10. Ondersteunen bij wonen en huishouden

Ik bied zorg en ondersteuning op verschillende leefgebieden
1 / 15
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Ik bied zorg en ondersteuning op verschillende leefgebieden

Slide 1 - Slide

Lesprogramma
- Terugblik: financiën en administratie, wonen en huishouden, omgaan met weerstand.
- Toets
- Theorie en praktijkopdracht wonen en huishouden.
- Nakijken opdrachten financiën en administratie, wonen en huishouden.Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

  • Kan ik een cliënt begeleiden bij financiën en administratie.
  • Kan ik een cliënt begeleiden bij het wonen en huishouden.
 

Slide 3 - Slide

Actieve- en passieve weerstand
Direct of indirect, bezwaar wordt geuit of is waarneembaar in gedrag.

Wat doe je bij mensen met LVB of moeilijk verstaanbaar gedrag?


Slide 4 - Slide

> Benoemen
> Erkennen
> Vragen stellen
> Vermijden
> Creëer draagvlak
> Meebewegen en kantelen

Pas op:
Slide 5 - Slide

Wonen en huishouden
> Uitvoering huishoudelijke werkzaamheden
> Structuur, planning en overzicht
> Regelzaken

Cliëntgericht: wat zijn de wensen en mogelijkheden?

Begeleiden of overnemen?

Slide 6 - Slide

Wonen en huishouden
Theorie hfst. 17 Methodisch begeleiden

Proeftoets met open boek

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Ondersteunen bij het huishouden
> Opruimen
> Schoonmaken
> Wassen
etc. 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Methodieken GHZ
> De terugvraagmethode, handig bij mensen:
                            - met een verstandelijke beperking
                            - die laaggeletterd zijn
                            - die niet goed Nederlands spreken

>  Uitgangspunten:

                            - kies een goede startvraag.
                            - herhaal eventueel je boodschap.
                             - vul aan met schriftelijke informatie.

Slide 11 - Slide

Oefening
Sjoerd is begeleider van Esther. Ze heeft een verstandelijke beperking en wil graag leren om zelf haar was te doen. Dat begint met de was sorteren. 

Uit welke stappen bestaat de vaardigheid 'de was sorteren'?

Hoe pas je de terugvraagmethode toe?

Slide 12 - Slide

 ->
>
>
>

> Startvraag: Kun je mij in je eigen woorden vertellen hoe je de was sorteert? Dan weet ik of ik het goed heb uitgelegd. 
> Evt. herhalen
> Schriftelijke informatie: Waskaart

Complexe instructie de was doen: in delen opsplitsen: 
was sorteren, wassen, drogen etc.

Slide 13 - Slide

Opdrachten financiën, wonen en huishouden
We bespreken de opdrachten klassikaal

Slide 14 - Slide

Vooruitblik
Huiswerk
Lees Thema 16 uit je boek Methodisch begeleiden: voeding.

Volgende week
Voeding

Slide 15 - Slide