Cirkels

Oefening Cirkels 
Havo 5 Wiskunde B
1 / 13
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Oefening Cirkels 
Havo 5 Wiskunde B

Slide 1 - Slide

Cirkelvergelijking herschrijven
Gegeven: een cirkelvergelijking in de vorm

 • Herschrijven tot:Zodat je weet: M(2,4) en straal r =
x24x+y28y+10=0
(x2)24+(y4)216+10=0
(x2)2+(y4)2=10
10

Slide 2 - Slide

Ligt punt A buiten binnen of op de gegeven cirkel?
 • Cirkelvergelijking zo schrijven dat je M en r af kunt lezen
 • bereken d(A,M)
 • vergelijk d(A,M) met de straal
         * d(A,M) < straal : A ligt binnen de cirkel
         * d(A,M) = straal: A ligt op de cirkel
         * d(A,M) > straal: A ligt buiten de cirkel

Slide 3 - Slide

Gegeven: de cirkel c met vergelijking:


Ligt punt A(6,2) buiten, binnen of op de cirkel?
x2+y22x+6y=26
A
buiten
B
binnen
C
op

Slide 4 - Quiz

Uitwerking      dus M(1,-3) en straal=6
 •     d(M,A)  met M(1,-3) en A(6,2)

 •  7,07>6 (straal), dus punt A ligt buiten de cirkel
x2+y22x+6y=26
(x1)21+(y+3)29=26
(x1)2+(y+3)2=36
(23)2+(61)2507,07

Slide 5 - Slide

Cirkels en raaklijnen
Een raaklijn aan een cirkel staat loodrecht op de straal naar het raakpunt.

Slide 6 - SlideDe cirkels c1 en c2 snijden elkaar in de punten A en B.
Toon algebraisch aan dat geldt dat hoek OAM een hoek van 90 graden is.
c1x2+y2=16
c2x210x+y2+16=0

Slide 7 - Open question

Uitwerking
 • De straal r1 van c1 is 4


       Dus M(5,0) en straal r2 van c2 = 3
 • In OAM geldt
 • Omdat de stelling van Pythagoras geldt, is hoek OAM een           hoek van 90 graden

x210x+y2+16=0
(x5)225+y2+16=0
(x5)2+y2=9
OA2+AM2=OM2want42+32=52

Slide 8 - Slide

Lijn l met vergelijking

l:
raakt c2 (zie vorige vraag) in punt P.
Bereken exact de coördinaten van P

y=1216x+356

Slide 9 - Open question

Uitwerking
 • k gaat door M en staat loodrecht op l dus
       k:y=ax+b
       a=

      M invullen om b te berekenen:  geeft b =
       k:
 •  k snijden met l geeft x =              en y=
 • dus P(       ,              )
rkrcl=1
rck=1261=61266=26
106
y=26x106
553
1516
553
1516

Slide 10 - Slide

Cirkels en afstanden
 • Afstand punt A tot cirkel c met M en r
        * A binnen c: d(A,c)=r-d(M,A)
        * A buiten  c:d(A,c)=d(M,A)-r
 •  Afstand tussen 2 cirkels c1 met middelpunt M en c2 met  
        middelpunt N
        * d(c1,c2) = d(M,N)-r1-r2

Slide 11 - Slide

Gegeven: c1 met M(4,2). Op c liggen A(5,-1) en B(7,1). Lijn l gaat door B en staat loodrecht op AB. P is het snijpunt van l met de x-as. Bereken de afstand van punt P tot de cirkel

Slide 12 - Open question

Uitwerking

Slide 13 - Slide