PSY Hoofdstuk 6.4 2e deel

.


Tijdens het begin van de les inloggen in LessonUp1 / 45
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

.


Tijdens het begin van de les inloggen in LessonUpSlide 1 - Slide

6.4 Spelontwikkeling
Ontwikkeling van het kind van 6 tot 12 jaar
NU Pedagogisch Werk
Opvoeding en ontwikkeling
Leerboek 
Bladzijde 182 t/m 184

Slide 2 - Slide

Wat gaan jullie leren vandaag:
Aan het einde van deze les kunnen jullie :
 • Reproduceren hoe de spelontwikkeling verloopt van het schoolgaande kind door kenmerken te benoemen
 • Toelichten welke rol een pedagogisch medewerker heeft bij de spelontwikkeling van het schoolgaande kind door het gewenste gedrag van de pedagogisch medewerker te benoemen
 • Toelichten welke spelvorm passend is bij welke ontwikkelingsleeftijd door hier de theorie uit het leerboek aan te koppelen
 • Inschatten welke leerdoelen je behaald hebt door deze te benoemen

Slide 3 - Slide

Waarom gaan jullie dit leren:

Slide 4 - Slide

Hoe gaan jullie dit leren:
 • 5 min      Opstarten les 
 • 10 min     Herhaling vorige les
 • 10 min     Interactieve uitleg theorie
 • 10 min     Online quiz over de theorie
 • 20 min     Uitleg individuele opdracht + aan het werk
 • 10 min     Delen van de uitkomsten van de opdracht
 • 05 min     Afsluiting les

Slide 5 - Slide

Voorbeelden van verschillende soorten spel:


 1. Bewegingspel (klimmen, rennen )
 2. Manipulerend spel (klei, water)
 3. Rollenspel (vadertje en moedertje)
 4. Constructiespel (lego, hutten bouwen)

Slide 6 - Slide

Spelen
 • Kinderen leren veel van spelen en dit is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind (Sociaal/Cognitief/Motoriek) 
 • Leren de wereld te ontdekken
 • Naar oplossingen te zoeken
 • Samen te werken 
 • Zelfstandig te denken

Slide 7 - Slide

Baby en dreumes 0-2 jaar 
 • Speelt nog niet samen, maar zijn wel geinteresseerd in de omgeving
 • Gebruikt vooral zijn zintuigen (voelen, horen, ruiken, kijken, proeven)

Slide 8 - Slide

Peuter 2-4 jaar
Fases van de spelontwikkeling bij peuters:
 1. Ongericht spel (rondlopen en kijken)
 2. Toeschouwersgedrag (intensief naar anderen kijken)
 3. Solitair spel (alleen spelen)
 4. Parallel spel (kinderen spelen naast elkaar, doen elkaar na)
 5. Associatief spel (materialen uitwisselen, met elkaar praten)

Slide 9 - Slide

Peuters:
Voorkeur voor bewegingsspel 

 • Rennen over het plein 
 • Dansen en springen
 • Speeltoestel --> Glijbaan/klimtoestel/ballenbak
 • En daarbij elkaar nadoen

 • Buiten spelen is belangrijk! 

Slide 10 - Slide

Manipulerend spel
 • Onderzoeken en ontdekken: klei, zand, water
 • Met materialen spelen en daarmee rollen, slaan, gooien en stapelen en dit steeds weer herhalen
 • Torens bouwen, met poppen spelen
 • Klimmen en stoeien met andere kinderen of ouders

Slide 11 - Slide

kleuter 4-6 jaar 
 • Rollenspel = vader en moedertje, politie en boef, dokter en patient, dit wordt ook wel symbolisch spel genoemd, het doen alsof

 • Groep 1 +2 = verschillende hoeken ingericht (de poppenhoek, bouw hoek etc.) = mogelijkheden om rollenspellen te spelen

Slide 12 - Slide

Okay....... wat weten we nog?

