Herhaling 6.2 t/m 6.4

Herhaling 6.2 t/m 6.4
1 / 31
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slide.

Items in this lesson

Herhaling 6.2 t/m 6.4

Slide 1 - Slide

Mineralen
Producenten
Reducenten
Afvaleters
Consumenten

Slide 2 - Drag question

Bij een kringloop heb je consumenten,
producenten en reducenten. van
welke groep is ten minste 1 individu
zichtbaar in de afbeelding
A
producent
B
consument en producent
C
producent en reducent
D
consument, producent, reducent

Slide 3 - Quiz

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 4 - Quiz

Een biotoop is
A
Een groep organismen die tot dezelfde soort behoren
B
Een rij organismen die van elkaar leven
C
Gebied met de beste leefomstandigheden
D
Een aantal voedselketens die met elkaar verbonden zijn

Slide 5 - Quiz

Abiotisch
Biotisch
vogel

Slide 6 - Drag question

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 7 - Quiz

Voedselaanbod en soortgenoten. Zijn deze factoren abiotisch of biotisch?
A
Beide abiotisch
B
Beide biotisch
C
Voedselaanbod abiotisch, soortgenoten biotisch
D
Voedselaanbod biotisch, soortgenoten abiotisch.

Slide 8 - Quiz

Abiotisch
Biotisch

Slide 9 - Drag question

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 10 - Quiz

Producenten
Reducenten
Consumenten
Afvaleters
Mineralen

Slide 11 - Drag question

Wat is een levensgemeenschap?
A
alle organismen die samen in een biotoop leven
B
de plek waar bijv. een familie konijnen woont
C
De plek in bijv. een boom waar een specht leeft
D
een plek waar mensen bij elkaar komen

Slide 12 - Quiz

Voedselketen
Voedselweb

Slide 13 - Drag question

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 14 - Quiz

Maak een correcte voedselketen

Slide 15 - Drag question

Zijn in deze kringloop consumenten weergegeven? En producenten? En reducenten?
A
alleen consumenten
B
zowel consumenten, producenten en reducenten
C
alleen consumenten en producenten
D
alleen consumenten en reduenten

Slide 16 - Quiz

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 17 - Quiz

Hoeveel planteneters zijn er in dit voedselweb?
A
2
B
3
C
5
D
6

Slide 18 - Quiz

Een voedselweb kan met schimmels beginnen.
A
Goed
B
Fout

Slide 19 - Quiz

Hoe worden de planten in een voedselweb genoemd?
A
consumenten
B
reducenten
C
producenten

Slide 20 - Quiz

Hoeveel vleeseters zijn er in dit voedselweb?
A
6
B
8
C
7
D
4

Slide 21 - Quiz

Wat is de biotoop van een ree?
A
grasland
B
loofbos
C
duinen
D
al deze drie

Slide 22 - Quiz

Wat is een levensgemeenschap?
A
Een kudde schapen.
B
Alle dieren in een bos.
C
Alle dieren en planten in een grasland.
D
Alle mieren uit een mierenkolonie.

Slide 23 - Quiz

Hoeveel alleseters zijn er in dit voedselweb?
A
2
B
3
C
1
D
4

Slide 24 - Quiz

Wat hoort bij elkaar? 
Carnivoor
Herbivoor
Omnivoor
Alleseter
Planteneter
Vleeseter

Slide 25 - Drag question

Zet de volgende organismen in de juiste volgorde om een voedselketen te vormen.

Slide 26 - Drag question

Hoe noem je alle voedselrelaties in een levensgemeenschap?
A
Voedselketen
B
Voedselcirkel
C
Voedselweb
D
Voedselkring

Slide 27 - Quiz

Abiotisch
Biotisch

Slide 28 - Drag question

Hoeveel herbivoren zijn er in dit voedselweb?
A
2
B
3
C
5
D
6

Slide 29 - Quiz

producent
consument
reducent
afvaleter

Slide 30 - Drag question

Producenten
Consumenten
Afvaleters
Reducenten
Mineralen

Slide 31 - Drag question