Welzijn kind en jongere lesbrief 1 taak 1

Welzijn kind en jongere
Oriëntatie binnen het werkveld.
1 / 10
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 4

This lesson contains 10 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 150 min

Items in this lesson

Welzijn kind en jongere
Oriëntatie binnen het werkveld.

Slide 1 - Slide

Doelen:

De leerling weet de verschillende soorten werkvelden m.b.t. kinderen/jongeren.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Opvang kinderen:
Wat betekent de naam kinderopvang.
Vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, bso, gastouderopvang.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Opvang voor jongeren:
Buurthuis of wijkcentrum: jong/oud, activiteiten.
Jongerencentrum: jong, informatie, hulp.
Jeugdhulp: hulp tot 18 jaar.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Opdracht:
Klassikaal werken, soms in kleine groepjes.
Elke les een cijfer voor jouw werkhouding en jouw gemaakte werk.
Dit cijfer telt mee in de beoordeling.

Slide 9 - Slide

Afsluiting:
Lesevaluatie.
Vooruitblik volgende les.
Huiswerk?

Slide 10 - Slide