Paragraaf 4 Theorie: Duurzame energie

Duurzame energie 
1 / 24
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Duurzame energie 

Slide 1 - Slide

Duurzame energie 
Duurzame energie gaat om energie die hernieuwbaar is zonder dat er afvalstoffen vrij komen. 

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Leerdoelen THV
• Je begrijpt waarom fossiele brandstoffen en kernenergie niet duurzaam zijn.
• Je kent vijf duurzame energiebronnen.
• Je kent de voordelen en nadelen van de belangrijkste duurzame energiebronnen.Slide 3 - Slide

Duurzame energie noemen we ook wel...
A
Rode energie
B
Gele energie
C
Blauwe energie
D
Groene energie

Slide 4 - Quiz

Slide 5 - Drag question

Windenergie 

= opwekken van electriciteit door windturbines 
Nadelen: 
 • afstanden transport(kosten)
 • landschap
 • lawaai
Verklaar waarom de windturbines daar liggen waar ze liggen? 

Slide 6 - Slide

Zonne-energie
Zonnepanelen op daken, gebouwen en grond
Nadelen:
 • afhankelijk(geen zon......) 
 • opslaan in accu's 
 • verblinden 

Slide 7 - Slide

Biobrandstoffen 
Zijn energiebronnen uit biologisch materiaal. Zoals: groenafval, hout, gedroogde mest en landbouwafval. 
Biocentrales 
Ze worden duurzaam genoemd omdat gewassen worden aangeplant. 
Nadeel: gaat ten kost van landbouwgrond 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Link

Geef een reden waarom biomassa niet duurzaam is? 
Tegenstanders noemen vaak drie belangrijke nadelen. In sommige gevallen zorgen biobrandstoffen voor méér CO2-uitstoot dan fossiele brandstoffen. De productie van biobrandstof leidt ook tot CO2-uitstoot door het gebruik van kunstmest, het transport of raffinage. Steeds meer ongerepte natuur wordt ingezet voor biobrandstoffen. En als laatste moet het concureren met voedsel. 

Slide 10 - Slide

Geothermische energie
Aardwarmte 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Waterkracht 
 • stuwdammen 
 • getijdenenergie 
 • golfslag van de zee

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Kernenergie
Er wordt energie opgewekt door het splijten van uranium in een kernreactor. 

Slide 15 - Slide

Ben je voor of tegen kernenergie?
A
Voor
B
Tegen

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Link

Slide 18 - Video

Ben je voor of tegen kernenergie?
A
Voor
B
Tegen

Slide 19 - Quiz

Toetsvragen oefenen

Slide 20 - Slide

Kernenergie wordt door sommigen gezien als een goede vervanger voor fossiele brandstoffen. Geef twee redenen waarom kernenergie een goede vervanger zou kunnen zijn voor fossiele brandstoffen.
Wat moet je doen? Onderstreeo dit!
Wat is het onderwerp? Onderstreep dit!

Slide 21 - Open question

Leg uit waarom IJsland zoveel energie uit aardwarmte haalt.
Gebruik eventueel de atlas.
Wat moet je doen? Onderstreeo dit!
Wat is het onderwerp? Onderstreep dit!

Slide 22 - Open question

Wat moet je nu kunnen en kennen? 
Je moet alle begrippen kunnen uitleggen. 
Je moet de lesdoelen kunnen beantwoorden.
Je moet een samenvatting of een mindmap kunnen maken.

Slide 23 - Slide

Begrippen
• duurzame energie 
 • kernenergie 
 • biobrandstof 
 • windernergie 
 • zonne-ernergie 
 • aardwarmte 
 • waterkracht


Slide 24 - Slide