Slide 13 - Slide

Baby's spelen en leren
vanuit hun zintuigen
Welk zintuig wordt gestimuleerd
door dit voorbeeld -->
A
ruiken
B
voelen

Slide 14 - Quiz

De ontwikkelingsstappen
die kinderen maken in het
spelen noemen we:
A
Motorische ontwikkeling
B
Spelontwikkeling

Slide 15 - Quiz

Peuters hebben een voorkeur voor bewegingsspel
Voorbeeld van bewegingsspel is:
A
rennen, klimmen, springen, fietsen
B
Knikkerbaan, stromend water, bal gooien

Slide 16 - Quiz

Wie hebben een voorkeur
voor rollenspel/symbolisch spel:
A
Kleuters
B
Peuters

Slide 17 - Quiz

Peuters hebben voorkeur om te onderzoeken en te ontdekken tijdens het spelen. Dit noemen we:A
Bewegingsspel
B
Manipulerend spel

Slide 18 - Quiz

Een dreumes ontwikkelt zijn spel door het stimuleren van zijn
A
zintuigen
B
motoriek

Slide 19 - Quiz

Schoolgaande kind
6 tot en met 9 jaar

Slide 20 - Slide

Van symbolisch spel naar spelen volgens regels
Geen magisch denken meer
Werkelijke situaties naspelen

Slide 21 - Slide

Constructiespel
Hutten bouwen
legopakketten
Knex

Slide 22 - Slide

Realistisch materiaal
Gereedschap
Kookspullen

Slide 23 - Slide

Maar ook
Speurtochten

Competitie

Zoek de verschillen

waarbij ze zelf ontdekken, experimenteren en samenwerken


Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Schoolgaande kind
9-12 jaar


Slide 26 - Slide

Spelen is kinderachtig
Chillen
balletje trappen
Kletsen
Eindmusical

Slide 27 - Slide

Kun je je eigen musical nog herinneren?
Welke rol had je?

Slide 28 - Mind map

Groepen op basis van interesse
Voetballers
Paardenmeisjes
Hockeyers

Slide 29 - Slide

Onder welke groep viel jij?
Antwoord met een foto...

Slide 30 - Open question

Spellen
BSO:
Spelletjes kastGamehoek
Regels maken

Slide 31 - Slide

Welke rol heb jij als pedagogisch medewerker op de BSO bij de spelbegeleiding

Slide 32 - Open question

Opdracht 7 blz 109 werkboek

Slide 33 - Slide

In welke leeftijdsfase zit Aron waarschijnlijk? Omdat:

Slide 34 - Open question

In welke leeftijdsfase zitten Nadia en Dewi waarschijnlijk? Omdat:

Slide 35 - Open question

In welke leeftijdsfase zit Jens waarschijnlijk? Omdat:

Slide 36 - Open question

Volgende week 
Emotionele ontwikkeling

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Voor volgende week
Nu niet behandelen

Slide 41 - Slide

Jonge schoolkind 6-9 jaar 
 • Spel wordt gespeeld zoals het in het echt gaat, volgens de regels
 • Constructiespel = bouwen van hutten, lego,  jenga
 • Willen realistische materialen
 • Kunnen rollen langer volhouden

Slide 42 - Slide

Rol van de pedagogische medewerker
 • Constructiespel op thema aanbieden
 • Aanbieden van realistische materialen
 • Voorbeeld: van keukentje naar echte koekjes bakken
 • Kinderen zelf laten ontdekken, experimenteren en samenwerken
 • Bijsturen als het nodig is door bijvoorbeeld haalbare regels aan te bieden

Slide 43 - Slide

Ouder schoolkind 9-12 jaar
 • Spelen is kinderachtig
 • Maken van clubjes, sport of toneel
 • Vormen groepjes op dezelfde interesse  
 • Gezelschapsspel = een spel dat wordt gespeeld voor de gezelligheid, zoals schaken of monopoly
 • Maar ook spel op de computer, telefoon of tablet (gamen) 

Slide 44 - Slide

Rol van de pedagogische medewerker
 • Minder begeleiding nodig
 • Wel weten waar kinderen mee bezig zijn door interesse te tonen
 • Bijsturen als het nodig is

Slide 45 - Slide