Verlichtingsfilosofen: ideeën van de 18e eeuw

Enlightenment philosophers
1 / 15
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Enlightenment philosophers

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Goal
By the end of this class you can name 5 important Enlightenment philosophers, and explain their most important ideas. 

Slide 2 - Slide

Geef de leerlingen inzicht in wat ze aan het einde van de les zullen hebben geleerd.
What is the Enlightenment?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

What do you already know about Enlightenment thinkers?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

John Locke
An English philosopher. 

He believed in natural rights, like the right of life, the right of freedom and the right of property. 

Slide 5 - Slide

Leg uit wie John Locke was en wat zijn ideeën waren.
Voltaire
A French philosopher. 
Voltaire said that freedom of speech and religious tolerance were hugely important. 

Slide 6 - Slide

Leg uit wie Voltaire was en wat zijn ideeën waren.
What did Montesquieu come up with?

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Montesquieu
Montesquieu came up with the Trias Politica: the separation of powers. 

He believed that there should not be 1 person in full control of government. 

Slide 8 - Slide

Leg uit wie Montesquieu was en wat zijn ideeën waren.
Denis Diderot
A French philosopher. He wrote the first encyclopedia. 

Diderot wanted knowledge to be available to everyone!

Slide 9 - Slide

Leg uit wie Denis Diderot was en wat zijn ideeën waren.
Jean-Jacques Rousseau
A Swiss philosopher. He came up with the Social Contract: he believed that when laws are created, ALL people have to live by these laws. 

The people should have the power in society, not one king. 

Slide 10 - Slide

Leg uit wie Jean-Jacques Rousseau was en wat zijn ideeën waren.
Quiz
Test je kennis met deze quiz over de verlichtingsfilosofen.

Slide 11 - Slide

Gebruik een online tool of maak zelf een quiz om de kennis van de leerlingen te testen.
Reflectie
What ideas of the Enlightenment do you find most important, and why?

Slide 12 - Slide

Stimuleer de leerlingen om na te denken over wat ze hebben geleerd en hun eigen mening te vormen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 13 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 14 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 15 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.