Powercollege 4_Duurzame energie

Soorten energiebronnen
 1. Fossiele brandstof/uitputbare/primaire energiebron
 2. Secundaire energiebronnen
 3. Duurzame energiebronnen/hernieuwbare energiebron
1 / 11
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3

This lesson contains 11 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 10 min

Items in this lesson

Soorten energiebronnen
 1. Fossiele brandstof/uitputbare/primaire energiebron
 2. Secundaire energiebronnen
 3. Duurzame energiebronnen/hernieuwbare energiebron

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je weet wat het verschillen zijn tussen primaire en secundaire energiebronnen.
 • Je kunt voorbeelden van duurzame energiebronnen benoemen.

Slide 2 - Slide

Primaire en Secundaire energiebronnen?
Om energie op te wekken heb je een energiebron nodig. Dat kan op 2 manieren: via  primaire en secundaire energiebronnen.

Voorbeelden van primaire energiebronnen zijn aardolie, aardgas, steenkool en windkracht.
Elektriciteit is een voorbeeld van een secundaire energiebron -> je hebt een primaire energiebron nodig om elektriciteit te maken.

Het grootste deel van de stroom uit ons stopcontact komt uit elektriciteitscentrales waar primaire energiebronnen gebruikt worden om deze secundaire energiebron op te wekken.
Stroom wordt in een elektriciteitscentrale opgewekt: een primaire energiebron wordt verbrand om energie op te wekken.

Slide 3 - Slide

Duurzame energiebronnen
ūüďĆ   Andere namen: hernieuwbare enegiebronnen, groene energie,
       schone energie.
Voordelen:
 • raken nooit op
 • geen broeikasgassen
Nadelen:
 • productie is niet constant
 • bij piekmomenten niet genoeg voorraad
 • Windkracht
 • Waterkracht
 • Zonnewarmte
 • Aardwarmte
 • Biomassa

Slide 4 - Slide

Windenergie
 • Windmolenparken
 • meestal op land, vooral aan de kust
 • soms op zee = offshore windpark
 • Bij Egmond aan Zee is een offshore windpark
 • Bij Urk is een windmolenpark in het IJsselmeer
Nadeel windenergie -> 
 • horizonvervuiling
 • lawaai

Slide 5 - Slide

Zonne-energie
 • zonnepaneel vangt energie op
 • zonnecollector verwarmt hiermee water
Nadeel =>

 • geeft alleen energie als de zon schijnt

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Waterkrachtenergie
 • energie door stromend water
 • energie door vallend water
 • door een stuw of dam te bouwen
 • energie door eb en vloed
Stuwdam 
Alleen bij genoeg reli√ęf zinvol
Stromend water levert ook energie op
In Nederland bij de plaatsen Lith, Linne en Maurik staan centrales om deze energie op te vangen
Energie door het bewegende water bij eb en vloed. Deze vorm van energie wordt in Frankrijk gebruikt bij St Malo. De energie wordt omgezet in een getijdencentrale

Slide 8 - Slide

Aardwarmte: Geothermische energie
 • warmte uit warmtereservoirs diep in de bodem, bv bij vulkanen
 • de hoofdstad van IJsland, Reykjavik, wordt met aardwarmte verwarmd

Slide 9 - Slide

Biomassa
 • belangrijkste energiebron in Nederland -> goedkoop
 • de helft van de groene energie in NL komt van biomassa
 • planten- en dierenresten
 • bv hout, groente/tuinafval, mest
 • er komt geen extra CO2 in de lucht


=> door verbranding in electriciteitscentrale wordt energie opgewekt 
=>  stadsverwarming

Slide 10 - Slide

Uitputbare energie
Vernieuwbare energie
Wind
Olie
Zon
Aardgas
Heet gesteente
Steenkool
Stromend water
Kernenergie

Slide 11 - Drag question