Groepsvorming en sociaal vaardig (1)

1 / 24
next
Slide 1: Slide
PedagogiekHBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Video

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat is sociaal vaardig?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions


Tussen kinderen

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Sociaal emotioneel
Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) = groei

Sociaal-emotioneel leren (SEL) = proces dat SEO ondersteunt

Waarom is SEL belangrijk?


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

https://wij-leren.nl/sel-sociaal-emotioneel-leren-als-basis.php
Empathie
Cognitieve empathie: Dit is perspectief kunnen nemen.
Emotionele empathie: Dit is aanvoelen wat de ander voelt.
Empathic concern: Dit is empathie die leidt tot actie.

‘Empathie is het beste antipestprogramma dat we kunnen bedenken’ – Kees van Overveld

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Welke ervaringen heb jij al opgedaan met deze lessen?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

                                                       Presentaties

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken positieve groep
  • De groepslesen zijn eensgezind en gemotiveerd om groepsdoelen te halen.
  • Groepsleden voelen zich medeverantwoordelijk voor de eigen groep en uiten dit ook.
  • De groepsleden tonen respect voor de mening en het karakter van een ander groepslid.
  • Groepsleden zijn bereid tot samenwerking. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Rollen in een positieve groep
Leidinggevenden:
Gezagsdrager
Sociaal werker
Organisator
Overige groepsleden:
Verkenner
Volger
Appellant
Joker

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken negatieve groep
  • Er is een continue strijd om het doel / de harmonie ontbreekt.
  • Groepsleden tonen zich niet medeverantwoordelijk voor de groep.
  • Groepsleden tonen geen respect voor de mening en het karakter van andere groepsleden.
  • Bepaalde rollen ontbreken. 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Rollen in een negatieve groep

Leidinggevenden:
Dictator
Overige groepsleden:
Intrigant
Meeloper
Zondebok

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Geef kort antwoord op een van de reflectievragen.

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions