vragen dementie en het brein

welke functies zitten in je hersenstam?
1 / 32
next
Slide 1: Open question

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

welke functies zitten in je hersenstam?

Slide 1 - Open question

This item has no instructions

Hoe heet het orgaan waarmee je hersenen je hormoonhuishouding regelt
A
thalamus
B
hypofyse
C
neurotransmitters

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Wat kun je beter NIET doen wanneer iemand afasie heeft?
A
Gebruik afbeeldingen en foto’s om dingen duidelijk te maken
B
Oogcontact maken
C
heel hard praten
D
Spreek rustig in niet te lange zinnen

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Wat wordt aangegeven
bij b?
A
Grote hersenen
B
hersenstam
C
kleine hersenen
D
Grijze stof

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Wat wordt aangegeven
bij c?
A
Grote hersenen
B
Hersenstam
C
Kleine hersenen
D
Grijze stof

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

de ziekte dementie is progressief
A
Juist
B
Onjuist

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Bij de ziekte van Alzheimer zie je
A
Ophoping van TAU eiwit
B
Meyline schade
C
afwijkend gen
D
schade aan bloedvaten

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Bij fronto-temporale dementie zie je
A
Schade aan bloedvaten
B
Ophoping van het TAU eiwit
C
Meyline schade
D
Afwijking in een gen

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Bij vasculaire dementie zie je
A
afwijkend gen
B
schade aan de bloedvaten
C
ophoping van het TAU eiwit
D
myeline schade

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Dementie kan verward worden met twee andere vormen/ziektebeeld, welke?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Ik welke stadium van dementie valt 'de bedreigde ik'?
A
Het voorstadium
B
Het beginstadium
C
Het midden stadium
D
Het eindstadium

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Ik welke stadium van dementie valt 'de verborgen ik'?
A
Het voorstadium
B
Het beginstadium
C
Het midden stadium
D
Het eindstadium

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Op welk cognitief gebied kunnen er stoornissen ontstaan bij dementie

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Alzheimer begint met lichte klachten, welke?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Wat is de oorzaak van vasculaire dementie?

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Wat is specifiek bij de ziektebeelden Fronto temporale dementie en Lewy Body ?
A
Het ontstaat meestal op latere leeftijd
B
Het ontstaat meestal op jonge leeftijd

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Wat is Fronto-temporale dementie?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Wat is een kenmerk van FTD?
A
de eerste verschijnselen zich uiten in gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen.
B
Vergeetachtigheid
C
Hongergevoel
D
Misselijk zijn

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Veranderingen in smaak horen bij de aandoening FTD
A
Ja
B
nee

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel verschillende fases heeft dementie?
A
2
B
1
C
4
D
5

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Hoe kan je vast stellen dat iemand dement is?

Slide 22 - Open question

meerdere specialisten

eerste neurologisch onderzoek

verwijzing noodzakelijk

MRI of CT scan

Wat gebeurt er met de hersenen van iemand die dement is?

Slide 23 - Open question

hersen krimpen, minder volume
Wat is het verloop bij vasculaire dementie?

Slide 24 - Open question

Het verloop van de ziekte
Stapsgewijze verslechtering (telkens als zich weer een infarct je voordoet). De geestelijke achteruitgang vindt min of meer schoksgewijs plaats en kent ook stabiele periodes.

De gemiddelde levenskans bij vasculaire dementie bedraagt vijf jaar terwijl dat in het geval van de ziekte van Alzheimer gemiddeld langer is. 
Kenmerken fronto temporale dementie

Slide 25 - Mind map

jonge leeftijd 40-60

Ontremming in de vorm van ongepast gedrag naar de omgeving (zoals bijvoorbeeld schelden) is vaak een eerste symptoom. Ook de houding verandert vaak zonder aanleiding in negatieve zin (vijandig, wantrouwig e.d.).
Verlies van initiatief en onverschilligheid of juist overdreven uitgelaten, claimend of opdringerig.   De emotionele onverschilligheid kan leiden tot pijnlijke reacties die niet passen bij bepaalde emoties of gebeurtenissen. Inzicht in de eigen situatie ontbreekt.
Ongedurigheid of rusteloosheid zoals voortdurend heen en weer lopen.
Een veranderd eetpatroon zoals overmatig eten.
Obsessief-compulsief gedrag. Daarmee wordt bedoeld het krampachtig vasthouden aan tijden (maaltijden, koffie e.d.), bepaalde activiteiten en patronen.
De spontane spraak wordt minder. Dit is merkbaar doordat er minder wordt deelgenomen aan gesprekken, er worden korte antwoorden op vragen gegeven, net niet kunnen komen op bepaalde woorden. De spraakstoornissen verergeren geleidelijk als direct gevolg van de achteruitgang van de temporale- of slaapkwabben van de hersenen.
Deze verschijnselen verergeren tijdens het proces van dementering en zijn zeer belastend voor de directe omgeving. De zelfverzorging gaat uiteindelijk sterk achteruit. 
Wat zijn oorzaken van Korsakov?

Slide 26 - Open question

De oorzaak(en) van deze vorm van dementie
Het is een ziekte veroorzaakt door langdurig alcoholgebruik in combinatie met een slechte voeding. Met name het hierdoor optredende thiamine (vitamine B1)-gebrek is verantwoordelijk voor het ontstaan van het syndroom.
Ze eten te weinig en niet gezond. Hierdoor ontstaan voedingstekorten. Bij aanhoudend gebruik aan B vitaminen kan zich dan het Korsakov-syndroom ontwikkelen. 
Kenmerken Lewy body dementie

Slide 27 - Mind map

De symptomen van deze vorm van dementie
De mate van alertheid - verwardheid kan van moment tot moment schommelen, het ene moment helder, het andere moment niet aanspreekbaar.
Bij 70% van de mensen met Lewy body dementie is sprake van hallucinaties vaak al vroeg in het ziekteproces.

Er zijn verschijnselen die vergelijkbaar zijn als die bij de ziekte van Parkinson zoals tremor, stijfheid, langzame beweging, een gebogen postuur en een afwijkende manier van lopen. Bij de ziekte van Parkinson is echter de kans op hallucinaties en wanen veel kleiner. 
Vanaf welke leeftijd kan fronto temporale dementie ontstaan?

Slide 28 - Open question

tussen de 40-50
Wat houdt Parkinson in?

Slide 29 - Open question

Tekort aan de stof dopamine in de hersenen. Dit tekort ontstaat door het afsterven van dopamineproducerende zenuwcellen in een specifiek gebied van de hersenen: de zwarte kernen (substantia nigra). Mogelijk spelen hierbij achteruitgang van de werking van de hersenen met toenemende leeftijd, een stoornis in de eiwitstofwisseling en omgevingsfactoren zoals aanraking met giftige stoffen een rol. 

De symptomen van deze vorm van dementie

Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong

Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)

Stijfheid van de spieren (rigiditeit)

Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte

‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken’Cognitie

Trager denken

Verminderde reuk

Slaapstoornissen

Stemmingsproblemen en depressie

Verandering van seksuele behoeften 

Levensverwachting is niet korter dan bij gezonde mensen
Noem kenmerken van alzheimer

Slide 30 - Open question

De symptomen van deze vorm van dementie
Iemand met de ziekte van Alzheimer krijgt moeite met alledaagse dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen, problemen oplossen en een gesprek volgen
Nieuwe informatie onthouden; het onthouden van wat er net gezien of gehoord is. 
Informatie onthouden die langere tijd in het geheugen zat onthouden waar hij is, of welke dag, welke maand of welk jaar het is.
Taal gebruiken en begrijpen. Dit heet afasie.
Voorwerpen en geluiden herkennen en weten waar ze voor zijn. Dit heet agnosie.
Handelingen uitvoeren of in de juiste volgorde uitvoeren. Dit heet apraxie.
Nadenken over situaties en deze beoordelen. 
vragen dementie en het brein

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Ziekte van alzheimer: 
Symptomen 
 1. nieuwe informatie onthouden 
 2. Informatie onthouden
 3. Desoriëntatie in tijd 
 4. afasie 
 5. agnosie
 6. apraxie
 7. beoordelingsvermogen. 
 8. Gedragsverandering 

Slide 32 - Slide

 1. het onthouden van wat er net gezien of gehoord is. 
 2.  die langere tijd in het geheugen zat
 3. Onthouden waar hij is, of welke dag, welke maand of welk jaar het is.
 4. taal gebruiken en begrijpen
 5. voorwerpen en geluiden herkennen en weten waar ze voor zijn
 6. handelingen uitvoeren of in de juiste volgorde uitvoeren
 7. nadenken over situaties en deze beoordelen.
 8. Een ander symptoom van de ziekte van Alzheimer is dat iemand zich ook anders kan gaan gedragen. Zijn karakter verandert. Hij wordt bijvoorbeeld onrustig, achterdochtig of agressief. Of hij wordt juist lusteloos. Zijn stemming kan snel omslaan.