Sportleider als lesgever - leereenheid 7 didactische werkvormen

Sportleider als lesgever
Leereenheid 7 - Didactische werkvormen
1 / 21
next
Slide 1: Slide
DidactiekMBOStudiejaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Sportleider als lesgever
Leereenheid 7 - Didactische werkvormen

Slide 1 - Slide

Didactische werkvormen?

Slide 2 - Mind map

Omschrijving didactische werkvormen
Verschillende omschrijvingen van het begrip didactische werkvorm:


Een didactische werkvorm is een effectieve weg die de lesgever en deelnemers samen bewandelen om gewenste doelen te bereiken.

Didactische werkvormen zijn manieren om leren in de zaal (veld, zwembad) zo te organiseren, dat deelnemers zoveel mogelijk leren.

Didactische werkvormen zijn gedragswijzen van de lesgever gericht op het tot stand brengen van leerervaringen met het oog op het realiseren van bepaalde doelstellingen bij de deelnemers.

Onder didactische werkvormen verstaan wij het geheel van didactische handelingen die in de groep door de lesgever worden aangewend met het oog op het bereiken van vooraf bepaalde doelstellingen.

Slide 3 - Slide

Wisselwerking
Een didactische werkvorm kent twee kanten: 

Een activiteit (actie) van de lesgever gevolgd door een activiteit (reactie) van de deelnemers. In die zin is er sprake van een wisselwerking.

Slide 4 - Slide

Didactisch model

Slide 5 - Slide

Daarom 3 kopjes
Lesgeefstijl = welke lesgeefstijl ga ik hanteren a.d.h.v. de beginsituatie en mijn lesdoelstelling?
Aandachtspunten = waar ga jij op letten tijdens de oefening (9 van de 10 keer heeft dit een link met je accent van je lesdoelstelling)
Veiligheid = waar let je op tijdens de oefening betreft veiligheid (denk aan concentratie en succesbeleving) 

Slide 6 - Slide

Wijze van aanbieden (zie boek)

Slide 7 - Slide

Keuze didactische werkvormen is afhankelijk van:
  1. Beginsituatie
  2. Doelstelling(en) (motorisch, cognitief of sociaal-affectief)
  3. Bewegingsvormen 

Slide 8 - Slide

Wat is een voordeel van vrij werken?
A
Het bevordert het samenwerken en rekeningen houden met elkaar
B
Het bevordert de bewegingsvaardigheid.
C
Het bevordert het egocentrische van een kind
D
Het bevordert het groepsgevoel

Slide 9 - Quiz

Kinderen lopen de hal in en kunnen kiezen welk onderdeel/spel ze gaan doen. Open of gesloten?

Slide 10 - Open question

Lesgever: "Graag even de pylonen opruimen!"
Geven van instructies
Geven van opdrachten
Stellen van vragen

Slide 11 - Poll

Groep 1 gaat naar station 3, groep 2 gaat naar station 4, groep 3 gaat naar station 5 etc.
Vrij werken
Werken in groepen
Werken in vaste volgorde
Klassikaal werken

Slide 12 - Poll

Wat is logische didactische werkvorm als het gaat om organisatorisch?
A
Open werkvorm
B
Gesloten werkvorm
C
Wijze van aanbieden van didactische werkvormen
D
Werken in groepen

Slide 13 - Quiz

Welke hoort niet thuis in het rijtje?
A
Opdrachtvorm
B
Vrij werken
C
Vraaggesprek
D
Instructievorm

Slide 14 - Quiz

Zoek opdracht boek
Sportleider als lesgever - leereenheid 7 Didactische werkvormen.
Een lesgever kan instructie in verschillende vormen geven. Welke 3 vormen zijn dat? 

Slide 15 - Slide

Een lesgever kan instructie in verschillende vormen geven. Welke 3 vormen zijn dat?

Slide 16 - Open question

Activerende didactiek
Wat zou dat zijn? 

Slide 17 - Slide

Activerende didactiek (2)
Binnen het (bewegings-)onderwijs is er steeds meer aandacht voor zelfstandig werken en hoe je dat kunt bevorderen.

In dit verband wordt er gesproken van activerende werkvormen.

“Deze zijn specifiek gericht op een actievere rol van de deelnemers in hun leerproces”.


Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Didactische werkvormen keuzes afhankelijk van:
  1. Beginsituatie (hoe is de groep? )
  2. Doelstelling (wat voor doelstelling heb je genomen a.d.h.v. je doelstelling kies je de lesgeefstijl).
  3. Bewegingsvormen (gevaar, concentratie etc.) 

Slide 20 - Slide

Voor mij is helder wat er in de rechter kolom (didactische werkvormen) moet komen!
Helemaal eens
Beetje
Snap er geen f*ck van!

Slide 21 - Poll