Hoofdstuk 6.4 les 5

Periode 3
PSY A
Hoofdstuk 6 of 7
Het kind en de groep

Sociale ontwikkeling
Spelontwikkeling
Emotionele ontwikkeling
1 / 33
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Periode 3
PSY A
Hoofdstuk 6 of 7
Het kind en de groep

Sociale ontwikkeling
Spelontwikkeling
Emotionele ontwikkeling

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Spelontwikkeling
Paragraaf  4

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen vandaag
Aan het einde van de les ken je de begrippen sociale, spel en emotionele ontwikkeling en kun je hiervan voorbeelden benoemen
Samen leren
30 minuten
Lesmateriaal
Opstarten les
5 minuten
Filmpje basisschool de oase
Uitleg en oefenen  theorie 6.
25 minuten
Basisboek O & O Hoofdstuk 6 of 7
Zelfstandig werken
30 minuten
Uitbreiden tabel met theorie van 6. of 7.
eigenkeuze
Wordtabel en instructiefilmje in teams

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Waarom is kennis over spelontwikkeling belangrijk voor een PM-er?:

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Waarom is kennis over spelontwikkeling belangrijk voor een PM-er?:

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

De les
 • Ga de klas verdelen in groepjes van 4 tafels

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Spelen
 • Kinderen leren veel van spelen en dit is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind (Sociaal/Cognitief/Motoriek) 
 • Leren de wereld te ontdekken
 • Naar oplossingen te zoeken
 • Samen te werken 
 • Zelfstandig te denken

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Spelontwikkeling
De stappen die kinderen maken in het spelen

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Verschillende soorten spel:
 1. Bewegingspel: Spel waarbij kinderen hun motoriek en kracht ontwikkelen door te bewegen
 2. Manipulerend spel: Onderzoekend en ontdekkend spelen
 3. Rollenspel: Spel waarbij het kind in de huid kruipt van een ander
 4. Constructiespel: Spelen door dingen te maken en te bouwen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Verschillende soorten spel:

 1. Bewegingspel 
 2. Manipulerend spel (onderzoeken)
 3. Rollenspel 
 4. Constructiespel 

Geef binnen je groep van ieder soort spel 3 voorbeelden

Slide 12 - Slide

Bewegingspel (klimmen, rennen )
Manipulerend spel (klei, water)
Rollenspel (vadertje en moedertje)
Constructiespel (lego, hutten bouwen)
Baby en dreumes 0-2 jaar 
 • Speelt nog niet samen, maar zijn wel geinteresseerd in de omgeving
 • Gebruikt vooral zijn zintuigen (voelen, horen, ruiken, kijken, proeven)
 • Als pedagogisch medewerker aansluiten bij de mogelijkheden van een baby/dreumes
 • Een baby raakt gemakkelijk overprikkeld

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Kijkersvraag bij de volgende video

Welke zintuigen worden gestimuleerd bij het spel van baby Saar?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 15 - Video

This item has no instructions

00:26
Welke zintuigen worden gestimuleerd bij het spel van baby Saar?

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Peuter 2-4 jaar
Fases van de spelontwikkeling bij peuters:
 1. Ongericht spel (rondlopen en kijken)
 2. Toeschouwersgedrag (intensief naar anderen kijken)
 3. Solitair spel (alleen spelen)
 4. Parallel spel (kinderen spelen naast elkaar, doen elkaar na)
 5. Associatief spel (materialen uitwisselen, met elkaar praten)

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Peuters:
Voorkeur voor bewegingsspel 

 • Rennen over het plein 
 • Dansen en springen
 • Speeltoestel --> Glijbaan/klimtoestel/ballenbak
 • En daarbij elkaar nadoen
 • Buiten spelen is belangrijk! 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Peuters en manipulerend spel
 • Onderzoeken en ontdekken: klei, zand, water
 • Met materialen spelen en daarmee rollen, slaan, gooien en stapelen en dit steeds weer herhalen
 • Torens bouwen, met poppen spelen
 • Klimmen en stoeien met andere kinderen of ouders

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Rol van de pedagogische medewerker
 • Mogelijkheden bieden tot keuze van spelmateriaal voor ieder kind
 • Veel aandacht voor bewegingsspel 
 • Bewegingsspel binnen maar vooral ook buiten
 • Manipulerend spel ombuigen naar acceptabele vorm

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Kleuter 4-6 jaar 
 • Rollenspel = vader en moedertje, politie en boef, dokter en patient, dit wordt ook wel symbolisch spel  genoemd, het doen alsof

 • Groep 1 +2 = verschillende hoeken ingericht (de poppenhoek, bouw hoek etc.) = mogelijkheden om rollenspellen te spelen

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Hoeken

Kinderen ontdekken al spelend de systematiek, en leren dit via herhaald oefenen te beheersen. Bij ontwikkelingsmateriaal staat het doel meer centraal dan bij speelgoed, maar het materiaal draagt vooral bij tot de brede ontwikkeling.

Voorwaarden werken met ontwikkelingsmateriaal (Poel & Blokhuis, 2009): visueel aantrekkelijk, compleet zijn en heel (niet kapot),  duidelijke regels én structuur en minimale inmenging van buitenaf

Ontwikkelingsmaterialen kunnen één of meerdere ontwikkelingsdoelen dienen:
Concentratie. grove/fijne motoriek, ruimtelijk inzicht, oog-hand coördinatie, zelfstandigheid, waarneming, ordenen, sorteren, associëren en groeperen, probleemoplossend denken, korte termijngeheugen, tellen, lezen, luisteren en schrijven/tekenen, oriëntatie van ruimte, tijd en wereldverkenning

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Rol van de pedagogische medewerker
 • Mag meespelen, maar het niet overnemen
 • Vragen stellen: ‘wat doen we nu?’ 
 • Kind fantasie laten gebruiken
 • Afwisselen in materialen, speelhoeken veranderen
 • Aan de regels herinneren (samen spelen, eerlijk verdelen)
 • Duidelijke afspraken maken
 • Kinderen mee laten beslissen over de activiteiten

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Baby's spelen en leren
vanuit hun zintuigen
Welk zintuig wordt gestimuleerd
door dit voorbeeld -->
A
ruiken
B
voelen

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

De ontwikkelingsstappen
die kinderen maken in het
spelen noemen we:
A
Motorische ontwikkeling
B
Spelontwikkeling

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Peuters hebben een voorkeur voor bewegingsspel
Voorbeeld van bewegingsspel is:
A
Rennen, klimmen, springen, fietsen
B
Knikkerbaan, stromend water, bal gooien

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Wie hebben een voorkeur
voor rollenspel/symbolisch spel:
A
Kleuters
B
Peuters

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Peuters hebben voorkeur om te onderzoeken en te ontdekken tijdens het spelen. Dit noemen we:A
Bewegingsspel
B
Manipulerend spel

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Bewegings
spel
Rollen
spel
Constructie
Spel

Spelen door dingen te maken en te bouwen

Kinderen kruipen in de huid van een ander
Kinderen ontwikkelen hun motoriek en kracht

Slide 30 - Drag question

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

In groepen uiteen:

 • Tabel van hoofdstuk 2 en 3 uitbreiden met de informatie van de theorie van vandaag 
 • Socialisatieopdracht


timer
1:00

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Fijn weekend

Slide 33 - Slide

This item has no instructions