begeleidingsmethoden Algemeen en GHZ

begeleidingsmethoden Algemeen en GHZ
Het Boek Methodisch begeleiden 
thema 24 en 25
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Beroepenorientatie MZMBOStudiejaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

begeleidingsmethoden Algemeen en GHZ
Het Boek Methodisch begeleiden 
thema 24 en 25

Slide 1 - Slide

les
awr
voorkennis activeren
theorie
opdracht
afsluiten

Slide 2 - Slide

Begeleidingsinterventies
In de zorg maak je gebruik van begeleidingsinterventies. Wat is een begeleidingsinterventie?
En welke zijn er?
Welke ken je? 

Slide 3 - Slide

begeleidingsinterventies
wat weet je?

Slide 4 - Mind map

begeleidingsinterventie 
is een methodiek of benaderindswijze waarin is aangetoond dat ze effectief zijn. (practice bases)

Slide 5 - Slide

randvoorwaarden
starten van een interventie
persoonsgerichte ondersteuning
multidisiplinaire benadering
betrekken van naasten
maatwerk
mix van interventies

Slide 6 - Slide

persoonsgebonden ondersteuning
Waarom is de basishouding belangrijk???
gelijkwaardigheid, empathie, assertiviteit, representativiteit, reflectie en integriteit

Slide 7 - Slide

starten met een interventie
1 de interventie moet aansluiten op de doelen die in overleg met de cliënt zijn opgesteld.
2 methodisch werken en evalueren in het team of het effect heeft.
3 er moet voldoende kennis en vaardigheden in het team zijn om de interventie toe te passen


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

diverse basismethodieken voor begeleiden
vraaggericht werken
oplossingsgericht werken
coaching
to grow model
gordon methode 
presentatiebenadering

Slide 10 - Slide

opdracht
maak een groepje (2/3 tal)
en zoek uit wat de woorden op de vorige dia betekenen en geef een voorbeeld van je stage waarbij je aantoont dat je dit doet.
timer
10:00

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

opdracht
dilemma :
bladzijde 442 / 443 
methodisch begeleiden

Slide 13 - Slide

thema 25 
begeledingsmethode GHZ

Slide 14 - Slide

welke ken je en gebruik je?

Slide 15 - Mind map

terugvraagmethode 
geef me de 5 
programma perspectief
gentle teaching
triple c
zintuigstimulering
eigen initiatief
son rice 

Slide 16 - Slide

opdracht
in de vorige dia staan verschillende begeldeingsmethode binnen de GHZ
zoek 3 methode uit en maak een woordspin. Gebruik internet of het boek voor de juiste informatie

Slide 17 - Slide

plenaire delen van de info
in het lokaal liggen op verschillende tafels vellen papier elk vel heeft een begeleidingsmethode. 
Schrijf bij de woorden die je hebt opgezocht je juiste info

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

opdracht 
boek methodisch begeleiden
bladzijde 462 / 463
dilemma / discussie

Slide 21 - Slide

Ik vind deze lessonup:
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll