4.1

Bronnen van energie
H4 Energie in Nederland
1 / 32
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Bronnen van energie
H4 Energie in Nederland

Slide 1 - Slide

Noem 4 zaken waarvoor jij vandaag energie hebt gebruikt

Slide 2 - Open question

Wat betekent 'de energie is uitputbaar?'

Slide 3 - Open question

Welke vormen van energie ken jij nog?

Slide 4 - Open question

Wind is
A
uitputbaar
B
hernieuwbaar

Slide 5 - Quiz

Olie is
A
uitputbaar
B
hernieuwbaar

Slide 6 - Quiz

Aardwarmte is
A
uitputbaar
B
hernieuwbaar

Slide 7 - Quiz

Waterkracht is
A
uitputbaar
B
hernieuwbaar

Slide 8 - Quiz

Aardgas is
A
uitputbaar
B
hernieuwbaar

Slide 9 - Quiz

Uranium is
A
uitputbaar
B
hernieuwbaar

Slide 10 - Quiz

Voor het opwekken van welk soort energie wordt uranium gebruikt?

Slide 11 - Open question

Hieronder staan vier energiebronnen die in Nederland worden gebruikt. Zet ze in de volgorde van de energiebron die het meest wordt gebruikt tot de energiebron die het minst wordt gebruikt. 
1
2
3
4
Biomassa
Fossiele energie
Windenergie
Zonne-energie

Slide 12 - Drag question

Primaire energiebronnen
Energiebron die bij verbranding direct zorgt voor energie. 

Vb: aardolie, aardgas, hout maar ook zon en wind

Slide 13 - Slide

Secundaire energiebronnen
Energiebron die ontstaat bij het verbruiken van een primaire energiebron. 

Bijv elektriciteit opgewekt met steenkool of kernenergie 

Slide 14 - Slide

Sleep de energiebronnen naar de juiste plek.
Primaire energiebron
Secundaire energiebron
Zonnestraling
Aardgas
Benzine
Elektriciteit
Aardolie
Kernenergie
Uranium
Water
Bruinkool
Steenkool
Diesel
Wind

Slide 15 - Drag question

Soorten energiebronnen

 1. Fossiele brandstof/uitputbare/primaire energiebron
 2. Secundaire energiebronnen
 3. Duurzame energiebronnen/hernieuwbare energiebron

Slide 16 - Slide

Wat betekent 'duurzaam'?

Slide 17 - Open question

Fossiele energiebronnen
 • Gevormd door planten- en dierenresten 
 • Ook wel genoemd: vuile energie of grijze stroom
Voordeel =>
 • Goedkoop 
Nadeel =>
 • voorraad is uitputbaar/raakt op
 • bij de verbranding komen broeikasgassen vrij
Fossiele energiebronnen zijn:
Steenkool
Aardolie
Aardgas
Broeikasgassen zijn bijv. ->
CO2, Methaan
Deze gassen houden de warmte vast in de dampkring

Slide 18 - Slide

Kernenergie
 • Energie door splitsing uranium-atomen
Voordelen =>
 • Uranium is goedkope grondstof
 • Uranium is op veel plaatsen te vinden
 • Er komen geen broeikasgassen vrij
Nadelen =>
 • Radioactieve straling
 • Radioactief afval -> halfwaardetijd
 • Uranium is grondstof voor atoombommen
 • Splitsing atomen erg gevaarlijk -> bij fout grote ramp
In Nederland zijn 3 kerncentrales:
- Borssele: hier wordt energie opgewekt
- Putten (niet voor energie)
- Delft (voor onderzoek)
Hakfwaardetijd => de tijd die radioactieve straling nodig heeft om helft van de waarde aan radioactiviteit te bereiken.

Slide 19 - Slide

Duurzame energiebronnen
ūüďĆ   Andere namen: hernieuwbare enegiebronnen, groene energie,
       schone energie.
Voordelen:
 • raken nooit op
 • geen broeikasgassen
Nadelen:
 • productie is niet constant
 • bij piekmomenten niet genoeg voorraad
 • Windkracht
 • Waterkracht
 • Zonnewarmte
 • Aardwarmte
 • Biomassa

Slide 20 - Slide

Windenergie
 • Windmolenparken
 • meestal op land, vooral aan de kust
 • soms op zee = offshore windpark
 • Bij Egmond aan Zee is een offshore windpark
 • Bij Urk is een windmolenpark in het IJsselmeer
Nadeel windenergie -> 
 • horizonvervuiling
 • lawaai

Slide 21 - Slide

Waterkrachtenergie
 • energie door stromend water
 • energie door vallend water
 • door een stuw of dam te bouwen
 • energie door eb en vloed
Stuwdam 
Alleen bij genoeg reli√ęf zinvol
Stromend water levert ook energie op
In Nederland bij de plaatsen Lith, Linne en Maurik staan centrales om deze energie op te vangen
Energie door het bewegende water bij eb en vloed. Deze vorm van energie wordt in Frankrijk gebruikt bij St Malo. De energie wordt omgezet in een getijdencentrale

Slide 22 - Slide

Zonne-energie
 • zonnepaneel vangt energie op
 • zonnecollector verwarmt hiermee water
Nadeel =>

 • geeft alleen energie als de zon schijnt

Slide 23 - Slide

Aardwarmte: Geothermische energie
 • warmte uit warmtereservoirs diep in de bodem, bv bij vulkanen
 • de hoofdstad van IJsland, Reykjavik, wordt met aardwarmte verwarmd

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Biomassa
 • belangrijkste energiebron in Nederland -> goedkoop
 • de helft van de groene energie in NL komt van biomassa
 • planten- en dierenresten
 • bv hout, groente/tuinafval, mest
 • er komt geen extra CO2 in de lucht


=> door verbranding in electriciteitscentrale wordt energie opgewekt 
=>  stadsverwarming

Slide 27 - Slide

Voor het opwekken van energie gebruikt Nederland het meest?
A
aardolie
B
steenkool
C
bruinkool
D
aardgas

Slide 28 - Quiz

Nederlandse energie is vooral afhankelijk van...
A
Fossiele brandstoffen
B
Windkracht
C
Kernenergie
D
Zonne-energie

Slide 29 - Quiz

Hernieuwbare energiebronnen
Niet hernieuwbare energiebronnen

Slide 30 - Drag question

waar kan je welke energiebronnen vinden?
steenkool
aardolie
aardgas

Slide 31 - Drag question

Slide 32 - Slide