieuw hoofdstuk
05 Het basisschoolkind
Kleuter
Opdrachten
Oefenvragen Doelgroepen

1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Sportleider als Begeleider
Nieuw hoofdstuk
05 Het basisschoolkind
Kleuter
Opdrachten
Oefenvragen Doelgroepen

Slide 1 - Slide

Wat zijn de leeftijdsfases van de basisschool?

Slide 2 - Mind map

Lesdoelen
Welke leeftijdsfase heeft de kleuter?

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in deze leeftijdsfase?

Slide 3 - Slide

Welke categorieën kunnen we onderscheiden in de ontwikkeling?

Slide 4 - Mind map

Ontwikkeling
Lichamelijke ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Taalontwikkeling
Sociaal-affectieve ontwikkeling

Slide 5 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling
Lichamelijke groei gaat over de toename in lichaamslengte, afname van vet, gewicht.

Motorische ontwikkeling gaat over het beter worden in motorische vaardighedenSlide 6 - Slide

Wat valt jou op in de bouw (lichamelijk) van kleuters?

Slide 7 - Mind map

Lichamelijke ontwikkeling

Voornamelijk lengte en spier groep
LET OP: Steeds meer

Motorisch

Ontwikkeling van grove naar fijne motoriek

Ontstaan van handvoorkeur

Kleuters zijn snel moe en weinig kracht

Slide 8 - Slide

Cognitieve ontwikkeling

Slide 9 - Slide

Concreet denken


Fantasie
(jokken)

Schoolrijpheid
 Het denken wordt nog steeds beheerst door wat het kind waarneemt

Om zichzelf gerust te stellen of om een oplossing te vinden voor een vraag

Vanaf 4 jaar
Zindelijk zijn, samenwerken met andere, zonder ouder zijn, concentreren , taal

Slide 10 - Slide

Taal ontwikkeling

Slide 11 - Slide

Taalontwikkeling

voortalige fase: 0-1 jaar
vroeg-talige fase: 1-2 jaar

differentiatiefase: 2-5 jaar

fase van voltooiing: vanaf 5 jaar.

Kenmerken

Een kleuter kent de basisregels van taal, maar heeft nog oefening nodig in de praktijk

Begin 1500 woorden
Einde 2500 woorden

Rond 5 jaar hele zinnen van meer dan zes woorden.

Slide 12 - Slide

Sociaal-affectieve ontwikkeling
Sterke identificatie


Slide 13 - Slide

Hoofdpunten
samen spelen en samen delen

verwerking angst en emoties in fantasiespel

begin van intern geweten

ontwikkeling eigen identiteit

ontwikkeling seksualiteit.
Kenmerken
anderen te helpen, iets met anderen te delen en met anderen mee te leven. 

angsten de baas te worden, oplossingen te bedenken voor problemen, zichzelf gerust te stellen

Ik ben stout geweest... 

Zelfstandig nieuwe dingen te ontdekken.
Prestatiegericht

Jongens, meisjes verschillen, fallische fase

Slide 14 - Slide

Verwerkingsopdrachten
Opdracht 2 t/m 8

20 min

Nabespreken 10 min

Slide 15 - Slide

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in deze leeftijdsfase?
Noem 1 fase met een voorbeeld

Slide 16 - Open question

Oefenvragen doelgroepen
5 min zonder laptop in 2 tal

10 min in 4 tal

5 min aanvullen uit boek

Slide 17 - Slide

Hoe heb je de les ervaren?
😒🙁😐🙂😃

Slide 18 - Poll