Ondersteuningsplan les 6 Evalueren

Ondersteuningsplan
Lesweek 6: Evalueren
1 / 16
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 4

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Ondersteuningsplan
Lesweek 6: Evalueren

Slide 1 - Slide

PDCA-Cyclus
De volgende stap in het ondersteuningsplan is het evalueren. Hierdoor maak je de ‘methodische cirkel’ rond.

 • Plan
 • Do
 • Check
 • Act
Slide 2 - Slide

Het doel evalueren
Nagaan van het effect van je begeleiding
Het proces beoordelen

Centrale vraag:
Heeft de cliënt de gestelde doelen bereikt?
Is het proces passend verlopen zoals voorbereid?


Slide 3 - Slide

Voordelen evalueren

Slide 4 - Mind map

Voordelen evalueren
 • De cliënt en zijn naasten krijgen inzicht in de voortgang van het probleem
 • Het werkt motiverend om te blijven werken aan het doel
 • Als begeleider houdt je overzicht over je problemen
 • Als begeleider krijg je inzicht in het effect van je begeleiding
 • Het cyclische aspect van het methodisch begeleiden wordt bevorderd
 • De positieve inbreng van de naasten wordt bevorderd

Slide 5 - Slide

Informele informatie
 • Op een niet ingepland moment (spontaan)
 • Nagaan of interventies het gewenste effect hebben
 • “Hoe gaat het nu met….?”Slide 6 - Slide

Formele informatie
 • Geplande evaluatie
 • Belangrijk om regelmatig tussenevaluaties te plannen.
 • Kiezen voor bewust opgestelde evaluatievragen
 • Deze vragen stel je VOORAF op in het plan. Je denkt vooraf bewust na wat je achteraf wilt evalueren en dus checken op proces en product niveauSlide 7 - Slide

Vormen van evalueren

Slide 8 - Slide

Bedenk 2 vragen die je zou stellen bij een procesevaluatie

Slide 9 - Open question

Voorbeeldvragen 
 • Zijn de juiste activiteiten ingezet?
 • Waren de middelen en materialen passend bij het gestelde doel?
 • Is de gekozen begeleidingsmethodiek passend geweest?
 • Zijn de afspraken nagekomen?
 • Hadden we ergens eerder moeten ingrijpen?
 • Heeft de rol van de cliënt weerstand opgeroepen?
 • Heeft de rol van de begeleider weerstand opgeroepen?


Slide 10 - Slide

Informatiebronnen voor de evaluatie
 • Observatie: kijken en luisteren naar wat de cliënt doet (op methodische wijze)
 • Informatie van de cliënt
 • Informatie van en over de naasten
 • Informatie van andere disciplines 


Slide 11 - Slide

Stappen methodisch begeleiden
 1. Criteria vaststellen waar de begeleiding aan moet voldoen.
 2. De resultaten vaststellen van, zowel product als proces, van de gegeven begeleiding.
 3. Beoordeel de doelen. Zijn ze volledig, gedeeltelijk of niet behaald.
 4. Wat is de oorzaak van dat de doelen gedeeltelijk of niet behaald zijn? Alle stappen van de begeleidingscyclus nagaan.
 5. Zo nodig bijstellen van de doelen.
 6. PDCA cyclus

Slide 12 - Slide

Je evalueert pas achteraf, als de activiteit achter de rug is.
Juist
Onjuist

Slide 13 - Poll

Bij elke fase van het methodisch werken doorloop je opnieuw
de cirkel: een plan opstellen of bijstellen, het plan uitvoeren en
het verloop checken
Juist
Onjuist

Slide 14 - Poll

Elke fase evalueer je in een tussenevaluatie en met de
informatie die dat oplevert, ga je door naar de volgende fase.
Juist
Onjuist

Slide 15 - Poll

Verwerkingstijd
Maak je plan verder af. 

Slide 16 - Slide